Бабак Альона та інші. Реформа міського теплозабезпечення в Україні. Посібник з підготовки проектних пропозицій

 • формат pdf
 • размер 4,21 МБ
 • добавлен 23 декабря 2015 г.
Київ. Інститут місцевого розвитку. 2010. 238 стор. Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». Завдання 6.3. Укр.мова. Посібник з підготовки проектних пропозицій є практичним інструментом для всіх хто зацікавлений в розробці, фінансуванні та запровадженні проектів з енергоефективності у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії. Його метою є надання методичної допомоги керівництву міст та суб’єктам господа...

Борисеико В.П. Котли і теплові мережі. У питаннях та відповідях: Довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3,38 МБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
К.: Основа, 2002.- 160 с. SBN 966-7233-67-7 Книга містить загальні відомості про теплоенергетику, водопідго-товку та обладнання котелень. В ній розглянуто порядок експлуатації, ремонту і гідравлічного випробування котлів і теплових мереж. Викладені'правила охорони праці, пожежно? безпеки та безпеки при виконанні газозварювальних робіт. Розрахована на обслуговуючий персонал газифікованих котелень, слюсарів з ремонту котельного устаткування. Вона...

Галузева методика. Нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 12 февраля 2015 г.
Керівний технічний матеріал. КТМ 204 Україна 246-99

Геворкян М.В. Современные компоненты компенсации реактивной мощности (для низковольтных сетей)

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 06 августа 2011 г.
Справочное издание - Москва: Издательский дом "Додэка-XXI", 2003.- 64 с. ISBN 5-94120-005-6 Рассмотрены вопросы применения современных компонентов компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Приведены справочные данные по техническим характеристикам и условиям применения таких компонентов.

Гольдстрем В.А., Кузнецов В.Л. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов

Справочник
 • формат djvu
 • размер 32.25 МБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
В справочнике приведены рекомендации по экономии топлива и энергии в различных отраслях промышленности, рациональному использованию побочных энергетических ресурсов, сокращению потерь электрической энергии в сетях, повышению эффективности использования энергогенерируюшего и энергопотребляющего оборудовання. Даны сведения по нормированию расхода топлива и энергии, по проектно конструкторскому обеспечению экономии топливно-энергетических ресурсов Р...

Зеркалов Д.В. Використання електроенергії. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1023.99 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Зеркалов Д. В. Використання електроенергії. Довідник. - К.: Основа, 2009. — 176 с. (Енергозбереження в Україні). (Кн. 5) Узагальнені й систематизовані основні нормативні документи та методичні матеріали в електроенергетичної галузі України, наведений їх основний зміст. Для органів державного управління, інженерно-технічних працівників підприємств, а також професорсько-викладацького складу, студентів вищих і середніх навчальних закладів як посібни...

Куликов В.М., Евпланов А.И., Злобинский В.Я. Энергосбережение в бюджетной сфере

Справочник
 • формат djvu
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Справочное пособие. Екатеринбург: Издание ТУ «Свердловгосэнергонадзор», 1999. - 126 с. В пособии изложен ряд вопросов, касающихся энергосбережения в бюджетной сфере. Работа предназначена для широкого круга предприятий и организаций различных форм собственности, энергетических и экономических служб, инженерно-технических работников, занимающихся вопросами рационального использования топлива и энергии.

Лисиенко В.Г. (ред.) Хрестоматия энергосбережения. Том 1

Справочник
 • формат djvu
 • размер 16,50 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
В 2 томах. Москва: Теплотехник, 2005. - 688 с. Справочник включает наиболее полный объем материалов, связанных с проблемами энергосбережения в самых различных областях человеческой деятельности, включая энергетику, промышленность, коммунальное хозяйство и т.д. Рассмотрены вопросы топливно-энергетических ресурсов, концепции энергосбережения, законодательно-правовой базы энергосбережения, вопросы лицензирования и энергоаудита, тарифообразования, си...

Лисиенко В.Г. Хрестоматия Энергосбережения. Том 1

 • формат pdf
 • размер 22.15 МБ
 • добавлен 23 января 2010 г.
Справочник включает наиболее полный объем материалов, связанных с проблемами энергосбережения в самых различных областях человеческой деятельности, включая энергетику, промышленность, коммунальное хозяйство и т. д. Рассмотрены вопросы топливно-энергетических ресурсов, концепции энергосбережения, законодательно-правовой базы энергосбережения, вопросы лицензирования и энергоаудита, тарифообразования, системы и приборы учета энергоресурсов. Подробно...

Лисиенко В.Г. Хрестоматия Энергосбережения. Том 2

 • формат pdf
 • размер 18.9 МБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Справочник включает наиболее полный объем материалов, связанных с проблемами энергосбережения в самых различных областях человеческой деятельности, включая энергетику, промышленность, коммунальное хозяйство и т. д. Рассмотрены вопросы топливно-энергетических ресурсов, концепции энергосбережения, законодательно-правовой базы энергосбережения, вопросы лицензирования и энергоаудита, тарифообразования, системы и приборы учета энергоресурсов. Подробно...

Мировые наилучшие доступные технологии энергоэффективности

Справочник
 • формат pdf
 • размер 15.71 МБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности подготовлен в порядке информационного обмена по наилучшим доступным технологиям, а также достижениям и мониторингу в этой области. Подготовка документа выполнена Европейским бюро по предотвращению и контролю загрязнений и профинансирована Европейской Комиссией.

Рей Д. Экономия энергии в промышленности

 • формат djvu
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 27 марта 2009 г.
Д. Рей Экономия энергии в промышленности: Справочное пособие для инженерно-технических работников. Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 203 с. Приводится комплекс конкретных мероприятий по реализации энергосберегающей политики в различных отрослях промышленности.

Сенчев В.Г. Энергоснабжение строительства справочник монтажника

Справочник
 • формат pdf
 • размер 30.47 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Приведены сведения об устройстве и эксплуатации электрических сетей, подстанций, распределительных устройств, электротехнического оборудования строительных площадок; об учете, системе «оплаты и нормировании расхода электроэнергии; об организации телефонной и радиосвязи на строительстве. Содержатся основные сведения по теплоснабжению, водоснабжению и обеспечению строительных площадок сжатым воздухом. Даны основные правила техники безопасности. Для...

Справочник руководителя Управление энергоэффективностью второе издание

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2.25 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Справочник руководителя "Управление энергоэффективностью" второе издание,71стр. Содержание Об управлении энергоэффективностью Назначение Справочного руководства Чего Вы не найдете в данном справочном руководстве Источники информация для справочного руководства Для кого написано данное справочное руководство? 1. Движущие силы и барьеры к энергоэффективности Что движет политикой энергоэффективности? С какими барьерами обычно сталкивается энергоэффе...

Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности

Справочник
 • формат pdf
 • размер 11,06 МБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
(Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency) подготовлен в порядке информационного обмена по наилучшим доступным технологиям, а также достижениям и мониторингу в этой области, осуществляемого в соответствии со статьей 17(2) Директивы 2008/1/EC (Директива по комплексному предотвращению и контролю загрязнений, Директива КПКЗ). Подготовка документа выполнена Европейским бюро по предотвращению и контролю загрязнений и профи...

Стафиевская В.В. Методы и средства энерго - и ресурсосбережения. Терминологический словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Учеб. пособие / В. В. Стафиевская, А. М. Велентеенко, В. А. Фролов. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 112с. Настоящее издание является частью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Методы и средства энерго- и ресурсосбережения», включающего учебную программу, терминологический словарь, методические указания по лабораторным работам, методические указания по практическим занятиям, методические указания по самостоятельной работе, ко...

Фонд Институт экономики города. Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
В справочнике описаны возможности и условия для проведения энергосберегающих мероприятий в российском жилищном секторе. Освещается методология эффективного управления жилищным фондом, финансовые инструменты для обеспечения инвестиций в энергосбережение и технические аспекты энергосберегающих мероприятий, применяемые в нынешних экономических и политических условиях России и Германии. Большое внимание уделено рекомендациям по практическим действиям...

Чоджой М.Х. Энергосбережение в промышленности

Справочник
 • формат pdf
 • размер 58,67 МБ
 • добавлен 13 февраля 2014 г.
Пер. с англ., М., "Металлургия", 1982. 272 с. В книге рассмотрены вопросы энергосбережения при производстве чугуна, стали, алюминия, меди, а также существующие в настоящее время (1982 г.) энергетические проблемы, задачи улучшения организации энергопотребления, термодинамический анализ эффективности использования энергии и др.

Щелоков Я.М. Энергетическое обследование: Том 2. Электротехника

Справочник
 • формат doc
 • размер 7.06 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Справочное издание. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 243 с. [doc] Федеральный закон от 23.11.1009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел обязательность проведения энергетических обследований для большинства юридических лиц. В данном справочном руководстве изложены некоторые технологии и методики проведения энергетических обследовани...

Щелоков Я.М., Данилов Н.И. Энергетическое обследование: Том 1. Теплоэнергетика

Справочник
 • формат doc
 • размер 9.92 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Справочное издание. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 243 с. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел обязательность проведения энергетических обследований для большинства юридических лиц. В данном справочном руководстве изложены некоторые технологии и методики проведения энергетических обследований пред...