Похожие разделы

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011 №68. Glottodydaktyka 3. Metodyka nauczania języków obcych

  • формат pdf
  • размер 1,48 МБ
  • добавлен 18 сентября 2013 г.
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 217 s. Spis treści Иван Бойцов, Татьяна Нестерова О подготовке и проведении сертификационного тестирования в ходе курсового обуче ния русскому языку как иностранному вне языковой среды Katarzyna Buczek Propozycje pracy nad alfabetem w podręcznikach przeznaczonych do nauczania/uczenia się języka rosyjskiego od podstaw Katarzyna Buczek Wykorzystanie niektórych założeń metod intensywnego na...