Амелічева Л.П., Швайковська В.М., Уралова Ю.П. (уклад.) Право соціального забезпечення

 • формат doc
 • размер 138,16 КБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Права соціального забезпечення» (для студентів денної, заочної та прискореної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»). – Донецьк. – ДонНУ. – 2013. – 50 с. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Права соціального забезпечення» містять зміст програми за темами модулів, плани практичних занять, контрольні питання для самоперевірки при вивченні курсу і підготовки до складання за...

Білан І. Українська концепція суспільного взаємозабезпечення

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 09 марта 2016 г.
Вінніпег: s.n., 1958. — 32 с. Опрацювання І. Білан; англ. рез. І. Мандрика. У даній роботі автор представляє на розсуд суспільних організацій та державних діячів свою концепцію суспільного взаємозабезпечення, зорієнтовану на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків як незалежну державну інституцію, яка б об’єднувала б та контролювала місцеві та пов’язані організації. Розроблену з урахуванням світового досвіду та українських емігр...

Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України

 • формат pdf
 • размер 12.62 МБ
 • добавлен 02 декабря 2009 г.
України: Навч. посіб.: - К.: «Олан»,2004. - 312 с. ISBN966-7984-05-2 У цьому посібнику логіко-тематично зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми "Право соціального забезпечення України" для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». В ньому, крім теоретичних положень, викладені та прокоментовані основні положення Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообо...

Болотiна Н.Б. Право людини на соцiальний захист в Україні

 • формат pdf
 • размер 26,04 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К. : Знання, 2010. — 107 с. — (Бібліотечка товариства "Знання". Серія "Юридична"; 2010, №2-3). ISBN 978-966-346-832-7 ( Серія "Юридична"), ISBN 978-966-346-847-1 Розкриваються основні засади юридичного забезпечення права людини на соціальний захист в Україні. Охарактеризовано національну систему та структуру соціального захисту, основні умови надання пенсій, соціальних допомог і послуг, проаналізовано гарантії здійснення людиною права на соціаль...

Болотіна Н. Право соціального захисту України

 • формат doc
 • размер 903,89 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2005. — 615 с. ISBN 966-346-041-5 У посібнику на основі програми навчальної дисципліни "Право соціального захисту України" розглядаються основні правові інститути нової галузі національного права України — права соціального захисту. Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права. Аналізуються правові умови забезпечення населення пенсіями, соціальним...

Вєтухова І.А., Яковлєва Г.О. та ін. Пенсійне забезпечення

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Вєтухова І.А., Яковлєва Г.О., Ярошенко О.М. Навч. посіб. [Електронне вид.]. — За ред. Жернакова В.В.. — Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. — 230 с. Загальнотеотеричні засади пенсійного забезпечення Страховий стаж Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Спеціальне пенсійне забезпечення Призначення й виплата пенсій Пенсійні виплати з...

Вітка Ю., Горюк Н. и др. На допомогу захисникам Батьківщини. Права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей - підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація

 • формат pdf
 • размер 3,68 МБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Юлія Вітка, Наталія Горюк, Вікторія Страхова, Ірина Дідковська, Олександра Калініченко, Володимир Малишевський, Дмитро Євдокимів, Олександр Ровенський, Віталік Погосян, Аліна Самарець, Світлана Небесійчук, Дмитро Федоренко, Іван Бабюк. / ред. Олександр Крамаренко. - Міністерство соціальної політики України, 2015 - 115 с. За підтримки FMI підготовлено цю інформаційну брошуру, щоб допомогти учасникам АТО знати свої права та розуміти, як отримати...

Вишновецька С.В., Новосельська І.В. Право соціального забезпечення України

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 08 ноября 2012 г.
Навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. — К. : ДП Вид. дім Персонал, 2009. — 320 с. Право соціального забезпечення України є однією з навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки студентів зі спеціальності Правознавство. Цей навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчального плану їх підготовки і складається з основних тем навчальної дисципліни, кожна з яких містить методичні вказівки з вивчення певної теми, тео...

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування

 • формат pdf
 • размер 84,87 МБ
 • добавлен 19 июля 2016 г.
Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 352 с. Посібник відповідає програмі курсу «Соціальне страхування», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано результати фінансової звітно...

Волков В., Дешко Л., Мазур Ю. (упор.) Права ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та осіб, що страждають на психічні розлади: міжнародні стандарти та національний вимір: Збірник

 • формат pdf
 • размер 986.59 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Донецьк: Сучасний друк, 2010. - 100 с. Збірник складається зі вступу, витягів зі всесвітніх та регіональних актів щодо прав людини, міжнародних документів та законодавства України, у яких проголошуються права ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та осіб, що страждають на психічні розлади у сфері оходрони здоровя, розкриваються їх зміст, структура, а також передбачено гарантії їх забезпечення, словника основних термінів і понять, переліку рекомендован...

Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення України

 • формат pdf
 • размер 504,80 КБ
 • добавлен 17 декабря 2015 г.
Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2002. - 128 с. Книга присвячена принципам права соціального забезпечення України. На основі загальних принципів права, що притаманні національній правовій системі України у праці надано загальнотеоретичну характеристику принципів права соціального забезпечення. Автор розмежовує принципи права соціального забезпечення, до яких відніс: всезагальність права на соціальне забезпечення, визначення сфери суспільн...

Герасимів Т.З. Право соціального забезпечення (Загальна частина)

 • формат pdf
 • размер 844,86 КБ
 • добавлен 06 августа 2010 г.
- Львів: Відродження, 2004. -242 с. Ця книга покликана падати допомогу студентам (курсантам), які навчаються в юридичних закладах, так і студентам інших не юридичних закладів, котрі вивчають правознавство, в освоєнні навчального курсу «Право соціального забезпечення України*. Вона дає їм чітке уявлення про значення, місце і роль права соціального забезпечення в регулюванні пенсійних та інших правовідносин, про взаємозв'язок права соціального заб...

Грушко В.І. (ред.) Пенсійна система України

 • формат pdf
 • размер 86,78 МБ
 • добавлен 01 июля 2016 г.
Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 336 с. У посібнику висвітлені теоретичні аспекти розвитку пенсійного забезпечення в Україні та інших країнах світу. Розглядаються солідарна, накопичувальна системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного страхування. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників та усіх, хто ці...

Державні соціальні стандарти та гарантії

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,30 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Украина,ДНУ, преподаватель Литвин Е.П.;факультет психологии;кафедра педагогики и коррекционного образования;предмет:соц.правовое обеспечение;год 2012;14 стр. План Вступ Державні соціальні стандарти Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт Державні соціальні гарантії Висновки Список викоританої літератури

Державні соціальні стандарти та нормативи соціального забезпечення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 452,28 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
Національний університет державної податкової служби України. 2 курс Ірпінь-2012 містить 12 слайдів, Поняття державних соціальних стандартів та нормативів, Завдання, принципи соціальної політики, класифікація соціальних нормативів, Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт, Система та класифікація соціальних стандартів та нормативів, Основні державні соціальні гарантії

Жернаков В.В., Вєтухова І.А. (укл.) та ін. Пенсійне забезпечення

 • формат pdf
 • размер 505,58 КБ
 • добавлен 22 июля 2013 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Пенсійне забезпечення (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІV курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України – Х. : Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012. – 77 с. Зміст. Загальні положення. Програма навчальної дисципліни Пенсійне забезпечення. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної ро...

Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Науково-практичний коментар

 • формат pdf
 • размер 82,45 МБ
 • добавлен 25 декабря 2016 г.
Науково-практичний коментар. — Київ: НВП «АВТ», 2005. — 1024 с. У посібнику вміщено повний текст Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року і ухвалення якого ознаменувало початок пенсійної реформи в Україні. Зміст кожної зі 113 статей закону глибоко розкрито і проаналізовано в науково – практичному коментарі, наведеному безпосередньо після кожної статті. Коментар доповнено текст...

Контрольная работаСоциальная пенсия. пособия и компенсационные выплаты. Социальное обслуживание

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 51,83 КБ
 • добавлен 15 марта 2014 г.
МАП.Благовещенск.2014 г. 50 стр. Понятие социальной пенсии и ее отличие от трудовой. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Размер социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии работающим пенсионерам. Классификация пособий: а) пособия по безработице, условия назначения, размеры пособия, сроки выплаты; б) пособие по временной нетрудоспособности; условия назначения, размер пособия и основания лишения пособия; в) порядок рассмотрения сп...

Курсова робота - Галузеві та внутрігалузеві принципи права соціального забезпечення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Україна, Одеська юридична академія, робота виконана у 2011 році. Курсова робота з права соціального забезпечення, яка розкриває основні галузеві та внутрігалузеві принципи цієї галузі права. Розглянуто такі принципи: Принцип всезагальності права на соціальне забезпечення, Принцип залежності права на соціальне забезпечення від соціального ризику, Принцип універсальності, диференціації та розмаїття видів соціального забезпечення, Принцип гарантуван...

Курсова робота - Правовідносини у сфері права соціального забезпечення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 152 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Курсова робота виконана у 2011 р., здавалася в Одеську юридичну академію, містить вступ, 4 розділи, висновок, список використаної літератури, 27 сторінок. Робота розкриває основні ознаки правовідносин у сфері соціального забезпечення, а також розкриває зміст соціально - забезпечувальних (матеріальних), соціально - страхових, процедурних правовідносин.

Міжнародно правові стандарти в праві соціального забезпечення

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 21,28 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
ТНЕУ, Тернопіль/Україна, 2012р., 14ст. Контрольна робота з курсу Право соціального забезпечення Міжнародно правові стандарти в праві соціального забезпечення Одноразова допомога при народженні дитини

Пакет документів, які необхідні для отримання соціальної допомоги малозабезпеченими сім'ями

 • формат doc, pdf
 • размер 2,78 МБ
 • добавлен 17 апреля 2013 г.
КНЕУ, Київ, 2013. 13 сторінок А4. Зразки документів для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Пенсійне забезпечення держслужбовців

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 21,00 КБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
ОНУ ім І.І. Мечникова, Одеса 2012 Пенсійне забезпечення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Задача 1. С. в 1983 році був визнаний інвалідом II групи внаслідок трудового каліцтва і йому була призначена пенсія по інвалідності. В 1994 році його було обрано сільським головою і на цій посаді він пропрацював до 2002 року. Після цього він пропрацював 1 рік секретарем сільськвиконкому і в 2003 році він звернувся за призначенн...

Пенсии по инвалидности

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,12 КБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Содержание Условия назначения пенсий по инвалидности Установление инвалидности Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания Размеры пенсии по инвалидности

Пенсионная реформа в Украине

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,36 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
ДНУ, 2011 Доклад построен в виде таблицы-сопоставления положений законов Украины, предусматривающих пенсионное обеспечение, до и после вступления в силу закона Украины "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". Анализируются положения законов Украины: "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" "П...

Поняття права соціального забезпечення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Презентація. 2013 рік. Київ. КНЕУ. 31 слайд (включно з титульним, планом, списком використаних джерел). Робота виконана українською мовою План: Поняття «соціального забезпечення», «соціального захисту», «соціальної допомоги», « соціального ризику» Поняття права соціального забезпечення Предмет права соціального забезпечення Метод права соціального забезпечення Пенсії: поняття та види

Право соціального забезпечення України

Статья
 • формат doc
 • размер 79,81 КБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Поняття, предмет, метод і система права соціального забезпечення. Правове регулювання страхових пенсій в Україні. Соціально-забезпечувальні правовідносини. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення. Соціальні ризики. Організаційно-правові форми соціального забезпечення

Право соціального забезпечення України

Статья
 • формат doc
 • размер 176,46 КБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
Запоріжжя, 2013. - 125 с. Зміст: Соціальне забезпечення та його місце у системі соціального захисту. Поняття соціально-забезпечувальних відносин. Види соціально-забезпечувальних відносин. Предмет права соціального забезпечення. Метод права соціального забезпечення. Система (структура) права соціального забезпечення. Система науки та система навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення". Поняття та види принципів права соціального забезпе...

Принципи права соціального забезпечення: поняття та класифікація

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,56 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
КНЕУ, Київ, 2013. 12 сторінок. Шрифт 14 Times New Roman. Робота виконана українською мовою. Для написання використовувалось 6 джерел Вступ Поняття принципів Класифікація принципів права соціального забезпечення Висновок Список використаних джерел

Програма Пенсійний калькулятор. Версія 1.0

software
 • формат exe, pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Пенсійний фонд України, 2011. Програма «Пенсійний калькулятор» призначена для надання громадськості інформаційних послуг для підвищення прозорості діяльності Пенсійного фонду України в частині призначення пенсій за віком на загальних підставах у солідарній системі відповідно до статей 27 та 28 Закону України № 1058-ІV від 09.07.2003р. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" . За допомогою Пенсійного калькулятора громадяни, відвіду...

Решетніченко А.В. Базові засади соціального розвитку

 • формат pdf
 • размер 391,16 КБ
 • добавлен 22 ноября 2015 г.
Наук. розробка / авт. кол. : А. В. Решетніченко, О. Б. Кірєєва, Г. Д. Голубчик та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с. УДК 316.42. У науковій розробці представлено заключні результати науково-дослідної роботи за темою "Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування" (ДР № 0110U002237), виконаної в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та мі...

Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні

 • формат doc
 • размер 151,38 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Юрінком Інтер, 1998. — 288 с. Поняття і система пенсійного права Пенсійне право як складова права соціального забезпечення Визначення системи навчального курсу пенсійного права Джерела пенсійного права. Пенсійний фонд. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення Поняття та особливості джерел пенсійного права Основні види джерел пенсійного права та їх загальна характеристика Пенсійний фонд України: порядок його формування і використання С...

Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов)

 • формат doc
 • размер 211,28 КБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
— X.: Одиссей, 2001. Введение Социальное страхование как система гарантий права граждан на материальное обеспечение при потере трудоспособности. Основные положения реформирования законодательства о социальном страховании. Фонды социального страхования, порядок их формирования и использования. Основные виды материального обеспечения и социальных услуг по государственному социальному страхованию. Трудовые и социальные пенсии по законодательству Укр...

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине

 • формат doc
 • размер 217,74 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Харьков. «Одиссей». 2000. 380с. Содержание: Общая часть. Понятие, предмет и система права социального обеспечения Теоретические основы социального обеспечения или социальной защиты нетрудоспособных граждан Понятие и основные черты предмета и метода права социального обеспечения Правовые формы и виды социального обеспечения Система права социального обеспечения Источники права социального обеспечения. Органы, осуществляющие социальное обеспече...

Солодько А., Доронюк Т. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні

 • формат pdf
 • размер 497,31 КБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Київ.: — 2015, — 16 с. Результатами анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі стали не тільки руйнування української економіки та інфраструктури, загибель людей та крах більшості інституцій, але й поява внутрішньої та зовнішньої вимушеної міграції. Мова далі піде переважно про внутрішньо переміщених осіб та меншою мірою про тих, кого можна ідентифікувати як біженців. Станом на кінець лютого 2015 року в Україні нараховувалося 1 092 405 вну...

Соціальні програми: міжнародний досвід і практика в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 76,67 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
Курсова робота виконана у 2012 р., здавалася в НУ "ОЮА", містить вступ, 4 розділи, висновок, список використаної літератури, 36 сторінок. Робота розкриває сутність поняття "соціальна програма", загальну характеристику програм України, а також деякі діючі соц.програми України в соціальній сфері; міститься характеристика соціальної політики Швеції.

Социальный заказ в странах постсоветского пространства

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
Сборник аналитических и нормативных материалов по итогам Международной встречи экспертов по вопросам внедрения механизма социального заказа в постсоветских странах. Одесса, 25-26 ноября 2013 года Одесса: Евродрук, 2013. – 216 с. Под редакцией А.С. Крупника Цель настоящего сборника – способствовать дальнейшему развитию механизма социального заказа как одного из наиболее эффективных инструментов межсекторного взаимодействия в сфере предоставления...

Стадник В.К., Єлькіна Г.С. Реформа соціального захисту: результати громадського моніторингу

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Київ: Фонд суспільної безпеки, 2012. - 117 с. У книжці представлено основні результати моніторингу реформи соціального захисту в Україні у 2011–2012 рр., який проведено в рамках проекту «Національний моніторинг реформи соціального захисту та соціальних послуг». Також подано результати аналізу законодавчої та нормативно-правової бази реформи соціального захисту, статистичного аналізу соціальної допомоги, тестування соціальних служб щодо якості на...

Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 26,40 КБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.М. Стаховська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 21с. Визначено нові підходи до теорії соціально-забезпечувальних правовідносин відповідно до сучасних процесів реформування національної системи соціального забезпечення та переведення її на страхову основу. Розроблено комплексну класифікацію правовідносин у сфері соціального забезпечення. Здійснено порівняльний аналіз основних видів даних пр...

Сташків Б.І. Проблеми пенсійного забезпечення

 • формат doc
 • размер 155,89 КБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
навчальне видання. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 140 с. При вивченні права соціального забезпечення важливе місце займає навчальна дисципліна “Проблеми права соціального забезпечення”. З метою надання допомоги студентам спеціальності “Правознавство” спеціалізації “Право і організація соціального захисту населення” у засвоєнні даної навчальної дисципліни автором підготовлено ряд навчал...

Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення

 • формат doc
 • размер 568,81 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ, "Знання", 2005, стр.203 У навчальному посібнику розкривається зміст Загальної частини права соціального забезпечення; зокрема, дається визначення предмета права соціального забезпечення як самостійної галузі правової науки, з'ясовуються його методи, принципи, джерела і форми. Значне місце відведено висвітленню правовідносин у сфері соціального забезпечення, а також історії становлення та розвитку соціального забезпечення в Україні. Наводить...

Стешенко В.М. та ін.Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг

 • формат pdf
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
аналіт. звіт. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. — 230 с. У цьому огляді, виконаному за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), проведено аналіз міжнародного права та українського законодавства, політики і практики щодо правового забезпечення протидії поширенню ВІЛ-інфекції та можливостей надання медико-соціальних послуг підліткам, зокрема з груп ризику, визначено наявні правові колізії та юридичні бар’єри і подано рекомендації...

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 42,91 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Економіко-правовий факультет 2012 рік 4 курс заочного відділення Спеціальність «Правознавство» Зміст Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Задача1 Задача 2 Список використаної літератури

Схема пенсионной системы Украины

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 152,26 КБ
 • добавлен 31 декабря 2010 г.
Схема пенсионной системы Украины Задача Гражданка Т. находилась в ежегодном отпуске с 1 по 28 августа 2004г. 13 августа у неё заболела трёхлетняя дочь, в связи с чем ей был выдан листок временной нетрудоспособности с 13 по 20 августа. Директор ООО «Колос» (где работает гражданка Т. ) отказалась оплатить отпуск Т. При каких условия помощь в случае временной нетрудоспособности не выплачивается? Законны ли действия директора? Тесты Список литературы...

Схемы по праву социального обеспечения (укр)

 • формат doc
 • размер 677.05 КБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
Основные схемы по праву социального обеспечения Украины. Схема 1: Классификация правоотношений; Схема 2: Материальные правоотношения; Схема 3: Пенсионные правоотношения; Схема 4: Пенсионные правоотношения; Схема 5: Правоотношения по предоставлению социальных услуг и компенсационных выплат; Схема 6: Правоотношения по социальному обслуживанию; Схема 7: Правоотношения по общеобязательному государственному социальному страхованию. Схемы будут полезны...

Таблица - статус та пільги учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи

Справочник
 • формат doc
 • размер 24,49 КБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
КНЕУ, Київ, 2013. 7 сторінок. шрифт 14 Times New Roman. Оформлено у вигляді таблиці. Виконано українською мовою. 7 критеріїв порівняння, а також окрема таблиця порівняння пільг різних категорій

Татаренко Г.В. Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Монографія. - Луганськ: Вид-во «Література», 2011. - 220с. ISBN 978-966-492-272-9 Монографію присвячено теоретичним та практичним проблемам правового регулювання договірних відносин у сфері пенсійного забезпечення в Україні в умовах різноманіття форм власності та організаційно-правових форм господарювання. У роботі розроблене поняття «договір у сфері пенсійного забезпечення», наведені пропозиції щодо формування істотних умов договорів у сфері...

Трудовий стаж: поняття, види та значення в пенсійному забезпеченні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,36 КБ
 • добавлен 28 октября 2012 г.
МАУП, 2012, 28 стор. Дисципліна - Право пенсійного забезпечення Вступ Поняття і суть трудового стажу Поняття трудового стажу Трудовий стаж в системі юридичних фактів Види трудового стажу Загальний трудовий стаж Спеціальний трудовий стаж Страховий стаж, його поняття і умови обчислення Поняття страхового стажу Умови обчислення страхового стажу Висновки Список використаних джерел

Хуторян Н.М., Сімутіна Я.В., Шумило М.М. та ін. Пенсійні правовідносини в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Монографія. Київ: Юридична думка, 2013. - 276 с. У монографії визначено поняття пенсійних правовідносин та дано їх класифікацію, зроблено висновок про виділення макро- та мікросистем пенсійних правовідносин у пенсійному забезпеченні, досліджено сторони пенсійних правовідносин, сформульовано поняття пенсії як матеріального об’єкта пенсійних правовідносин в солідарній системі, досліджені юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення пе...

Хуторян Н.М., Шумило М.М. (ред.) Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України

 • формат pdf
 • размер 532,33 КБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Довідник. - Київ: Юридична думка, 2012. — 208 с. У довіднику визначено основні положення чинного законодавства щодо реалізації права на пенсію з урахуванням пенсійної реформи 2011 р. Розглянуто пенсійне забезпечення у солідарній пенсійній системі (пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) та накопичувальній пенсійній системі, а також особливості недержавного пенсійного забезпечення. Окреме місце відведено спеціальному п...

Хуторян Н.М., Шумило М.М. (ред.) Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 07 июня 2013 г.
Монографія. Київ: Ін Юре, 2012. - 540 с. У монографії визначено принципи пенсійного забезпечення, поняття правовідносин з пенсійного забезпечення та здійснено класифікацію їхніх видів, вказано тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечення та зазначено соціальну потребу його кодифікації, висвітлено проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, визначено поняття та види пе...

Шпори з Права соціального забезпечення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 233,99 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Питання на екзамен з дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів 3 курсу факультету Міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики Доц. Тарасенко В.С. 50 питань Право громадян на соціальне забезпечення Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення Соціальні ризики: поняття та класифікація Організаційно-правові форми соціального забезпечення Види соціального забезпечення Поняття та предмет права соціальног...

Шпори з Права соціального забезпечення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 74,91 КБ
 • добавлен 02 марта 2010 г.
Екземенаційні питання з курсу Право соц. забезпечення України (2010). Соціальне забезпечення та його місце у системі соціального захисту. Поняття соціально-забезпечувальних відносин. Види соціально-забезпечувальних відносин. Предмет права соціального забезпечення. Метод права соціального забезпечення. Система (структура) права соц. забезпеч. Система науки та система навчальної дисципліни «Право соц. Забезпечення». Поняття та види принципів права...

Шпори з Права соціального забезпечення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 110,52 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Державна програма реформування соціального забезпечення. Основні функції Пенсійного фонду України. Поняття та класифікація допомоги по соціальному забезпеченню. Пенсійне забезпечення державних службовців. Пенсійне забезпечення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Матеріальна допомога на поховання пенсіонерів. Пенсії за вислугу років льотному та льотно - випробуваному складу. Повноваження районного управління праці та соці...

Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства

 • формат pdf
 • размер 248,32 КБ
 • добавлен 15 апреля 2012 г.
Статья. Опубликована в сборника научных трудов Держава і право (Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины) - 2010. - Вип. 49. С. 304-308. В статье раскрывается проблема кризиса источников права социального обеспечения, приводятся примеры причин кризиса, одной из которых является инфляция законодательства. Обосновывается мысль, что кризис источников права социального обеспечения можно преодолеть путем кодификации пенсионного зако...

Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні

 • формат pdf
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
Монографія. - Київ: Ніка-Центр, 2016. - 680 с. Монографія присвячена всебічному та комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правовідносин у пенсійному забезпеченні України. Здійснено ґрунтовний аналіз теоретичних засад та розвитку вчення про правовідносини. Показано генезу становлення, розвитку та сучасного стану пенсійного забезпечення загалом та правовідносин у пенсійному забезпеченні зокрема. Визначено основні факто...

Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців

 • формат pdf
 • размер 677,74 КБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Монографія - Київ.: Ніка-Центр. - 2010. - 272 с. Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців. У роботі досліджено становлення та розвиток правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців, світовий досвід у цій сфері. Визначено поняття пенсії, дано її класифікацію на види, суб’єктного та юридичного складів пенсійного...

Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців

Дисертация
 • формат doc
 • размер 225,95 КБ
 • добавлен 11 марта 2012 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Киев. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. - 2009. - 244 с. Специальность: 12.00.05 - "Трудовое право; право социального обеспечения" Научный руководитель: проф. д.ю.н. Хуторян Н.Н. Диссертация посвящена комплексному анализу актуальных теоретических и практических проблем правового регулирования пенсионного обеспечения государственных служащих. В работе...

Шумило М.М. Развитие науки права социального обеспечения в Украине

 • формат pdf
 • размер 286,33 КБ
 • добавлен 16 апреля 2012 г.
Статья. Опубликована в сборнике научных трудов Держава і право (Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины) - 2011. - Вип. 53. - С. 371- 377. В статье рассматривается развитие научных исследований в праве социального обеспечения. Определено основные тенденции и направления в научных исследованиях. Отмечено научные достижения науки права социального обеспечения.

Юшко А.М., Швець Н.М. Міжнародні соціальні стандарти

 • формат pdf
 • размер 1004,56 КБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
Навч. посіб. [електронне вид.]. — За заг. ред. Жернакова В.В.. — Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. — 121 с. Міжнародні соціальні стандарти: загальні положення Міжнародні соціальні стандарти у сфері праці. Міжнародні соціальні стандарти права на відпочинок і дозвілля Міжнародні соціальні стандарти права на гідний рівень життя і права на соціальне забезпечення Реалізація міжнародних соціальних стандартів. Стандарти в галузі...

Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення України

 • формат doc
 • размер 643,04 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
Ярошенко І.С. - Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с. Посібник призначений для вивчення дисципліни «Право соціального за-безпечення» студентами юридичних факультетів усіх форм навчання. В ньому аналізуються державно-правові засади соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних виплат, підстави та порядок їх призначення. Навч...