Амірова Ю.В., Отраднова О.О. (ред.) Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар станом на 05.05.2011 р

 • формат doc
 • размер 325,41 КБ
 • добавлен 04 сентября 2012 г.
Київ: Ліга Преміум, 2011. - 275 с. Колелктив авторів: Амірова Ю.В., Ващенко Ю.В., Давидова Н.О., Кодинець А.О., Отраднова О.О., Радченко Л.І., Рябоконь Л.І., Сабодаш Р.Б., Цюра В.В. Зміст Загальні положення (ст.1-12) Управління житловим фондом (ст. 13-30) Забезпечення громадян жилими приміщеннями. Користування жилими приміщеннями (ст. 31-174) Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт (ст. 175-188) Відповідальність за п...

Амірова Ю.В., Отраднова О.О. (ред.) Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар станом на 05.05.2011 р

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 23 сентября 2012 г.
Київ: Ліга Преміум, 2011. - 275 с. Колелктив авторів: Амірова Ю.В., Ващенко Ю.В., Давидова Н.О., Кодинець А.О., Отраднова О.О., Радченко Л.І., Рябоконь Л.І., Сабодаш Р.Б., Цюра В.В. Зміст Загальні положення (ст.1-12) Управління житловим фондом (ст. 13-30) Забезпечення громадян жилими приміщеннями. Користування жилими приміщеннями (ст. 31-174) Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт (ст. 175-188) Відповідальність за п...

Бабак А., Рогуліна Н. (упоряд.) Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

 • формат pdf
 • размер 792.81 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Прак тичний посібник / Інститут місцевого розвитку.— Київ, 2007.— 288 c. Описано законодавчі та фінансово економічні основи створення і функціонування неприбуткової організації — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Узагальнено досвід ОСББ щодо утримання та використання спільного сумісного майна в Україні. Для управителів, членів правлінь об'єднань...

Галянтич М.К. (ред.) Коментар судової практики розгляду житлових спорів

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Упорядники : М.К.Галянтич, А.І.Дрішлюк, Л.Г.Лічман, В.М.Махінчук. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 416 с. ISBN 978 966 667 324 7 У виданні на основі практичної правозастосовчої діяльності, що складається у житловій сфері, викладаються систематизовані правові позиції щодо застосування окремих норм житлового законодавства, що були прийняті в різний час. Виходячи із сутності правових норм наводяться шляхи їх практичного зас...

Галянтич М.К. Житлове право України

 • формат pdf
 • размер 15,35 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посібник. — К: Юрінком Інтер, 2008. — 548 с. У навчальному посібнику на основі житлового законодавства систематизовано знання у житловій сфері, необхідні для вивчення дисципліни "Житлове право україни". Розглянуто права і обов'язки суб"єктів житлового права. Окрема увага приділена відповідальності у житловій сфері, питанням захисту прав та інтересів громадян у житловому праві. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчаль...

Галянтич М.К. Житлове право України

 • формат doc
 • размер 2,57 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — К: Юрінком Інтер, 2008. — 528 с. — ISBN 978-966-667-274-5. У навчальному посібнику на основі житлового законодавства викладаються систематизовані знання у житловій сфері, необхідні для вивчення дисципліни «Житлове право України». Провадиться порівняльний аналіз чинних правових норм, пояснюється їх сутність і можливості практичного застосування. Узагальнено зиачний обсяг нормативно-правових актів і досвід їх застосування, пр...

Галянтич М.К. Житлове право України

 • формат djvu
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
К.: Юрінком Інтер, 2008. - 548 с. У навчальному посібнику на основі житлового законодавства систематизовано знання у житловій сфері, необхідні для вивчення дисципліни "Житлове право україни". Розглянуто права і обов'язки суб"єктів житлового права. Окрема увага приділена відповідальності у житловій сфері, питанням захисту прав та інтересів громадян у житловому праві. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та...

Галянтич М.К. Житлове право України (Практикум)

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
— К.: МАУП, 2004. - 116 с. — Бібліогр.: с 105–112. У навчальному виданні, яке є додатком до основного курсу "Житлове право України", пропонуються як теоретичні, так і практичні контрольні питання, побудовані на матеріалах судочинства і спрямовані на поглиблене вивчення предмета. Головне завдання практикуму — набуття досвіду складання правових документів, сприяння розвитку творчого правового мислення. Для студентів юридичних навчальних закладів, ф...

Галянтич М.К. Коваленко Г.І. Житлове право України

 • формат doc
 • размер 294.29 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. Посібник базується на структурі житлового законодавства, в роботі аналізується сучасне житлове законодавство України, зазначаються шляхи удосконалення правового регулювання в житловій сфері. Розглядаються правові питання щодо забезпечення громадян жилими приміщеннями, користування житловим фондом, його схоронності, експлуатації, ремонту та приватизації. Окремі розділи присвячено висвітленню питань...

Графічна робота - Житлове право України в схемах

Презентация
 • формат docx
 • размер 339.12 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Колосов Руслан Віталійович, Економіко-правовий факультет, Кафедра господарського, трудового та цивільного права, спеціальність "Правознавство", 2010 р., 22 стор. Житлове право як галузь права та законодавства. Субєкти житлових правовідносин. Житловий фонд України. Правове регулювання забезпечення громадян житлом державного житлового фонду. Виселення з житлових приміщень державного та ком...

Довідник з оформлення субсидії

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
Київ: Громадська організація «МАRТ» 2015. - 22 с. Видано за підтримки ПРООН в рамках проекту демократизація та права людини. Зміст. Суб'єкти на право призначення субсидії. Вплив права власності на призначення субсидії тощо.

Жилищное законодательство Украины

 • формат rar
 • размер 454.58 КБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
Повне зібрання нормативно-правових актів України, що регламентують: -виникнення, здійснення і припинення права власності на житло (житлові будинки, квартири, а також кімнати у квартирах, їх частинах); -обліку громадян, які потребують одержання житла або поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; -реалізації прав власників житла і користувачів житлом; -забезпечення збереження, утримання, експлуатації і ремонту житлового фонду; -нада...

Житлове право України

Статья
 • формат doc
 • размер 465,64 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Запоріжжя, 2012. - 170 с. Зміст: Поняття житлового права України. Учасники житлових правовідносин. Об`єкти житлових прав. Житловий фонд. Забезпечення громадян України у державному та комунальному житловому фонді. Виникнення та реалізація права власності на жилі приміщення в будинках (квартирах) приватного житлового фонду. Підстави набуття права власності на житло. Правове регулювання користування житлом. Припинення житлових правовідносин. Виселен...

Житлове право України: Науково-практичний посібник. Харків, 2001 р

 • формат doc
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
У посібнику розглядаються питання житлового права України, характеризуються основні засоби здійснення права на житло, що передбачені Конституцією України. Розгляд питань тісно пов'язано з положеннями нової правової реформи. Розрахований на студентів, курсантів, що вивчають спецкурс «Житлове право», аспірантів юридичних вузів. Може бути корисним для юрисконсультів, адвокатів, інших практичних працівників, а також усіх тих. хто цікавиться питаннями...

Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 № 5464-X

 • формат pdf
 • размер 630,86 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28, ст.573

Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 № 5464-X

 • формат doc
 • размер 84,35 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28, ст.573

Лекция - Житлове право України в схемах

Статья
 • формат docx
 • размер 323.85 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Колосов Руслан Віталійович, Економіко-правовий факультет, Кафедра господарського, трудового та цивільного права, спеціальність "Правознавство", 2010 р., 22 стор. Робота містить у собі схеми та таблиці з житлового права на всі теми, що охоплює житлове право України

Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В. Житлове право України

 • формат doc
 • размер 147.61 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Науково-практичний посібник. - Харків: Еспада, 2004. - 318 с. У посібнику розглядаються питання житлового права України, характеризуються основні засоби здійснення права на житло, що передбачені Конституцією України. Розгляд питань тісно пов'язано з положеннями нової правової реформи. Розрахований на студентів, курсантів, що вивчають спецкурс «Житлове право», аспірантів юридичних вузів. Може бути корисним для юрисконсультів, адвокатів, інших пр...

Пакет документов для организации объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) (На укр. языке)

 • формат doc
 • размер 10.6 МБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
На укр. языке. Нормативно-правовая база. Методика управления. Образцы учредительных документов.

Поняття житлового фонду України, його характеристика

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,78 КБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Одеса, 2012. - 19 с. Зміст: Вступ. Житло як об`єкт житлових відносин. Житловий фонд України. Висновок. Список використаної літератури.

Реферат - Правові принципи житлового права

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.61 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Реферат - Правові принципи житлового права Запорожье, КПУ, 2011 г., 10 стр. Вступ. Правові принципи житлового права. Висновок. Список використаної літератури.rn

Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Житлове право України

 • формат pdf
 • размер 80,58 МБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
Навчальний посібник для підготовки до іспитів. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 250 с. — ISBN 978-611-01-0495-1. Житлове право в першу чергу регулює: відносини, у яких задовольняється потреба в житлі, відносини, що виникають у процесі задоволення громадянами своїх житлових потреб, відносини по задоволенню потреб громадян у житлі. Житлове право слід розглядати як комплексну галузь законодавства, що складається з норм, які регулюють суспіль...

Чепульченко Г.Д., Скоробогатова А.И. Юридический справочник. Жилищные отношения

Справочник
 • формат doc
 • размер 87,19 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер. В книге раскрыты основные принципы регулирования жилищных отношений в домах государственного, общественного, частного жилищных фондов, жилищно-строительных кооперативов. Рассмотрены вопросы обеспечения граждан жильем: основания и условия постановки на квартучет, механизм его осуществления; порядок предоставления и правила пользования жилыми помещениями, изменения, расторжения, прекращения договора найма государственного жиль...

Шпаргалка - Житлове право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 53,36 КБ
 • добавлен 10 января 2013 г.
ЗНУ, 2013 рік, 11 сторінок. Короткі відповіді на 52 питання до заліку з Житлового права. Конституційне право на житло, його зміст. Поняття і предмет житлового права. Житлове законодавство як комплексна галузь права. Поняття житлового фонду. Види житлових фондів. Приватний житловий фонд. Структура та особливості регулювання житлових відносин. Державний і комунальний житлові фонди: поняття та склад житлового фонду. Управління житловим фондом. Орган...

Шпори з Житлового права України

pottee
 • формат doc
 • размер 273.5 КБ
 • добавлен 14 июня 2010 г.
52 питання з відповідями. 11 стор. 1. Конституційне право на житло, його зміст. 2. Поняття і предмет житлового права. 3. Житлове законодавство як комплексна галузь права. 4. Поняття житлового фонду. Види житлових фондів. 5. Приватний житловий фонд. Структура та особливості регулювання житлових відносин. 6. Державний і комунальний житлові фонди: поняття та склад житлового фонду. 7. Управління житловим фондом. Органи, які здійснюють управління житл...