• формат pdf
  • размер 1,83 МБ
  • добавлен 11 августа 2015 г.
Шаульський Д.В. Конспект лекцій з дисципліни Топографія
Конспект лекцій.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –62 с.
Геодезичні вимірювання
Об’єкт, предмет і методи пізнання геодезії
Системи координат і висот в геодезії
Графічні моделі земної поверхні: топографічні карти, плани, профілі. Розграфлення і номенклатура карт
Кутові вимірювання
Методи вимірювання перевищень. Геометричне нівелювання
Лінійні вимірювання. Засоби і методи лінійних вимірювань
Топогрфічні знімання
Теодолітні ходи
Нівелірні ходи
Розв’язання геодезичних засічок
Топографічне знімання
Побудова топографічних планів
Список джерел
Для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій.
Похожие разделы