degree
  • формат doc
  • размер 134,03 КБ
  • добавлен 16 декабря 2009 г.
Шиноремонтная дільниця автотранспортного підприємства Атобус-сервіс
Димломний проект в обсягу політехнічного технікуму (коледжу). Рівень підготовки: молодший спеціаліст. Спеціальність - "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
Зміст:
Перелік скорочень
Вступ
Техніко-економічне обгрунтування переобладнання шиноремонтної дільниці
Аналіз виробничої діяльності підприємства
Організаційно-технологічна характеристика шинної дільниці
Обґрунтування необхідності переобладнання шинної дільниці
Організаційно-технологічний розділ
Розрахунок виробничої програми
Розрахунок чисельності виробничих робочих
Розробка технології проведення робіт в шинній дільниці
Технологічне планування дільниці
Розробка технологічного процесу ремонту покришок
Описання будови шини
Умови роботи шини
Відмови та несправності, що виникають в шині
Виявлення дефектів
Вибір і обґрунтування методів відновлення працездатності шини
Розробка технологічних карт
Контроль якості виконаних робіт
Конструкторська частина
Обґрунтування прийнятої конструкції
Описання призначення, будови і роботи пристрою
Розрахунок на міцність відповідальних деталей
Вказівки по використанню пристрою
Безпека життєдіяльності
Виробнича санітарія та гігієна
Техніка безпеки і електробезпека
Протипожежна безпека
Охорона навколишнього середовища
Економічна частина
Розрахунок вартості основних фондів шинної дільниці
Розрахунок собівартості поточного ремонту
Кошторис витрат на поточний ремонт автомобілів по шинній дільниці
Розрахунок показників економічної ефективності проекту
Висновок
Список літератури
Похожие разделы