Шишка Р.Б. Митне право України

Шишка Р.Б. Митне право України
 • разное
 • doc
 • 9.12 МБ
 • добавлен 15.06.2011
Підручник. Київ: , 2008. 320 с.
Розділ 1 Митна справа в Україні.
Поняття митної справи.
Започаткування та становлення митної справи.
Зміст митної справи.
Митна політика і основні її елементи.
Принципи митного регулювання.
Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елементу.
Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.
Митна політика і міжнародна торгівля.
Розділ 2 Митне право України.
Поняття митного права.
Предмет митного права.
Метод митного права.
Принципи митного права.
Система митного права.
Удосконалення митного права.
Митно-правові відносини.
Джерела митного права.
Розділ 3 Митні органи в Україні.
Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності.
Державне регулювання діяльності митних органів.
Правовий статус Державної митної служби України.
Регіональні митниці в Україні.
Правовий статус митниць в Україні.
Постанови митних органів.
Взаємодія митних органів з іншими державними органами.
Міжнародне співробітництво у митній справі.
Розділ 4 Переміщення та пропуск товарів, транспортних засобів через митний кордон України.
Поняття та види переміщення товарів та транспортних х засобів.
Митна територія і митний кордон України.
Митний режим.
Попередні операції.
Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Переміщення громадянами товарів через митний кордон України.
Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України.
Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів.
Митні ліцензійні склади.
Розділ 5 Митний контроль.
Митний контроль і його місце в системі контролю.
Види митного контролю.
Форми митного контролю.
Зони митного контролю.
Здійснення митного контролю.
Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.
Особливі режими митного контролю.
Характеристика форм контролю.
Особливі процедури митного контролю.
Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.
Розділ 6 Митний контроль на транспорті.
Загальні положення.
Митний контроль на водному транспорті.
Митний контроль на авіатранспорті.
Митний контроль на залізничному транспорті.
Митний контроль за автомобільному транспорті.
Митний контроль на трубопровідному транспорті.
Розділ 7 Митне оформлення і митне декларування.
Поняття митного оформлення.
Здійснення митного оформлення.
Етапи митного оформлення.
Митне декларування і порядок його здійснення.
Форми митного декларування.
Порядок митного декларування.
Підприємницька діяльність з надання митних послуг.
Розділ 8 Митно-тарифне регулювання.
Поняття і значення тарифного регулювання.
Мито і митні збори.
Види і ставки мита.
Порядок нарахування мита.
Країна походження товару.
Митні пільги.
Митна статистика.
Розділ 9 Порушення митних правил.
Поняття порушень митних правил.
Контрабанда.
Види адміністративних порушень митного законодавства.
Види скарг, заяв та звернень на діяльність митних органів.
Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.
Види стягнень за порушення митних правил.
Відповідальність митних органів України.
Розділ 10 Виявлення порушення митних правил у проведенні по них дізнання.
Митні органи як органи дізнання.
Протокол про порушення митного законодавства.
Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства.
Розділ 11 Провадження у справах про порушення митних правил.
Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.
Процесуальні дії.
Підстави порушення справи про митні правопорушення.
Строки провадження про порушення митних правил.
Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства.
Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства.
Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства.
Вилучення товарів і транспортних засобів.
Спрощена форма застосування стягнення при порушені митних правил.
Розділ.
12. Митна експертиза.
Експертиза в системі митного контролю.
Поняття, об’єкти та предмети митної експертизи.
Правове становище експерта.
Розділ.
13. Служба в митних органах України.
Поняття митної служби.
Принципи митної служби.
Посадові особи митних органів України.
Відбір на службу у митні органи України.
Права посадових осіб митних органів України.
Обов’язки посадових осіб митних органів України.
Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів.
Проходження служби в митних органах.
Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів.

Смотрите также


Лекции - Таможни и таможенное регулирование

Лекции - Таможни и таможенное регулирование

 • лекции
 • doc
 • 33.17 КБ
 • добавлен 25.01.2010
Конспект лекций по дисциплине Таможня и таможенное регулирование.
Составитель: преп. Воронко В. С., ДУЭП, Днепропетровск, 2005
(Митниці та митне регулювання) .
Темы: Таможенное дело в Украине.
Таможенный контроль.
Таможенное оформление и таможенное декларирование.
Перемещение и пропуск через таможенную г...
Реферат - Історія та сучасний стан боротьби з контрабандою в Україні

Реферат - Історія та сучасний стан боротьби з контрабандою в Україні

 • рефераты
 • docx
 • 56.1 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Академія митної служби України, 2011, Дніпропетровськ, 24 стор.

Вступ
Становлення системи боротьби з контрабандою в Україні
Формування поняття контрабанди в Україні
Розвиток зовнішньої торгівлі та боротьби з контрабандою на півдні України наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття
Становлення нормативної...
Реферат - Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і проблеми в цій галузі

Реферат - Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і проблеми в цій галузі

 • рефераты
 • doc
 • 181 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Академія митної служби України, 2011, Дніпропетровськ, 27 стор.

Вступ
Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення
Контрабанда як злочин
Контроль в контексті організації боротьби з порушенням митного законодавства
Висновок
Список використаної літератури
Нет изображения

Прядко О.В. Митні пільги і тарифні преференції

 • разное
 • rtf
 • 34.41 КБ
 • добавлен 26.08.2010
Харків, 2008.
У зв’язку з адаптацією митного законодавства України до міжнародних норм і стандартів у сфері митної справи виникла нагальна потреба удосконалення організаційно-правового механізму застосування пільгового режиму переміщення через митний кордон держави товарів, предметів і транспортних засобів.
Об’єктом досл...
Нет изображения

В'юненко О.Б. Лекції з комп'ютерних технологій в митній справі

 • разное
 • rar
 • 130 Б
 • добавлен 29.11.2011
Лекції з комп'ютерних технологій в митній справі
СНАУ, Україна, м. Суми, В'юненко О.Б., 2011

Шляхи підвищення ефективності управління в Державної митної служби України (ДСМУ)
Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки
Сутність інформаційної системи в економіці, класифікація та структура і...
Острога В.А. История таможенного дела и таможенного права Беларуси

Острога В.А. История таможенного дела и таможенного права Беларуси

 • разное
 • doc
 • 1.3 МБ
 • добавлен 03.09.2011
Учеб. пособие / В.А. Острога. – Минск: ООО «БИП-С Плюс», 2005. – 193с.

От автора.
Введение.
Таможенное дело и правовое обеспечение внешней торговли в Древней Белпруси (IX – начало XIII вв.).
Таможенное дело и право Великого княжества Литовского (2-я половина XIII – конец XVIII вв.).
Белорусские земли в т...
Суходоев Д.В., Котихина А.С. История таможенного дела

Суходоев Д.В., Котихина А.С. История таможенного дела

 • разное
 • pdf
 • 394.65 КБ
 • добавлен 14.06.2011
Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. – 76с.
Рецензент: проф., д. ю. н. А. А. Демичев
В настоящем учебно-методическом пособии изложены основные исторические этапы развития, формирования таможенного дела и таможенной политики России. Учебно-методическое пособие предназначено д...
Нет изображения

Толкушкин А.В. Таможенное дело

 • разное
 • rtf
 • 3.45 МБ
 • добавлен 09.04.2011
В курсе «Таможенное дело» раскрываются все категории и понятия таможенного законодательства РФ, основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, содержание всех таможенных процедур и таможенных режимов, применяемых в Российской Федерации, система таможенных платежей.
Цель настоящего учеб...
Толкушкин А.В. Таможенное дело

Толкушкин А.В. Таможенное дело

 • разное
 • pdf
 • 10.38 МБ
 • добавлен 20.11.2010
М. , 2007.
Предисловие
В курсе «Таможенное дело» раскрываются все категории и понятия таможенного законодательства РФ, основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, содержание всех таможенных процедур и таможенных режимов, применяемых в Российской Федерации, система таможенных пла...
Тесты с ответами по организации борьбы с таможенными преступлениями

Тесты с ответами по организации борьбы с таможенными преступлениями

 • шпаргалки
 • doc
 • 78.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
30 тестов с ответами. - 6с.

Законодательно закреплено … видов оперативно-розыскных мероприятий.
Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается … .
К оперативно-розыскным мероприятиям, ...