Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)
ДГФА, 2010
Вопросы:
Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
Виробництво, потреби, і межа виробничих можливостей. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.
Економічні потреби суспільства їх суть і класифікація. Економічні інтереси, їх сутність.
Економічна система: її сутність та структурні елементи і суб’єкти. Типи і еволюція економічних систем та критерії їх класифікації.
Власність як економічна категорія та її історичні типи, види і форми. Закон України «Про власність». Суб’єкти і об’єкти власності.
Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.
Натуральна та товарна форми організації виробництва.
Товар та його властивості.
Проста та розвинена форми товарного виробництва. Функціонування товарного виробництва та його закони.
Виникнення і розвиток грошових відносин. Функції грошей.
Грошовий обіг та його закони. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
Перетворення грошей в капітал. Загальна формула руху капіталу та її протиріччя.
Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу
Капітал і робоча сила та її вартість.
Заробітна плата: сутність, форми і системи. Теорії заробітної плати.
Ринок: суть, функції та умови формування.
Конкуренція та її місце в ринковій економіц
Умови формування та особливості розвитку ринкових відносин в Україні.
Принципи класифікації ринків та їхня структура.
Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин та його роль в економіці. Доходи домогосподарства та їх розподіл.
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки, форми і види підприємств. Закон України «Про підприємства в Україні».
Суть підприємництва та його роль в ринковій економіці. Закон України «Про підприємство».
Специфіка підприємництва в аграрній сфері. Рентні відносини і особливості формування доходів в сільському господарс
Витрати виробництва та їх види.
Прибуток як економічна категорія та фактори, що впливають на норму прибутку.
Держава та її економічні функції.
Форми суспільного продукту та методи його обчислення.
Економічне відтворення: суть і його види
Тіньовий сектор в економічному відтворенні та його масштаби і особливості в економіці України
Національне багатство: суть, структура та проблеми розширеного відтворення.
Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.
Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу та необхідність державного регулювання розподілу доходів.
Економічне зростання та його типи і чинники. Економічні цикли
Зайнятість робочої сили і ефективність виробництва. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Господарський механізм у системі управління економікою та його особливості в умовах ринкової економіки. Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Економічна система капіталізму в умовах вільної конкуренції, монополістичного капіталізму, змішаної економічної системи.
Роль держави в економічній системі сучасного капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності в умовах змішаної економічної системи.
Соціалістична економічна система та механізм її функціонування. Суперечності одержавленої адміністративно-командної економіки, їх загострення і розпад світової системи соціалізму.
Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Особливості ринкової трансформації економіки України.
Світове господарство: суть, структура та закономірності його розвитку.
Україна і світове господарство.
Світогосподарські зв’язки та форми міжнародних відносин.
Економічне зростання і глобальні проблеми, їх суть і класифікація.
Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.
Читать онлайн
Смотрите также

Комплексный государственный экзамен - Документоведение и информационно-документационное обеспечение управления

 • формат doc
 • размер 4.05 МБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
Перечень вопросов, методические указания, шпаргалки для подготовки к комплексному государственному экзамену «Документоведение и информационно-документационное обеспечение управления» для студентов специальности 032001.65 «Документоведение и ДОУ» 2009-2010 гг. Дисциплины: Документоведение. Организация и технология документационного обеспечения управления. Трудовое право. Государственное и муниципальное управление. Информационное обеспечение управ...

Ответы на ГОС экзамен по специальности Механизация переработки сельскохозяйственной продукции НГАУ

pottee
 • формат doc
 • размер 3.19 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
НГАУ, 2010 год. в архиве несколько ворд документов распределенных по билетам. уже оформлено в виде шпаргалок! Проверено! Сдал экзамен по ним месяц назад! ) линии по переработке: молока, сметаны, творога, масла сливочного и растительного, пшеницы, ржи, сыра, колбасы, сортовой муки, гречихи.

Разные авторы. Конспекты лекций + Шпаргалки (сборник)

 • формат pdf
 • размер 77.69 МБ
 • добавлен 24 октября 2009 г.
Разные авторы. Конспекты лекций + Шпаргалки (сборник) - ЭКСМО, 2008 Качество: Издательский PDF Серия или Выпуск: Конспект лекций. Шпаргалки Язык: Русский Уникальная коллекция из 211 шпаргалок и конспектов лекций! Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться...

Шпаргалки - Полный зачёт

pottee
 • формат djvu, pdf
 • размер 42.44 МБ
 • добавлен 28 октября 2009 г.
Шпаргалки по 50 предметам в одном архиве. Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебным дисциплинам! Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена! В пакет включены шпаргалки по: аудиту. военной подготовке. гражданскому праву общая часть. земельному праву. истории политических и п...

Шпаргалки для мобильного телефона

pottee
 • формат jar
 • размер 23.88 МБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Мобильная шпаргалка всегда с тобой и всегда под руками (про мобильник ты не забудешь никогда). Шпаргалки для мобильного телефона. Мобильная Шпаргалка по Обществознанию. Мобильная Шпаргалка по Истории России. Мобильная Шпаргалка по Литературе. Мобильная Шпаргалка по Русскому языку. Мобильная Шпаргалка по Физике. Мобильная Шпаргалка по Математике. Мобильная Шпаргалка по Геометрии. Математика-Формулы. Химия-Таблица Менделеева.rn

Шпаргалки для мобильного телефона

pottee
 • формат jar
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
В этот архив входят шпаргалки для мобильного телефона по Литературе, Истории России, Физике, Математике, Геометрии, Обществознанию, Русскому языку и Таблица Менделеева. 2011 годrn

Шпаргалки к ГОС - экзамену по аналитической химии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Кемеровский государственный университет. Химический факультет. Кафедра аналитической химии. Шпаргалки к ГОСу по аналитической химии: по курсам Обработка экспериментальных данных - метрологические характеристики. Аналитическая служба. Спектральные методы анализа.

Шпаргалки на гос.экзамен по специальности Финансы и кредит 2010 год (укр. яз)

pottee
 • формат doc
 • размер 84.73 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
ДГФА, 2010 тесты с ответами по дисцыплинам: Бюджетная система - 100 вопросов Основы охраны труда - 100 вопросов Финансовый анализ - 100 вопросов Налоги - 100 вопросов Финансовая деятельность субъектов предпринимательства - 100 вопросов

Шпоры к ГОСу специальность ФМ

pottee
 • формат doc
 • размер 635 КБ
 • добавлен 23 января 2009 г.
2009 г. Готовые шпаргалки, 60 вопросов по разделам: Бюджетирование, Краткосрочная и долгосрочная фин. политика, Международные аспекты ФМ, Рынок ЦБ, Деньги кредит банки.

Шпоры по ГОСу по экономике (баклавриат) 2009

pottee
 • формат doc, docx
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 21 мая 2009 г.
Шпаргалки для сдачи государственного экзамена. Следующие дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы и кредит, Деньги, кредит, банки, Финансы предприятий.