Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 179,63 КБ
  • добавлен 12 июня 2013 г.
Шпори з біогеографії
Предмет біогеографії. Основні поняття біогеографії.
Едафічні фактори середовища та їх роль в житті та поширенні організмів.
Індикаційне значення організмів.
Поняття про елементи і чинники середовища.
Біоми напівпустинь Євразії та їх характеристика.
Характеристика Голарктичної фауністичної області.
Прерії Північної Америки та їх характеристика.
Проаналізувати історію розвитку поглядів на походження і розвиток життя на Землі.
Класифікація факторів середовища.
Австралійська флористична область та її характеристика.
Біоми хвойних лісів Північної Америки і їх характеристика.
Обґрунтувати біогеографічне районування Світового океану.
Географічні типи біомів субтропіків.
Пустині помірних широт суші Землі.
Біоми листяних лісів Європи.
Обґрунтувати кругообіг азоту і вуглекислого газу.
Капська флористична область та її характеристика.
Охарактеризувати кліматичні фактори середовища.
Кордільєрський тип висотної поясності.
Голарктична флористична область та її характеристика.
Центрально-андійський підтип висотної поясності.
Життєві форми рослин тундри та їх характеристика.
Північно-андійский підтип висотної поясності.
Індо-Малайська фауністична область та їх характеристика.
Проаналізувати структуру листяних лісів.
Малий і великий кругообіги речовин в біосфері та його обґрунтування.
Палеотропічна флористична область та її характеристика.
Проаналізувати поняття про елементи і фактори середовища.
Основні положення еволюційної теорії Ч.Дарвіна.
Голантарктична флористична область.
Біоми вологих тропічних лісів Африки та їх характеристика.
Орогорафічні чинники та їх роль в житті та поширенні організмів.
Ефіопська фауністична область та її характеристика.
Центри рясності, різноманітності та виникнення виду.
Охарактеризувати фактори середовища.
Східно-азіатський тип висотної поясності.
Взаємовідношення між організмами в біоценозі та їх обґрунтування.
Проаналізувати поняття про ареал. Розміщення виду всередині ареалу. Типи ареалів.
Ксерофіти та їх ознаки.
Неотропічна флористична область та їх характеристика.
Екологічні групи організмів тундри.
Біоми саван.
Характеристика біоценозів степів Євразії.
Урало-Тяньшанський тип висотної поясності та його характеристика.
Новозеландська фауністична область.
Поняття про біосферу. Границі біосфери.
Порівняльна характеристика біомів тайги Євразії та Північної Америки.
Обґрунтувати флористичне районування суші Землі.
Гідрофіти та їх ознаки.
Проаналізувати біоценози хвойних лісів Євразії.
Неотропічна фауністична область та її характеристика.
Типи пристосувань організмів до факторів навколишнього середовища.
Дати характеристику центрів ареалів.
Ефіопська фауністична область.
Охарактеризувати біоми хвойних лісів суші Землі.
Вертикальний розподіл організмів у водному середовищі.
Зональні, інтразональні та екстрозональні біоценози та їх аналіз.
Дати характеристику біомів широколистяних лісів суші Землі.
Вертикальний розподіл організмів у водному середовищі.
Проаналізувати біологічний або малий кругообіг речовин.
Біоми степів суші Землі і їх характеристика.
Охорона видів. Червона книга.
Проаналізувати біоми пустинь помірних широт суші Землі.
Структура біоценозу: ярусність, мозаїчність, синузіальність і консартивність.
Охарактеризувати біоми пустинь субтропіків і тропіків суші Землі.
Проаналізувати центри походження культурних рослин.
Охарактеризувати біоми шорстколистих або твердолистих лісів і чагарників субтропіків.
Типи роз’єднаних ареалів та причини, що їх обумовили.
Якутсько-Монгольський тип висотної поясності та його характеристика.
Проаналізувати біоми вічнозелених або лаврових лісів та чагарників субтропіків.
Визначити роз’єднання характерні для морських організмів.
Обґрунтувати структуру вологих екваторіальних лісів.
Дати характеристику життєвих форм організмів.
Проаналізувати типи біомів перемінно-вологих поясів.
Елементи й фактори середовища. Співвідношення між ними.
Міжматерикові роз’єднання ареалів та причини їх виникнення.
Біоми саван суші та їх характеристика.
Аналіз понять едифікатори та домінанти, різниця між цими поняттями.
Висотна поясність. Екологічні фактори висотних поясів.
Австралійська фауністична область та її характеристика.
Внутріматерикові роз’єднання ареалів та їх аналіз.
Охарактеризувати біоми вологих екваторіальних лісів.
Центри одомашнення свійських тварин.
Австралійська флористична область та її характеристика.
Екологічні області моря.
Прибережно-атлантичний тип висотності поясності.
Палеотропічна флористична область та їх характеристика.
Широколистяні ліси Північної Америки та їх характеристика.
Охарактеризувати Південно-андійський підтип висотної поясності.
Обґрунтувати фауністичне районування суші Землі.
Біогеографічне районування океану.
Проаналізувати специфічні типи рослинності та тваринного населення гірських поясів.
Амфібореальне та біполярне поширення організмів.
Дати характеристику орографічних факторів середовища.
Охарактеризувати типи взаємовідношень між організмами.
Похожие разделы