Судебная медицина
Медицинские дисциплины
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 549,30 КБ
  • добавлен 19 января 2013 г.
Шпори з судової медицини та психіатрії
Залік, НУ "ОЮА", Автор не известен. 2012 р., 163 стр.
Судова медицина, її зміст та завдання. Судово-медична експертиза, судово-медичний експерт.
Обов'язки, права та відповідальність судово-медичного експерта, лікаря-експерта при виконанні експертних функцій (ст.77 КПК, ст. ст. 178, 179, 181 КК України).
Організація та структура судово-медичної служби в Україні та інших державах.
Роль та завдання судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів та охорони здоров'я.
Основні етапи розвитку судової медицини.
Визначні представники судової медицини - П.А.Мінаков, С.А.Громов, М.С.Бокаріус, M.І.Райський, Ю.С.Сапожніков та інші, їх внесок у розвиток судової медицини.
Об'єкти судово-медичної експертизи. Вимоги до судово-медичної документації.
Категорії трупів, які підлягають судово-медичній експертизі (дослідженню). Різниця між судово- медичним та паталогоанатомічним дослідженням трупів.
Судово-медична класифікація смерті. Роль судово-медичного експерта у визначенні роду насильницької та ненасильницької смерті.
Діалектична єдність і протилежність процесу життя та смерті. Термінальні стани, клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Церебральна смерть. Уявна смерть.
Ймовірні та абсолютні ознаки смерті.
Застосування макроскопічних, суправітальних, біофізичних, біохімічних, ентомологічних та інших методів для встановлення часу смерті.
Охолодження тіла, трупне висихання; їх значення в судово-медичній практиці.
Трупні плями, стадії та термін їх розвитку. Методи дослідження. Судово-медичне значення.
Трупне заклякання, механізми розвитку і засоби виявлення. Судово-медичне значення.
Процес гниття трупа, його сутність; вплив різноманітних факторів на розвиток процесів гниття. Судово-медичне значення.
Муміфікація, жировіск, торф'яне дублення; пошкодження і знищення трупів комахами, тваринами. Судово-медичне значення.
Роль і завдання лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини в огляді трупа на місці виявлення.
Регламентація та методи судово-медичного дослідження трупів. Додаткові методи дослідження. Порядок оформлення документації.
Питання, які вирішуються судово-медичним експертом, при різних видах насильницької смерті.
Особливості дослідження трупів невідомих осіб; розчленованих, скелетованих трупів та кісткових останків.
Поняття ексгумації. Особливості дослідження ексгумованих трупів.
Особливості дослідження трупів новонароджених. Питання, які вирішуються при судово-медичному дослідженні трупів новонароджених.
Поняття раптової смерті. Особливості дослідження трупів раптово померлих осіб.
Поняття причини смерті. Принципи побудови судово-медичного діагнозу та експертних висновків. Лікарське свідоцтво про смерть.
Поняття ушкоджень. Класифікація ушкоджень в залежності від діючих факторів. Травматизм та його види.
Ушкодження тупими предметами, їх класифікація. Механізм дії тупих предметів.
Характеристика та судово-медичне значення морфологічних (анатомічних) ушкоджень.
Функціональні ушкодження, їх характеристика та судово-медичне значення.
Особливості ушкоджень при падінні з висоти; на площину - при прискоренні та без нього, їх диференшйна діагностика.
Транспортна травма та її види. Основні види автомобільної травми. Особливості ушкоджень в залежності від видів та фаз автомобільної травми.
Основні види рейкової травми. Особливості ушкоджень в залежності від видів рейкової травми.
Авіаційна травма та її види. Особливості судово-медичної експертизи та її значення для встановлення причини авіаційної пригоди.
Ушкодження від ріжучих предметів, їх класифікація, характеристика. Судово-медичне значення.
Ушкодження від рублячих предметів, їх класифікація, характеристика. Судово-медичне значення.
Ушкодження від колючих предметів, їх класифікація, характеристика. Судово-медичне значення.
Ушкодження від колюче-ріжучих предметів, їх класифікація, характеристика. Судово-медичне значення.
Причини смерті від механічної травми, яка зумовлена дією тупих та гострих предметів.
Вогнепальна зброя і боєприпаси, її класифікація. Патрони та їх складові частини. Механізм пострілу.
Види дії кулі, осколків в залежності від кінетичної енергії. Додаткові фактори пострілу, вибуху, їх судово-медичне значення.
Характеристика пострілу притул; особливості вхідного отвору в залежності від виду зброї.
Характеристика пострілу на близькій відстані; особливості вхідного отвору в залежності від виду зброї.
Характеристика пострілу на неблизькій відстані. Феномен Віноградова.
Визначення вхідного та вихідного кульових отворів, їх характеристика та судово-медичне значення.
Види вогнепальних раневих каналів (по формі, по напрямку, тощо).
Ушкодження від мисливської зброї.
Ушкодження від гранат, запалів, мін, вибухових речовин, холостих патронів.
Питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі вогнепальних ушкоджень.
Спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній травматології.
Поняття асфіксії, її класифікація. Поняття механічної асфіксії, її класифікація.
Повішення. Видові загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.
Задушення петлею. Видові, загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.
Задушення руками. Видові, загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.
Закриття отворів рота і носа руками, м'якими предметами; видові, загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.
Закриття дихальних шляхів сторонніми предметами. Видові, загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.
Здавлення грудей і живота. Морфологічні ознаки цього виду механічної асфіксії.
Утоплення, механізм смерті. Видові загально асфіксійні та прижиттєві ознаки. Ознаки перебування трупа у воді. Лабораторні методи дослідження. Смерть у воді, не пов'язана з утоплениям.
Опіки від дії полум'я, розпечених предметів, гарячої рідини, їх морфологічна характеристика. Наслідки опіків в залежності від дії ушкоджуючого фактора, площі та ступеня опіків.
Особливості судово-медичної експертизи обвуглених трупів, визначення прижиттєвості попадання тіла до вогню.
Судово-медична експертиза трупів при смерті від переохолодження організму. Замерзання трупів.
Судово-медична експертиза трупів при смерті від дії технічного електричного струму та ураження блискавкою. Лабораторні методи дослідження електромітки.
Судово-медична експертиза трупів при смерті від різькозміненого атмосферного тиску на органом. Розлад здоров'я та смерть при змінах парціального тиску газів.
Судово-медична експертиза трупів при смерті від іонізуючого випромінювання на організм.
Класифікація отрут та отруєнь. Умови дії отрут. Особливості огляду місця події при підозрі на смерть від отруєння.
Правила судово-медичного дослідження трупів при підозрі на смерть від отруєння.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь корозійними отрутами.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь деструктивними отрутами.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь кров'яними отрутами.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь функціональними (церебро-спінальними) отрутами: спиртами, наркотиками.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь загально функціональними отрутами: СО2, ціанисті сполуки тощо.
Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь алкоголем та його сурогатами.
Характеристика і судово-медична діагностика СО.
Судово-медична класифікація харчових отруєнь. Бактеріальні та небактеріальні отруєння (отруйними рослинами, грибами, ягодами, насінням, корінням).
Приводи до судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб. Її організація, регламентація, документація.
Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості згідно КК України. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень (Київ, 1995 р.).
Приводи і особливості проведення судово-медичної експертизи визначення процента втрати загальної працездатності.
Класифікація спірних статевих станів та статевих злочинів.
Судово-медичне визначення статі при спірному статевому стані.
Судово-медичне встановлення статевої зрілості у осіб жіночого та чоловічого роду.
Кримінальний аборт, методи його здійснення та судово-медична діагностика.
Судово-медична експертиза при розслідуванні статевих злочинів.
Судово-медична експертиза при розслідуванні зараження венеричними хворобами та СНІДом.
Приводи та критерії визначення віку, методи дослідження.
Судово-медична експертиза стану здоров'я. Поняття симуляції, дисимуляції штучних хвороб, само ушкодження, калічення.
Поняття речових доказів біологічного походження. Правила допомоги слідчому у виявленні, описі, вивченні та пакуванні їх для подальшого дослідження в лабораторії. .
Сучасні методи встановлення наявності крові (попередні, доказові). Визначення видової належності крові.
Визначення групової, типової і статевої належності крові.
Сучасні відомості про системи крові: еритроцитарну, лейкоцитарну, сироваткову, ферментну, тканеву та їх наслідування. Застосування їх та генної дактилоскопії при вирішенні індивідуальної належності крові та питань спірного батьківства, материнства, заміни дітей.
Права та обов'язки медичних працівників згідно Основ законодавства України про охорону здоров'я. .
Класифікація правопорушень медичних працівників (професійні, посадові). Відповідальність по діючому законодавству. .
Предмет і задачі судової психіатрії. .
Зв'язок судової психіатрії з цивільним правом. .
Зв'язок судової психіатрії з карним правом. .
Організація і задачі судово-психіатричної експертизи в Україні.
Підстави для призначення судово-психіатричної експертизи.
Проведення судово-психіатричної експертизи: матеріали, вибір експерта, призначення експертизи. .
Види судово-психіатричної експертизи.
Оформлення результатів і оцінка висновку судово-психіатричної експертизи слідчим і судом. .
Медичний і юридичний критерій неосудності.
Медичний і юридичний критерій недієздатності.
Міри медичного характеру, застосовувані до осіб визнаним несамовитими.
Порівняльна характеристика понять "неосудність" і "недієздатність".
Судово-психіатрична оцінка психічних захворювань, що виникли після здійснення злочину.
Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих.
Судово-психіатрична експертиза осуджених.
Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі.
Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх.
Примусове лікування: призначення, проведення, скасування.
Предмет, об'єкти й основні задачі комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
Заочна судово-психіатрична експертиза в карному і цивільному процесі.
Питання, що підлягають дозволові при виробництві судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі.
Задачі працівників органів наслідку і судна при призначенні і проведенні судово-психіатричної експертизи.
Експертизи в кабінеті слідчого й у судовому засіданні.
Амбулаторна судово-психіатрична експертиза.
Стаціонарна судово-психіатрична експертиза.
Закон про судову експертизу в Україні.
Дисимуляція і юридичні аспекти суїцидального поводження.
Судово-психіатрична оцінка реактивних станів.
Симуляція н агравація психічних розладів.
Судово-психіатрична оцінка психопатій /розладів особистості/.
Судово-психіатрична оцінка психічних розладів у пізньому віці.
Судово-психіатрична оцінка алкоголізму і гострих алкогольних психозів.
Судово-психіатрична оцінка простого і патологічного сп'яніння.
Судово-психіатричне значення й оцінка шизофренії.
Судово-психіатрична оцінка епілепсії.
Судово-психіатрична оцінка маніакально-депресивного психозу.
Судово-психіатрична оцінка судинних захворювань головного мозку.
Судово-психіатрична оцінка травматичних поразок головного мозку.
Судово-психіатрична оцінка наркоманії.
Судово-психіатрична оцінка і значення олігофренії.
Виняткові стани, їхні види і судово-психіатрична оцінка.
Причини психічних захворювань і їхній плин.
Поняття хронічної хвороби, дефекту, ремісії, світлого проміжку.
Розлад сприйняття і їхні види.
Судово-психіатрична оцінка психічних порушень у підлітковому віці.
Розлад мислення і їхні види.
Розлад пам'яті. .
Розлад емоцій.
Розлад свідомості.
Розлад волі.
Розлад інтелекту.
Симптоми і синдроми /зовнішні прояви/ психічних захворювань. Суспільна небезпека психічних хворих.
Судово-психіатрична оцінка порушень сексуального потяга.
Медичні і юридичні аспекти суїцидального поводження.
Похожие разделы