Управление IT-проектами
Информатика и вычислительная техника
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 97,53 КБ
  • добавлен 01 декабря 2012 г.
Шпоры к экзамену - Управление проектами ИС
Шпоры на казахском, 7-семестр(4 курс) КазНУ. Мех-Мат, кафедра ИС
(Ақпараттық жүйелердің жобаларын басқару» пәнінен)
Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихы.АЖ жобасын басқару
Жоба және жобаларды басқару. Жобаның ерекше белгілері. Жобаларды басқару функциялары
АЖ жобаларын басқару қызметінің түрлері.
Жобаның өмірлік айналымы. Программалық өнімнің өмірлік тур
Жоба қатысушылары. Жобаларды басқару объектісі мен субъектісі
Жобаны басқарудың функциялары, әдістері және үдерістері.
Программалық жабдықтаулар мен ақпараттық жүйелердің жобаларын басқару.
Жобаны жоспарлаудың негізгі түсініктері. Жобаның жоспары.
Жобаның жоспарын құру және талдау әдістемесі
Жоспарлау үдерісі.АЖ және программалық жабдықтардың жобасын құруды жоспарлау
Мақсат ағашы, жұмыстардың иерархиялық құрылымы, жауапкершілік матрицасы
Жұмыстардың декомпозициясы құрылымы.Жобаның ұйымдас-тырушылық құрылымы.
Жобаның күнтізбелік жоспары. Желілік жобалар
Жоба ресурстары.Ресурстарды бөлу.
Өмірлік айналым кезеңіндегі басқару құнының құрылымы.
Жоба сапасын басқару және ақпараттық жүйелердің сапасын қамтамасыз ету.
Тәуекелдік ұғымы және түрлері. Тәуекелдікті басқару және талдау.
Сапаны сандық бағалау. Парето диаграммасы.
Жобадағы коммуникацияларды басқару.
Жобаның орындалуын бақылау.
Программалық жабдықтауды жасайтын жоба қызметкерлерін басқару.
Тәуекелдікті анықтау және алдын ала жобалау. Тәуекелдік және анықталмағандық.
Жобаларды басқаруға арналған программалық жабдықтауларды бекіту
Жобалық топты басқару. Кадрларды стратегиялық басқарудың басты қағидалары.
Бақылаудың мақсаты мен тағайындалуы. Бақылаудың түрлері.Бақылау жүйесіне талаптар.
Конфигурациялық басқарудың негізгі түсініктері. Конфигурация объектілерінің идентификациясы
Жобаның күнтізбелік жоспары.
Ақпараттық жүйелерді өңдеу жобалары.
Жобадағы сапаны жоспарлау әдістері мен жабдықтары.
Программалық өнімнің сапасын қамтамасыз ету мәселелері мен жолдары.
Конфигурация объектілерін идентификациялау
Жобаларды басқарудың программалық жабдықтары
Жобаларды басқаруға арналған программалық жабдықтардың қызметі.
Программалық өнімдерді сипаттау: MS Project и Project Central, Spider Project Light, Spider Project Desktop, Spider Project Professional
Программалық өнімдерді сипаттау: Primavera Enterprise Suite P3e, Open Plan Professional, Artemis Inteational, Computer Associates.
MS Project интерфейстерінің компоненттері. Ортаны баптау.
Microsoft Project ортасында жобаны құру.
Microsoft Project ортасында жұмыстарды күнтізбелік жоспарлау
MS Project-те ресурстарды жоспарлау және тұжырымдамаларды құру.
MS Project-те ресурстарды жүктеуді талдау мен оңтайландыру.
MS Project-тегі жобалар параметрін оңтайландыру.
MSProject-тегі тәуекелдікті басқару.
Похожие разделы