• формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Штортько О.В., Ступницька Н.І., Штортько Л.В., Ступницький В.В. Електронне діловодство
Навчально-методичний посібник. Рівне, РДДГУ, 2006. 88 с.

Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки практичних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп’ютерну техніку в процесі діловодства.
Читать онлайн
Смотрите также

Діденко А.Н. Сучасне діловодство

 • формат pdf
 • размер 7.43 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. - 5-те вид. - К. Либідь, 2006 - 384 с. У книзі дана класифікація документів, загальна їх характеристика та правила складання. Зразки документів винесені у додатки, що полегшує їх пошук. Книга буде корисною для учнів та працівників, що мають справу з документообігом.

Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство

 • формат pdf
 • размер 964.11 КБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 240 с. У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документі...

Конрольная работа - Засвідчення документів

 • формат doc
 • размер 27.42 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
З предмету: Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. План. Документація та її оформлення. Погодження та засвідчення документів. Література.

Корбутяк В.І., Толчанова З.О. Діловодство

 • формат doc
 • размер 917.5 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 122 с. У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих та кадрових документів. Запропоновано різноманітні зразки документів, які відображають особливості написання та оформлення реквізитів. За допомогою наведених тестів, запитань та завдань до самостійної роботи студенти зможуть підготуватися до складання екзамену чи заліку. Посібн...

Методичні рекомендації - Діловодство в міських та сільських радах

 • формат doc
 • размер 546 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Методичні рекомендації регламентують роботу з документами в міських та сільських радах з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів.

Презентація - Функції діловодної служби

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ, 6 курс, 2011 рік, 11 слайдів Предмет - діловодство Робота діловодної служби. Регулювання діяльності. Завдання діловодної служби. Керівник діловодної служби.

Реферат - Діловодство за зверненнями громадян

Реферат
 • формат doc
 • размер 16.75 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
15 стор. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної податкової служби Організація діловодства за зверненнями громадян

Скібіцька Л.І. Діловодство: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224с. Навчальний посібник з дисципліни "Діловодство" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів упра...

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Ємець О.О., Мехед Б.С.(упоряд.) Сучасні вимоги до складання і оформлення документів

Практикум
 • формат doc
 • размер 549 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Чернігів, 2010. - 50с. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського У методичних рекомендаціях надаються відомості про діловодство, основні його терміни і поняття, види службових документів; викладені сучасні вимоги до складання і оформлювання документів з урахуванням змін державних стандартів. Методичні рекомендації зорієнтовано на фахівців, посадовими обов’язками яких визначено документування орган...