Языки и языкознание
Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 324,82 КБ
  • добавлен 14 декабря 2012 г.
Шумчык Ф.С., Старасценка Т.Я., Урбан В.В. Стылістыка беларускай мовы: тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў
Мн.: Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па педагагічнай адукацыі, 2009. — 17 с.
Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1 - 02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1 - 02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць.
Тыпавая вучэбная праграма новага пакалення па дысцыпліне "Стылістыка беларускай мовы" прызначана для рэалізацыі на першай ступені вышэйшай адукацыі ў межах цыкла спецыяльных дысцыплін. Ад папярэдняга тыпу вучэбнай праграмы яе адрозніваюць: адноўлены і перакампанаваны змест, арыентацыя на кампетэнтнасны падыход у навучанні, узмацненне ролі самастойнай работы студэнтаў, павелічэнне яе аб'ѐму і колькасці часу, які адводзіцца на яе выкананне, выкарыстанне сучасных інавацыйных педагагічных тэхналогій.
Похожие разделы