Швець Н.В. Системне програмування і операційні системи. Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання для студентів спеціальностей Інформаційні управляючі системи та технології, Інформаційні технології проектування

Швець Н.В. Системне програмування і операційні системи. Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання для студентів спеціальностей Інформаційні управляючі системи та технології, Інформаційні технології проектування
 • разное
 • doc
 • 476 КБ
 • добавлен 01.07.2011
Швець Н. В. Системне програмування і операційні системи.Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання для студентів спеціальностей:
-080401 Інформаційні управляючі системи та технології
-080402 Інформаційні технології проектування
Одеса 2010
Розроблено кафедрою інформаційно-управляючих систем відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0804 Комп’ютерні науки.
Розробник: старший викладач Швець Н. В.

Зміст
Анотація
Вступ
Вимоги до оформлення звіту
Дослідження файлової системи
Робота з файлами і каталогами в ОС Linux
Керування повноваженнями на файли та каталоги
Програмування обчислювальних процесів з розгалуженням
Використання циклів
Набір і відлагодження програм з використанням двовимірних масивів
Використання підпрограм. Використання рекурсії
Робота з масивами за допомогою покажчиків
Рядки символів
Структури даних.Файли даних
Підтримка програмування в OC Linux. Вивчення передачі інформації
Правила формування і засоби розбору командних рядків
Файлові операції за допомогою системних викликів
Змінні середовища оточення. Обробка помилок
Розробка багатофайлових програм. Використання утиліти make
Розрахунково-графічне завдання
Вимоги до оформлення розрахунково-графічного завдання

Надруковано Видавницьким центром ОДАХ, 52 сторінки.

Смотрите также


Швець Н.В. Операційна система Linux. Посібник для самостійної роботи

Швець Н.В. Операційна система Linux. Посібник для самостійної роботи

 • разное
 • doc
 • 1.07 МБ
 • добавлен 01.07.2011
ШВЕЦЬ Н.В.ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА LINUX. Посібник для самостійної роботи для студентів спеціальностей 6.080401 Інформаційні управляючі системи та технології 6.080402 Інформаційні технології проектування.

Зміст:
Анотація
Основні концепції операційних систем
Поняття операційної системи, ії призначення та функції
Жихаревич В.В. Операційні системи: лабораторний практикум

Жихаревич В.В. Операційні системи: лабораторний практикум

 • разное
 • pdf
 • 2.57 МБ
 • добавлен 05.02.2011
Чернівці: ЧНУ, „Рута, 2010. – 248 с.
Запропоноване видання узгоджене з навчальною програмою з
відповідної дисципліни та може використовуватися як посібник-
довідник для студентів, які вивчають побудову та функціонування
операційних систем. Розглядається структура операційної системи
Windows, а також функції...
ІНДЗ - Пріорітети процесів

ІНДЗ - Пріорітети процесів

 • разное
 • doc
 • 73 КБ
 • добавлен 19.12.2010
Завдання ІНДЗ - розробити програму, яка використовуючи інтерфейс системних викликів API OC Windows, друкує на екран назву класу пріоритету для процеса, ідентифікатор якого задано в командному рядку ("Найнижчий" - IDLE_PRIORITY_CLASS, "Нормальний" - NORMAL_PRIORITY_CLASS, "Високий" - HIGH_PRIORITY_CLASS, "Найвищий" - REALTIME_PRI...