Радиоэлектроника
  • формат doc
  • размер 21,09 МБ
  • добавлен 03 ноября 2012 г.
Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки
Підручник. — К.: Вища школа, 2004. — 279 с.: іл.
З мінімальним використанням математичного апарату з позиції теорії чотириполюсників розглянуто фізичні основи побудови, принцип дії та різновиди й особливості застосування основних елементів радіоелектронних кіл (резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, напівпровідникових приладів тощо), елементів радіоелектронних пристроїв (електричних фільтрів, підсилювачів, перетворювачів, генераторів електричних сигналів) i деяких найпоширеніших радіоелектронних пристроїв та систем (радіомовних, телевізійних, радіолокаційних, обчислювальних). Звернуто увагу на особливості вивчення зазначених елементів i пристроїв у курсі фізики загальноосвітньої школи та їx використання в навчальному обладнанні, постановці фізичного експерименту, позакласній роботі, дитячій технічній творчості тощо. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисним студентам тих навчальних закладів, в яких радіоелектроніка не є профільним предметом, а також усім, хто цікавиться елементами i пристроями радіоелектроніки.
Список скорочень.
Передмова.
Вступ.
Електричні сигнали й елементи радіоелектронних кіл.
Електричні сигнали як носії інформації.
Сигнали та їхні параметри.
Сигнали повідомлення.
Дискретизація аналогових сигналів повідомлення.
Багатоканальна передача інформації.
Характеристики та параметри радіоелектронних кіл.
Детaлi й елементи радіоелектронних кіл.
Схеми радіоелектронних пристроїв.
Аналіз властивостей радіоелектронних кіл.
Характеристики та параметри навантаженого чотириполюсника.
Вимірювання основних параметрів чотириполюсників.
З’єднання чотириполюсників.
Зворотні зв'язки в радіоелектронних колах.
Елементна база радіоелектроніки.
Пояснення електропровідності речовини на підставі зонної теорії.
Дискретні радіодеталі, побудовані на основі провідникових i діелектричних матеріалів.
Електричні властивості напівпровідників.
Напівпровідникові резистори.
Електронно-дірковий перехід i його властивості.
Напівпровідникові діоди.
Транзистори.
Електровакуумні прилади.
Напівпровідникові й електровакуумні прилади як активні чотириполюсники.
Забезпечення режиму робота за постійним струмом транзисторів та електронних ламп.
Напівпровідникові інтегральні мікросхеми.
Oсновні поняття про функціональну мікроелектроніку.
Електронно-променеві прилади.
Елементи радіоелектронних пристроїв.
Фільтри електричних сигналів.
Типи електричних фільтрів.
Властивості найпростіших RC-елементів.
Вибірні властивості коливального контуру.
Підсилювачі електричних сигналив.
Загальна структура i типи підсилювачів.
Аналіз властивостей аперіодичного підсилювального каскаду.
Зворотні зв'язки в підсилювачах.
Резонансні підсилювачі.
Підсилювачі потужності.
Підсилювачі постійного струму й операційні підсилювачі.
Перетворювачі електричних сигналів.
Загальна структура i типи перетворювачів сигналів.
Модуляція i схеми модуляторів.
Демодуляція i схеми детекторів.
Перетворення i множення частоти.
Логічні перетворення цифрових сигналів i базові логічні елементи.
Генератори електричних коливань.
Загалъна структура i типи генераторів.
Автогенератори з коливальним контуром.
Автогенератори гармонічних коливань на аперіодичних підсилювачах.
Генератори релаксаційних коливань.
Тригери.
Радіоелектронні пристрої та системи.
Системи радіозв’язку i радіомовлення.
Загальна структура каналу радіозв’язку i діапазони використовуваних радіочастот.
Антени.
Основнi технічні показники i структурні схеми радіопередавачів.
Основні експлуатаційні параметри i структурні схеми радіоприймачів.
Особливості побудови деяких елементів радіоприймачів.
Системи телебачення.
Принципи телебачення.
Структури схеми монохромних телевізорів.
Структурна схема кольорового телевізора.
Радіолокаційні системи.
Принципи радіолокації.
Радіолокація неперервним сигналом.
Радіолокація імпульсним сигналом.
Конструктивні особливості деяких елементів РЛС.
Системи електронної обчислювальної техніки.
Способи технічної реалізації алгоритмів оброблення цифрової інформації.
Апаратні засоби ЕОМ.
Комп’ютерні мережі.
Основні типи комп’ютерів.
Oсновнi операційні елементи обчислювальної техніки.
Радіоелектроніка в загальноосвітній школі.
Питання радіоелектроніки в курсі фізики i спецкурсах.
Радіоелектроніка у кабінеті фізики i засобах навчання.
Радіоелектроніка в позакласній роботі.
Елементи радіоелектроніки в технічній творчості школярів.
Список використаної та рекомендованої літератури.