Курсовая работа
  • формат pdf
  • размер 24,79 МБ
  • добавлен 20 сентября 2012 г.
Система передачі цифрової інформації з розробкою АЦП (ЦАП)
Целью курсовой работы является получение навыков по вычислению параметров системы связи, анализу полученных результатов, а также моделированию элементов системы электросвязи.
Работа выролнена на украинском языке.
Вихідні дані: Pg=4 (В^2 ); α=5 (c^(-1) ); L=8; β=α∙〖10〗^3; Bg (τ)=Pg∙e^(-(β^2 τ^2)/2);
G_0=0,0001 (Вт∙с); h0^2=17,5; f_0=2,8 (МГц);
Способ передачи – ДАМ, способ приема – КО.
В курсової роботи були виконані основні задачі:
Зображена структурна схема змішаної системи зв’язку і сигнали в різних її перетинах на рисунку 1.
Розраховані спектр щільності потужності сигналу повідомлення, енергетична ширина спектру і інтервал кореляції сигналу повідомлення. Побудовані графіки залежностей (додаток А, рисунки 1, 2).
Розраховані СКП фільтрації сигналу повідомлення, потужність відгуку ФНЧ, частота і інтервал часової дискретизації відгуку ФНЧ.
Розраховані інтервал квантування, пороги квантування, СКП квантування, розподілення ймовірностей та інтегральне розподілення ймовірностей квантованої послідовності, ентропія, продуктивність та надлишок квантування.
Виконано кодування послідовності двоїчним безнадликовим кодом, побудована таблиця кодових відстаней.
Розраховане значення спектра сигналу дискретної модуляції
Розраховані потужність та амплітуда сигналу дискретної модуляції.
Схема приймача зображена на рисунке 2.
Розраховані швидкість передачі інформації і відносні втрати швидкості, СКП шуму передачі, відносну сумарну СКП відновлення непереривного повідомлення.