• формат pdf
  • размер 2,85 МБ
  • добавлен 29 апреля 2013 г.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2010 №01-02
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2010. —229с.
Проблематика:
Висвітлення сучасних теоретико-методологічних концепцій у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері, інноваційних технологій і методик соціальної роботи
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники: Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
Благодійна організація «Фонд соціальної роботи»;
Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України»
Підвищення професійної компетенції соціальних працівників: наукові дослідження
Тюріна В. О.
Соціальні та психологічні умови і фактори формування та застосування насильницької поведінки в сім’ї
Вакуленко О. В., Дідушко Н. Ю.
Соціальна адаптація неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі
Лях В. В.
Інтеграція віл-інфікованих дітей у навчальні заклади
Трубавіна І. М.
Особливості навчання дорослих осіб, які вчинили насильство в сім’ї, в корекційних програмах
Троценко Н. Є.
Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників
Мурашкевич О. А.
Принципи соціально-педагогічної профілактики вживання психоактивних речовин підлітками
Хархан Г. Д.
Виховання особистості сім’янина в інтернатному закладі
Толстоухова С. В.
Перспективи вдосконалення змісту підготовки фахівців із соціальної роботи
Забезпечення доступу громади до соціальних послуг
Лук’янова Н. Л.
Як наблизити соціальні послуги до територіальної громади у сільській місцевості
Карпенко Н. М.
З турботою про дитину, позбавлену батьківського піклування
Грищенко Н. С.
Домашнє насильство над жінками: стан проблеми
Гончаренко О. В., Волинець О. В.
Вирішуємо проблеми сільської громади
Лаврук С. В. Клубні об’єднання для дітей та молоді з особливими потребами
Самура Я. І. ЗМІ як засіб поширення в територіальній громаді інформації про роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
Бендерська А. Б. Долесвіт – районний фестиваль соціальної реклами
Психологія для всіх
Онопрієнко Н. В.
Проблеми адаптації та виховання дитини-сироти у прийомній сім’ї
Терещук А. Д.
Деструктивні впливи негативних афектів на поведінку людини
Куратченко І. Є.
Сучасні ігри: від розваги до проблеми
Сененко С. Ю.
Ещё раз о типологии личности
Заочна супервізія
Алгоритм дій у подоланні складних жтиттєвих обставин
Події, цифри, факти
Національні механізми забезпечення ґендерної рівності в Україні
Правозахисні та жіночі організації в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Відеоканал "Перший профілактичний" запрошує до обміну інформацією
Підготовка спеціалістів
Як і чому навчити?