• формат pdf
  • размер 2,32 МБ
  • добавлен 20 апреля 2013 г.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2010 №04
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2010. —148с.
Проблематика:
Висвітлення сучасних теоретико-методологічних концепцій у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері, інноваційних технологій і методик соціальної роботи
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники: Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
Благодійна організація «Фонд соціальної роботи»;
Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України»
Вступ
Підвищення професійної компетенції соціальних працівників: наукові дослідження
Тюріна В. О.
Індивідуальна профілактична робота кримінально-виконавчої інспекції з неповнолітніми, засудженими до альтернативних покарань
Ярошенко А. О.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній вищій школі
Віннікова Л. В.
Проблеми старіння й надання соціальної допомоги людям похилого віку в умовах сучасного українського суспільства
Вайнілович Н. А.
Місце та роль школи волонтерів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у здійсненні волонтерської діяльності
Короткова Р. І.
Теоретичні засади риторики як теорії та мистецтва красномовства
Забезпечення доступу громади до соціальних послуг
Собчук В. В.
Взаємодія з головами сільських, селищних рад з надання соціальних послуг у сільській місцевості
Кот А. А.
Соціальне партнерство як механізм вирішення соціальних проблем у територіальній громаді
Висоцька Т. В., Торіна Т. В.
Попередження раннього соціального сирітства – провідна діяльність районних соціальних служб
Семигіна Т. В., Мартинова О. В.
Соціальні послуги постраждалим від торгівлі людьми: українські реалії
Лавренюк Р. В.
Щодо розробки моделей надання допомоги дітям-жертвам жорстокого поводження та іншим особам, потерпілим від торгівлі людьми
Якубовська Т. В.
Підтримка випускників інтернатних закладів
Філіпська О. К.
Адаптація до стану материнства
Дроздова Т. В.
Соціальна реабілітація молодих інвалідів засобами спорту: інноваційні форми роботи
Лавренюк Р. В.
Соціальна адаптація звільнених як елемент запобігання рецидивній злочинності
Гончаров В. Л.
Сложные жизненные ситуации: пути решения
Романченко А. В. Экстренная психологическая помощь по телефону
Психологія для всіх
Терещук А. Д. Дослідження афективної поведінки особистості
Савіна М. І.
Вплив розлучення на дитину
Запрошуємо до дисусії
Руденко О. М.
Концепція духовно-ідеологічної політики України
Події, цифри, факти
Підготовка енциклопедичного словника для фахівців соціальної сфери
Вихідні дані