• формат pdf
  • размер 2,42 МБ
  • добавлен 01 мая 2013 г.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2013 №01
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2010. —90с.
Проблематика:
Висвітлення сучасних теоретико-методологічних концепцій у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері, інноваційних технологій і методик соціальної роботи
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники:
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
Благодійна організація «Фонд соціальної роботи»;
Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України»
Зміст:
Суспільство й сучасна соціальна парадигма
Ніколенко Л. М.
Роль студентського громадського об’єднання у процесі соціалізації молоді.
Максимовська Н. О.
Соціально-педагогічні умови вдосконалення регіонального дозвіллєвого простору в процесі анімаційної діяльності.
Краснова Н. П.
Причини конфліктів у діловому спілкуванні.
Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю
Бєлецька І. В.
Вплив організованого вільного часу на становлення особистості учня.
Бойчук П. М., Борбич Н. В.
Модель формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів.
Дяченко М. Д. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діяльності.
Гендернi аспекти соціальної педагогіки
Калько І. В.
Умови та можливості реалізації ідеї гендерної
рівності студентської молоді.
Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки
Золотова Г. Д.
Сучасні соціально-педагогічні погляди на проблему адиктивної поведінки дітей
Пенітенціарні аспекти соціальної педагогіки
Коношенко С. В.
Взаємодія центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з пенітенціарним закладом у соціально-педагогічній роботі з неповнолітніми засудженими
Соціально-педагогічна робота з сім’єю
Войтова Л. В.
Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї
Клішевич Н. А.
Ґенеза понять щодо підлітків, які не дотримувалися морально-правових норм
(друга половина XX – початок XXI ст.)
Відомости про авторів