Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 1,76 МБ
  • добавлен 15 марта 2015 г.
Сопронюк Т.М. Системне програмування. Частина І. Елементи теорії формальних мов
Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 84 c.
У навчальному посібнику вивчаються елементи теорії формальних мов (форми Бекуса-Наура, регулярні вирази, формальні граматики, розпізнавачі, скінченні автомати, магазинні автомати) та теорії скінченних автоматів. Детальніше описано регулярні мови. Розглядаються алгоритми перетворення різних форм представлення автоматних мов з одного вигляду в інший, наприклад, регулярного виразу – в праволінійну граматику та навпаки, а також алгоритми перетворення недетермінованого скінченного автомата в детермінований, алгоритми вилучення недосяжних станів, алгоритми мінімізації та інші. Алгоритми демонструються на прикладах.
Наведено варіанти завдань для лабораторних робіт по темах, розглянутих у посібнику. До значної частини алгоритмів, які треба реалізувати у лабораторних роботах, надано рекомендації по програмуванню.
Для студентів напряму підготовки Прикладна математика.
Похожие разделы