Периодика по медицине
Медицинские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 6,69 МБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
Современные проблемы токсикологии 2011 №01-02 (52)
Недопитанська Н.М. Проблема канцерогенної небезпеки гліфосату: нові дані (огляд)
Чекман І.С. Нанонаука в Україні: до проблеми дослідження (історичний аспект і сучасні проблеми)
Баглій Є.А., Недопитанська Н.М., Лісовська В.С., Решавська О.В. Вплив авермектинів на ініційовані нітрозодіетиламіном гепатоцити щурів
Воронина В.М. Токсикологическое обоснование гигиенических нормативов праллетрина в воздухе
Крушевський В.Д. Активність каталази у білих щурів у динаміці хронічної інгаляційної ізольованої та сполученої дії оксидів азоту, сірки і кремнію
Труфанов О.В. Мониторинг загрязненности микотоксинами зерна и кормов в Украине в 2005–2010 гг
Вельчинська О.В., Шарикіна Н.І., Кудрявцева І.Г., Чумак Н.Є. Дослідження токсичності та протипухлинної активності похідних урацилу на гетеротрансплантатах злоякісної гліоми людини
Болтина И.В., Кокшарева Н.В., Костик Е.Л., Ткачук Т.В., Струменская Е.Н. Изучение мутагенного и антимутагенного действия энтеросорбентов на примере лекарственного препарата энтеросгель (паста для перорального применения)
Кузнецова Г.М., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку кишечнику щурів
Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Морфо-функціональний стан органів шлунково-кишкового тракту після впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом місяця
Трахтенберг І.М., Кудрявець Ю.Й., Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Фахмі М. Удосконалена модель мультиорганної системи токсичності ксенобіотиків на основі ко-культивування клітин людини in vitro
Апихтіна О.Л. Дослідження мембранотоксичної дії важких металів на моделі еритроцитів крові in vitro
Балан Г.М., Вознюк В.В., Мимренко Т.В., Бабич В.А., Лєпьошкин І.В., Сергєєв С.Г., Чермних Н.П. Методичні рекомендації "Профілактика, клініка, діагностика та лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти у робітників сільського господарства"
Відгук-обговорення проекту паспорта спеціальності 14.03.06 — токсикологія (біологічні науки)
Трахтенберг И.М., Краснокутская Л.М. Проблема лекарственной токсикологии (обзор публикаций в "Токсикологическом вестнике")
Відданість обов'язку і науці (до 50-річчя Левченка О.Є.)
Лариса Мусіївна Сасінович (до 75-річчя з дня народження)
Професор Клисенко Марта Архиповна, основатель научной аналитической химии пестицидов
Некрологи
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Ветеринария
 4. Периодика по ветеринарии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Стоматология
 4. Периодика по стоматологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Периодика по фармацевтике
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Асимметрия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вестник психотерапии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психиатрия и психофармакотерапия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психические расстройства в общей медицине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
 1. Периодические издания