Статья
  • формат doc
  • размер 20,96 КБ
  • добавлен 20 ноября 2015 г.
Төлегенұлы Қ. Керей және керейт этнонимдерінің шығуы мен зерттелуі хақында
Еуразия кеңістігінде “керей” атауы ежелден бері кездеседі. Венгер ғалымы Ю. Неметтің “Керейт, керей, гирей” атты мақаласында, бұл этноним Алтайдан Венгрияға дейін таралғанын айтады. Керей қазақта орта жүзде, кіші жүз жетіруда керейт, найман-матайда қара керей болса, түркменде, өзбекте, башқұртта керейлі, керей, герей, крей атаулары кездесе. Адам есімдері ретінде: Керей хан, Керей, Ахмет Керей, Махмұт Керей, Қажы керей, Керей (хылей) атуларыменде тарихта белгілі.
Похожие разделы