degree
  • формат pdf
  • размер 1,42 МБ
  • добавлен 28 апреля 2013 г.
Тісний І.С. Самоузгоджене моделювання електронних процесів у квантових ямах напівпровідникових гетероструктур
Магістерська дисертація Спеціальность 8.090804 Фізична та біомедична електроніка. Київ, КПИ, 2011, 72 с., 4 розділи, 15 ілюстрацій, 9 джерел в переліку посилань. На русском.
Метою даної роботи є реалізація у середовищі MatLab7.0 програми самоузгодженого моделювання електронних процесів у квантовій ямі та виявлення впливу процесу самоузгодження на результати моделювання. У зв’язку з цим було необхідно вирішити наступні завдання: розробити алгоритм знаходження власних функцій рівняння Шредінгера, вивести
формулу для знаходження сумарної концентрації носіїв заряду на дискретних рівнях у квантовій ямі, запрограмувати алгоритм знаходження цієї концентрації та модифікувати раніше створену программу для знаходження сумарної концентрації по неперервному та дискретному спектру.
Об’єктом дослідження є модель транзистора з високою рухливістю електронів.
Предметом дослідження є концентрація носіїв заряду у активній області досліджуваного об’єкта.
Для досягнення мети роботи був використаний метод математичного моделювання.
Результати даної роботи можуть бути використані для моделювання нових пристроїв на основі напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами.