Профессиональные заболевания
Медицинские дисциплины
  • формат djvu
  • размер 52.45 МБ
  • добавлен 20 января 2014 г.
Ткачишин В.С. Професійні хвороби
К.: ДП Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. — 895 с.
У підручнику узагальненo погляди на еііологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування, експертизу працездатності та профілактику професійних захворювань, вивчення яких передбачене програмою викладання дисшгаїіни у вищих медичних навчальних закладах. Матеріал структурований відповідно до годин педагогічного навантаження та вимог кредитно-модульної системи щодо аудиторної та самостійної підготовки студентів 5-6 курсів. Рекомендовано для використання студентами вищих медичних навчальних іакладів IV рівня акредитації, лікарями-інтернамн, профпатологами. терапевтзми, лікарями загальної (сімейної) практики.