Токсикология
Медицинские дисциплины
 • формат djvu
 • размер 6.95 МБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
Трахтенберг Ісаак. Книга про отрути і отруєння
Рік видання: 2008
Видавництво: Укрмедкнига
Місто видання: Тернопіль


Узагальнено результати наукових досліджень токсикологів, гігієністів, фахівців з медичної екології, фармакологів щодо пріоритетних проблем хімічної безпеки. Причини антропогенної хімічної експансії на зламі тисячоліть розглянуто у контексті конфронтації, що посилюється, між; техносферою і природою. Запропоновано заходи запобігання гострим і хронічним інтоксикаціям, у тому числі: професійним, побутовим, лікарським та заходи щодо виробничого середовища і довкілля.

У відповідних розділах наведені рекомендації для надання першої допомоги при інтоксикаціях і використанню протиотрут, розглядаються експериментальні клінічні дані щодо механізмів дії і проявів токсичного впливу на організм потенційно небезпечних хімічних сполук -промислових, сільськогосподарських, побутових, лікарського призначення та інших. Нове видання призначено не лише для науковців медико-біологічної галузі, і інших фахівців, які так чи інакше причетні до питань, що піднімаються, але й для викладачів вузів і студентів - майбутніх спеціалістів у галузі профілактичної та клінічної медицини, природничих наук, екології. Зміст книги може зацікавити також: широке коло читачів, що обумовлено як злободенністю самої проблеми, так і пріоритетністю на рубежі тисячоліть насущних питань, впливу чинників хімічної природи на людину і середовище її проживання.
Похожие разделы
Смотрите также

Бонитенко Ю.Ю.(ред.) Острые отравления этанолом и его суррогатами

 • формат djvu
 • размер 6.28 МБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
— СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2005. - 224 с, ил. ( осr) Практическое пособие. Книга «Острые отравления этанолом и его суррогатами» предназначена для научных работников и практических врачей (скорой и неотложной медицинской помощи, специализированных токсикологических бригад и центров по лечению острых отравлений), а также других специалистов, интересующихся проблемой острых отравлений этанолом и его суррогатами. Целью книги «Острые отравления этанолом и ег...

Гадаскина И.Д., Толоконцев Н.А. Яды - вчера и сегодня: очерки по истории ядов

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
Очерки по истории ядов. Л.: Наука, сер. «От молекулы до организма», 1988. – 114 с. Книга состоит из отдельных очерков о ядах, противоядиях, вредных привычках, связанных с использованием некоторых растений, об алхимии и боевых отравляющих веществах, о проблемах, вызванных к жизни современным развитием химии. Каждый очерк является отдельным независимым произведением, но при этом общая историческая хронология в пределах каждого очерка и в книге в це...

Добкин де Риос М. Растительные галлюциногены

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Марлин Добкин де Риос - Растительные галлюциногены. 113 с. Эта книга основана на докладе, который был подготовлен мной для Второй Национальной комиссии по проблеме наркотиков и был опубликован в 1975 году под названием «Традиционное использование галлюциногенов». Позднее, в 1976 году он был опубликован издательством «Сэйдж Паблишинг Кампэни» в сокращенном виде и имел заголовок «Опустошение разума: ритуальные растения с точки зрения пересечения к...

Коросов А.В., Калинкина Н.М. Количественные методы экологической токсикологии

 • формат djvu
 • размер 757.06 КБ
 • добавлен 08 ноября 2009 г.
Коросов А. В., Калинкина Н. М. Количественные методы экологической токсикологии: учебно-методическое пособие. ПетрГу, Кнц. –– Петрозаводск, 2003. –– 56 с. Книга служит руководством по использованию точных токсикометрических методов в области экологической и водной токсикологии. Рассмотрены теоретические основы коли-чественных (статистических) методов оценки параметров токсикорезистентности гидробио-нтов, ориентированных на обобщение индивидуальн...

Лос К. Синтетические яды

 • формат djvu
 • размер 1.7 МБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
М. : 1963. - 252стр. Книга представляет собой учебное пособие по химии отравляющих веществ (ОВ). Рассмотрены важнейшие виды ОВ вещества лакримагенного действия, фосген, мышьяк, алифатические амины, органические сульфиды. Особое внимание уделено фосфорсодержащим ОВ. Книга рекомендуется в качестве учебного пособия для преподавателей и студентов вузов а также может быть использована в подготовке населения к противохимической защите.

Петров В.И. Наркотики и яды: психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения

 • формат rtf
 • размер 392.79 КБ
 • добавлен 26 сентября 2009 г.
«ЭПК: Наркотики и Яды»: Литература; Минск; 1997 «Наркотики и яды» — книга из серии «Энциклопедия преступлений и катастроф», которая подробно знакомит читателя с различными токсическими и наркотическими веществами, а также ядовитыми растениями и животными.rn

Презентація - Отрути тваринного походження

Презентация
 • формат ppt
 • размер 331.82 КБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Як відомо, на земній кулі багато людей щорічно страждає від дії отрут тваринного походження. Тому таке необхідне та важливе вивчення дії отрут і захисту від них у повсякденному житті й на виробництві. Особливо це стосується таких галузей, як рибальство та сільське господарство, в основному, в південних районах України. До отрут природного походження відносяться: природні отрути геологічного походження; мікробні токсини; токсини водоростів; токсин...

Трахтенберг И.М., Сова Р.Е., Шефтель В.О., Оникиенко Ф.А. Проблема нормы в токсикологии

 • формат pdf
 • размер 10.45 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
М.: Медицина, 1991. - 208 с. В книге рассматриваются общие принципы, критерии и методы оценки показателей биологической нормы при токсикологических исследованиях. Аргументируется необходимость вероятностного подхода при определении нормы, дискутируется соотношение состояний нормы, адаптации, предпатологии и патологии химического генеза. Излагаются подходы к дифференцированной оценке показателей, характеризующих норму у лабораторных животных, ее...

Эйхлер В. Яды в нашей пище

 • формат pdf
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 18 сентября 2009 г.
Пер. с нем. — М.: Мир, 1986. —202 с, ил. Книга известного ученого из ГДР посвящена чрезвычайно важной и актуальной проблеме — накоплению ядов в окружающей среде и распространению их по пищевым цепям. Рассмотрены эпизоды из истории применения инсектицидов, гербицидов и т. д., биоцидное действие тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца и др. ), хлорорганических соединений, удобрений и других потенциальных загрязнителей окружающей среды, проблема за...

Davy H. Researches, Chemical and Philosophical; Chiely Concerning Nitrous Oxide, or Dephlogisticated Nitrous Air, and Its Respiration

 • формат pdf
 • размер 20.32 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
London. 1800. 594 p. Оригинальная книга Гемфри Дэви, в которой он описывает свои эксперименты с закисью азота (веселящий газ) - в том числе и эксперименты по его физиологическому действию. Contents Introduction Research I. Into the analysis of Nitric Acid and Nitrous Gas, and the production of Nitrous Oxide Experiments and Observations on the composition of Nitric acid, and on its combinations with Water and Nitrous Gas Experiments and Observa...