Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 577,47 КБ
  • добавлен 04 марта 2016 г.
Трохимчук Р.М. Дискретна математика
Навчальна програма дисципліни (для бакалаврів напряму “Прикладна математика”). — К.: МАУП, 2005. — 30 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчальнотематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Дискретна
математика”, теми практичних та індивідуальних занять, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.
Похожие разделы