Периодика по медицине
Медицинские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Український науково-медичний молодіжний журнал 2014 №04 (82)
Спеціальний випуск.
Головний редактор - Ковальчук О.І
«Український науково-медичний молодіжний журнал» - науково-практичне рецензоване видання, засноване в 1993 році ініціативною групою молодих учених і студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Журнал видається при науковій підтримці Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України
«Український науково-медичний молодіжний журнал» входить до переліку наукових фахових видань України у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, включений до наукометричної системи РІНЦ.
Абдомінальна і загальна хірургія
акушерство та гінекологія
анестезіологія та інтенсивна терапія
біоетика та фізика живого
біологічна та біоорганічна хімія
військова медицина
гастроентерологія
гігієна та екологія
дерматологія і венерологія
дитяча хірургія
ендокринологія
загальна і медична психологія
і педагогіка та психіатрія
загальна та неорганічна хімія
імунологія та алергологія
інфекційні хвороби
кардіологія та ревматологія
лінгвокультурологічний аспект
професійної діяльності
медична біологія
мікробіологія та вірусологія
морфологія та патоморфологія
нанобіотехнології та наномедицина
неврологія
нейрохірургія
онкологія
організація та економіка фармації
оториноларингологія
офтальмологія
педіатрія
пластична хірургія
пульмонологія і фтизіатрія
радіаційна медицина
серцево-судинна та торакальна хірургія
соціальна медицина і організація
охорони здоров’Я
соціально-гуманітарні дисципліни
та історія медицини
стоматологія
судова медицина
технологія лікарських засобів
травматологія і ортопедія
урологія та нефрологія
фармакологія та клінічна фармакологія
фармацевтична хімія
та фармакогнозія
фізіологія та патофізіологія
український медичний ліцей
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Ветеринария
 4. Периодика по ветеринарии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Стоматология
 4. Периодика по стоматологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Периодика по фармацевтике
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Асимметрия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вестник психотерапии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психиатрия и психофармакотерапия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психические расстройства в общей медицине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
 1. Периодические издания