Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 2,47 МБ
  • добавлен 30 декабря 2011 г.
Український вісник психоневрології 2006 Том 14 випуск 1 (46)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 128 с. — ISSN 2079-0325.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Проблемні статті.
Волошина Н. П., Левченко І. Л. (Харків) Фармакоекономічне обґрунтування патогенетичного лікування розсіяного склерозу.
Діагностика та лікування нервових захворювань.
Божко Г. Х., Соколік В. В., Чурсіна В. С., Перцева Т. Г. (Харків) Дослідження співвідношення між апоА-вмісними і збагаченими тригліцеридами ліпопротеїнами при
цереброваскулярних порушеннях, метаболічному синдромі і цукровому діабеті типу 2.
Бурчинський С. Г. (Київ) Ішемія головного мозку: можливості комплексної
фармакологічної корекції.
Дубенко А. Є., Говбах І. О. (Харьков) Клініко-фармакологічні аспекти терапії епілепсії в осіб похилого віку.
Іванюк О. П. (Чернівці) Корекція когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.
Карабань І. М., Луханіна О. П., Мельник Н. О., Березецька Н. М. (Київ) Вплив курсового лікування Ноофеном на рухову активність, когнітивні функції та психоемоційний стан
у хворих на хворобу Паркінсона.
Козьолкін О. А., Нерянова Ю. М., Нікуліна Р. П., Коханенко О. М. (Запоріжжя) Зміна церебральної гемодинаміки і біоелектричної активності головного мозку у хворих із транзиторними ішемічними нападами на тлі комплексної терапії з застосуванням препаратів «Актовегін» і «Інстенон».
Кузнєцов В. В. (Київ) Статеві особливості церебральної гемодинаміки у хворих на ішемічний інсульт літнього віку.
Майкова Т. М., Мірошниченко А. О. (Дніпропетровськ) Вплив аферентних сенсорних стимулів на характеристики біоелектричної активності головного мозку людини з позицій концепції центральної нейропередачі.
Міщенко Т. С., Козьолкіна С. О., Нікуліна Р. П. (Харків, Запоріжжя)
Клініко-комп’ютерно-томографічні та допплерографичні зіставлення у хворих з внутрішньомозковими геморагіями підкоркової локалізації в гострому періоді захворювання.
Негреба Т. В. (Харків) Перебіг та прогноз сучасних форм розсіяного склерозу.
Терещенко Л. П. (Харків) Вплив фармакотерапії в сполученні з акупунктурою на церебральну нейродинаміку у хворих з хронічною цереброваскулярною недостатністю.
Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Ткачук Н. І. (Тернопіль) Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз.
Діагностика та лікування психічних та наркологічних захворювань.
Андрейко М. Ф. (Дніпропетровськ) Психопатологічні дебюти артеріальних аневризм.
Афанасьєв І. Є. (Полтава) Характеристика соматосексуального та психосексуального розвитку подружжя в сім’ях, де чоловік страж дає на доброякісну гіперплазію передміхурової залози та має місце сексуальна дисгармонія.
Бабюк I. O., Шульц О. Є., Абдряхімова Ц. Б. (Донецьк) Амбулаторне лікування алкогольної залежності: психотерапевтичний підхід.
Бурчинський С. Г. (Київ) Нові підходи до оптимізації фармакотерапії депресій в похилому та старечому віці.
Гібнер С. М. (Харків) Відмінності особистості розлучених самотніх чоловіків.
Духовський А. Е., Варешнюк Е. В. (Харків) Симптоматичні епілепсії у дітей, діагностика та лікування.
Задорожний В. З. (Дніпропетровськ) Сімейне оточення в ґенезі підліткової агресивної поведінки.
Кутько І. І., Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. (Харків, Луганськ) Патогенетична оцінка спроможностей вітчизняного препарату глутаргін як засобу корекції порушень метаболізму оксиду азоту в хворих на параноїдну шизофренію з наявністю терапевтичної резистентності до нейролептиків.
Маркозова Л. М., Танцура Л. М. (Харків) Терапевтичні можливості Пірацизіну при лікуванні осіб із залежністю від алкоголю.
Марута Н. О., Семікіна О. Є., Денисенко М. М. (Харків) Результати фармакоепідеміологічного дослідження профілю безпеки препарату Ридазин у хворих на
пограничні розлади.
Напрєєнко О. К., Процик В. О., Пампуха Л. С. (Київ) Шизофренія з симптомами депресії: клінічні прояви та лікування тіорилом (тіоридазином).
Розанов В. А., Захаров С. Є., Кривда Г. Ф., Пироженко Л. А. (Одеса) Завершені самогубства в Одеському регіоні за період 2000–2002 рр.
Савченко О. В. (Полтава) Принципи психотерапевтичної корекції неврозоподібних станів у хворих гастроентерологічного профілю на засадах хронотерапії.
Скрипніков А. М., Ісаков Р. І. (Полтава) Особистісні риси делінквентних підлітків, які виявляють схильність до перегляду телепродукції агресивного змісту
О. С. Телюков (Полтава) Клініко-психопатологічні особливості маніакальних розладів органічного походження.
Юр’єва Л. М. Підлубний В. Л. (Дніпропетровськ) Ефективність психосоціальної реабілітації хворих на епілепсію.
На допомогу практичному лікарю.
Корсунська Л. Л. (Сімферополь) Комплексна профілактична дія прамістару в осіб похилого віку.
Марценковський І. А. (Київ) Деякі аспекти лікування епілепсій у жінок.
Самойлова Е. С. (Харьков) Наследственная отягощенность как предоснова фор-
мирования аффективных расстройств у больных наркоманией.
Хаустова О. О. (Київ) Комплексна програма «САНА» у лікуванні метаболічного синдрому Х (психосоматичний підхід).