Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 3,65 МБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2006 Том 14 випуск 2 (47)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 128 с. — ISSN 2079-0325.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Клініка, етіологія та патогенез нервових захворювань.
ВолошинаН. П., Негреба Т. В., Левченко І. Л., Ткачова Т. М. (Харків) Клініко-патогенетична характеристика ефективності метаболічної терапії при різних типах перебігу розсіяного склерозу.
Деревецька В. Г. (Харків) Особливості перебігу дисциркуляторних енцефалопатій у хворих на фібриляцію передсердь.
Дубенко А. Є., Калашніков В. І., Тягнирядко А. К. (Харків) Стан венозної мозкової гемодинаміки у хворих з різними неврологічними проявами патології шийного відділку
хребта.
Лісовський Є. В. (Донецьк) Можливості ультразвукової допплерографії у діагностиці патологічної звивистості, гіпо- і аплазії прецеребральних артерій у дітей з уродженою слабкістю сполучної тканини.
Меліхов-Перепіч М. С. (Харків) Деякі особливості формування функціонального стану
головного мозку у хворих з віддаленими наслідками важких черепно-мозкових травм під час лікування методом краніоцеребральної гіпотермії.
Міщенко Т. С. (Харків), Козьолкіна С. О. (Запоріжжя) Динаміка вогнищевих розладів у хворих з внутрішньо-мозковими геморагіями підкоркової локалізації на фоні комплексного лікування.
Сорокін Ю. М. (Луганськ) Показники про- й антиоксидантних механізмів та особливості перебігу прогредієнтного розсіяного склерозу.
Флорікян В. А. (Харків) Клинико-енцефалографічні зіставлення при порушеннях інтракраніальної венозної гемоциркуляції в осіб з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.
Череватенко Г. Ф. (Харків), С. В. Табакман (Севастополь) Роль електроенцефалографії в диференційній діагностиці первинно- та вторинно-генералізованих нападів.
Діагностика та лікування психічних та наркологічних захворювань.
Афанасьєв І. Є. (Полтава) Причини розвитку сексуальної дисгармонії подружньої пари при доброякісній гіперплазії передміхурової залози у чоловіка та роль при цьому біоритмологічного статусу подружжя.
Бараненко О. В. (Харків) Параметри якості життя в осіб з алкогольною залежністю після ліквідації проявів синдрому відміни та на етапі становлення ремісії.
Бахтєєва Т. Д. (Харків) Роль соціально-психологічних факторів у неврозоґенезі у жінок.
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Кузьмінов В. Н., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Полоз Д. Д., Карамушко І. В., Петренко С. І., Власова А. І. (Харків) Незавершені спроби самогубства шляхом самоотруєння у Харкові у 2002–2004 роках.
Білоус С. В., Несторович Я. М., Венгер О. П. (Тернопіль) Динаміка психопатологічних симптомів у хворих на алкоголізм у процесі лікування.
Влох І. Й., Білобривка Р. І., Гуль А. Л. (Львів) Деякі аспекти терапії алкогольного абстинентного синдрому з афективними порушеннями та зниженням мотивацій в статевій сфері.
Галіздра Є. С. (Сімферополь) Клініко-етологічні особливості афективних розладів, що
перебігають з сексуальними дисфункціями, у жінок.
Загуровський В. М. (Харків) Зміни емоційної сфери при психотерапії і психофармакотерапії приступів стенокардії.
Каленська Г. Ю. (Харків) Вивчення показника якості життя у хворих на невротичні розлади.
Маркова М. В., Зайцев О. О. (Київ) Розлад сексуальних взаємовідносин серед студентської молоді (клінічне дослідження).
Марута Н. О., Явдак І. О. (Харків) Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних
розладах.
Мар’єнко К. М. (Львів) Типи відношення до хвороби у пацієнтів з епілепсією.
Панько Т. В. (Харків) Принципи терапії соматоформної вегетативної дисфункції серцево-судинної системи у жінок.
Пшук Г. Я. (Вінниця) Типологія комунікативної настанови при невротичних розладах.
Рахман Л. В. (Львів) Типологія тривожних станів при сексуальній дисфункції в чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію.
Ревуцький З. Я. (Харків) Медитативні практики в психотерапії психосоматичних розладів.
Трегубова Н. А. (Сімферополь)
Патопсихологічна і клініко-психопатологічна характеристика хворих на психовегетативні розлади.
Хаустова О. О. (Київ) Психотерапевтичні мішені психосоматичного пацієнта на прикладі метаболічного синдрому Х (соціопсихологічні аспекти).
Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Шаповалова В. О. (Харків) Фармацевтичне право як базова основа вивчення злочинності та нераціонального вживання, що пов’язані з обігом психоактивних речовин.
Новітні підходи до лікування нервових, психічних та наркологічних захворювань.
Бачериков А. М., Кузьмінов В. Н. (Харків) Застосування нейрорубіну в лікуванні гострих психотичних розладів у хворих із залежністю від алкоголю.
Закревський А. П., Циба І. В., Закревська Є. Г., Медведєва Є. В., Кононенко І. Н. (Донецьк) Купірування синдрому відміни алкоголю з використанням глутаргіну.
Луханіна О. П., Карабань І. М., Мельник Н. О., Березецька Н. М. (Київ) Електрофізіологічне дослідження ноотропної дії ноофену в комплексній терапії хвороби Паркінсона.
Майкова Т. М. (Дніпропетровськ) Особливості застосування препарату ламотрин для
лікування хронічного головного болю з позицій концепції про центральну нервову збудливість.
Мінко О. І., Бараненко О. В. (Харків) Застосування цитопротектору милдронат у комплексній терапії алкогольної залежності.
Міщенко Т. С., Здесенко Ї. В., Дмитрієва О. В., Мітенко В. М. (Харків) Терапевтичні можливості лікування церебральних венозних порушень.
Сухоносова О. Ю. (Харків) Вплив препарату «Енцефабол» на мовний розвиток та
когнітивні функції у дітей раннього віку з органічним ураженням ЦНС.
Терещенко Л. П. (Харків) Вплив акупунктури на гемодинаміку хворих на хронічну
цереброваскулярну недостатність.
Тещук В. Й., Тещук В. В., Філь Ю. С. (Одеса) Досвід застосування ламотриджину під час лікування симпатико-адреналових кризів.
Тондій О. Л., Тарасова О. І., Померанцева О. В. (Харків) Комплексне лікування компресійно-ішемічних невропатій променевого нерва з використанням нейромідину.
На допомогу практичному лікарю.
Григорова І. А., Сало В. І., Черненко А. Г., Тихонова Л. В., Скрипченко І. Р., Рощенюк С. В. (Харків) Раритетна неврологія. Родовідний випадок хвороби Фрідрейха.