Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,37 МБ
  • добавлен 05 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2007 Том 15, випуск 1 (50)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 136 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Проблемні статті.
Волошин П. В., Волошина Н. П., Тайцлін В. Й. , Лещенко А. Г., Шестопалова Л. Ф., Негрич Т. І., Негреба Т. В., Левченко І. Л., Василовський В. В., Д’яченко Л. І., Перцев Г. Д., Фєдосєєв С. В., Ткачова Т. М., Чер ненко М. Є., Гант Є. Є., Кожевнікова В. А. (Харків)
Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка.
Марута Н. О. (Харків) Перший епізод психозу (діагностика, лікування, організація
допомоги).
Міщенко Т. С., Пісоцька О. В. (Харків) Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту.
Підкоритов В. С. (Харків) Психіатрія в Україні — минуле, теперішнє, майбутнє.
Черних В. П., Шаповалов В. В. (мол.) (Харків) Роль судової фармації у концепції національної безпеки України.
Юр’єва Л. М. (Дніпропетровськ) Суїцидологічна ситуація в Україні: реалії та перспективи.
Клініка, етіологія та патогенез нервових захворювань.
Волошина Н. П., Єгоркіна О. В., Василовський В. В., Колупаєва Т. В. (Харків)
Патофізіологічні механізми формування патології верхнього і нижнього мотонейрона при боковому аміотрофічному склерозі.
Грицай Н. М., Литвиненко Н. В., Таряник К. А. (Полтава) Застосування нейромідину в лікуванні полінейропатій різного ґенезу.
Мілевська-Вовчук Л. С. (Тернопіль) Особливості та динаміка параметрів імунного статусу
у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації.
П’ятикоп В. А., Григорова І. А. (Харків) Порівняльна характеристика динаміки рухових порушень та їх співставлення з морфофункціональними особливостями при експериментальному паркінсонізмі після введення кріоконсервованих ембріональних нервових та нейроіндуційованих in vitro стромальних клітин.
Сміян С. І. (Тернопіль) Болі в хребті: ревматологічні захворювання та остеопороз
в практиці невропатолога.
Хінікадзе М. Р. (Київ) Клінічні прояви гігантських артеріальних внутрішньочерепних аневризм.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Гавенко В. Л., Самохвалов А. В., Сінайко В. М., Мозгова Т. П. (Харків) Соматоформна вегетативна дисфункція серця та серцево-судинної системи актуальність досліджень та супутні проблеми.
Гура Є. І. (Дніпропетровськ) Психологічні чинники формування поведінкових та емоційних розладів у підлітків, позбавлених батьківського піклування.
Марута Н. О., Гічун B. C. (Харків) Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика).
Носов С. Г. (Дніпропетровськ) Особливості розвитку альтернативних психозів при епілепсії (клініко-нейрофізіологічний аспект).
Потапенко О. А. (Полтава) Оцінка фізичного і психічного розвитку подружжя і роль
цих показників у формуванні сексуальної дисгармонії сім’ї, де чоловік хворіє на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт.
Проскуріна Т. Ю. (Харків) Динаміка і прогноз неврастенії у підлітків.
Рокутов С. В. (Харків) Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів у осіб з нейросенсорною приглухуватістю.
Філатова О. А. (Харків) Соціальні фобії при сурдомутизмі.
Юр’єва Л. М., Шустерман Т. Й. (Дніпропетровськ) Клініко-психопатологічні особливості психічної дезадаптації у родичів хворих на первинний психотичний епізод.
Новітні підходи до лікування нервових, психічних та наркологічних захворювань.
Бабюк І. О., Шульц О. Є. (Донецьк) Дослідження ефективності та переносимості Афобазолу у хворих на генералізований тривожний розлад.
Волошина Н. П. (Харків) Структурні зміни у хворих на судинну деменцію.
Григорова І. А., Духовський А. Е., Куфтеріна Н. С. (Харків) Терапевтичні можливості Ламотрина під час лікування посттравматичної епілепсії.
Животовська Л. В. (Полтава) Ефективність Депакіну та Актовегіну в комплексній терапії
пацієнтів з алкогольною залежністю.
Карабань М. В., Луханіна О. П., Карасевич Н. В., Гаркавенко В. В., Гудзенко Г. В., Березецька Н. М. (Київ) Роль ноотропних препаратів (Енцефабол) у комплексній
патогенетичній терапії хвороби Паркінсона.
Марута Н. О., Бачериков А. М. (Харків) Актовегін та Герімакс в лікуванні резистентних рекурентних депресивних розладів.
Проблеми судової фармації.
Шаповалова В. О., Юхта Л. О., Шаповалов В. В. (Харків) Судова фармація щодо особливостей експорту-імпорту психотропних речовин в Україні.
Огляд літератури.
Яворська В. А., Фломін Ю. В., Гребенюк А. В., Войнилович Л. В. (Харків) Застосування Фраксипарину при судинних захворюваннях головного мозку.