Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,80 МБ
  • добавлен 10 февраля 2012 г.
Український вісник психоневрології 2007 Том 15, випуск 2 (51)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 160 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Проблемні статті.
Волошина Н. П., Негрич Т. І., Негреба Т. В., Левченко І. Л., Ткачова Т. Н. (Харків) Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1.
Діагностика та терапія нервових захворювань.
Бублик Л. А., Лобанов Г. В., Стегній С. А., Оксимець В. М., Митюшин І. І. (Донецьк)
Консервативне лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань шийного відділу хребта.
Ігнатьєв О. М., Ярмула К. А. (Одеса) Комплексне лікування працівників промислових підприємств зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини.
Калашніков В. Й. (Харків) Діагностика та вибір тактики лікування церебральних венозних дисгемій у пацієнтів із пограничною артеріальною гіпертензією.
Міщенко Т. С., Пєсоцька О. В. (Харків) Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту.
Тондій О. Л. (Харків) Лікування невропатичних болів у пацієнтів з дистальними
діабетичними полінейропатіями.
Цьоха І. О., Ткаченко О. В. (Київ) Порівняльна характеристика реабілітаційної фармакотерапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді
ішемічного інсульту, що розвинувся вперше.
Шевага В. М., Семчишин М. Г. (Львів) Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії.
Школьник В. М., Погорєлов А. В. (Дніпропетровськ) Клініко-нейрофізіологічна ефективність препарату диклоферол у хворих із цефалгіями.
Шоробура М. С. (Львів) Динаміка вмісту інтерферону-γ у сироватці крові хворих
на розсіяний склероз залежно від клінічних характеристик захворювання.
Яворська В. О., Бондар О. Б., Дьолог М. В. (Харків) Псевдоінсульт — маска дисметаболічної енцефалопатії.
Діагностика та терапія психічних розладів.
Білобривка Р. І., Черепанин В. І. (Львів) Корекція передчасної еакуляції, сучасні методи.
Герасименко Л. О. (Полтава) Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефекта-
ми і деформаціями обличчя.
Гончарова І. Є. (Харків) Зміна стану хворих із психічними порушеннями внаслідок
хронічної гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії (за даними психодіагностичного дослідження).
Денеко М. О. (Полтава) Клінічні форми подружньої дезадаптації за специфічного
розладу особистості у жінок.
Дудек Д., Сівек М. (Краків, Польща) Психосоціальні аспекти депресивних розладів у жінок.
Жданова М. П. (Київ) Психотерапія порушення здоров’я сім’ї за алкоголізму у жінок.
Ільяшенко О. О. (Луганськ) Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб
із суїцидальною поведінкою.
Карабань М. В., Рожкова З. З., Карабань І. М. (Київ) Первинний метаболічний ефект терапії хвороби Паркінсона для порівняльної оцінки ефективності препарату Сталево
(Леводопа/карбидопа/ентакапон).
Кожекару Л. В. (Харків) Особисті особливості жінок з маніакальним синдромом
біполярного афективного розладу в ґенезі подружньої дезадаптації.
Лещинський В. О. (Кишинів) Відношення до своєї хвороби чоловіків, які хворіють екскреторно-токсичною безплідністю.
Мартиненко Н. В. (Харків) Сексуальне здоров’я безробітних з соматоформними та
особистісними розладами.
Марута Н. О., Сємікіна О. Є. (Харків) Розлади сну при неврастенії (діагностика та терапія).
Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю. (Харків) Особливості терапії депресивних невротичних розладів у підлітків.
Міхановська Н. Г., Михайлова Е. А. (Харків) Психопатологічні розлади у дітей раннього віку (клініка, діагностика, підходи до реабілітації).
Мозгова Т. П. (Харків) Особливості вегетативної реактивності підлітків з гіперкінетичними і поведінковими розладами.
Напрєєнко О. К., Максименко Н. О. (Київ) Особливості клінічних проявів психічних розладів непсихотичного рівня у пацієнтів, що перенесли черепно-мозкову травму.
Потапенко О. А. (Полтава) Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт, з урахуванням окремих параметрів біоритмологічного статусу чоловіків та їх дружин.
Пріб Г. А. (Київ) Поведінкова дисфункція у пацієнтів, які страждають на психічні розлади.
Рокутов С. В. (Харків)
Невротичні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, механізми формування).
Романова Г. О. (Харків) Психодіагностичні особливості у хворих на резистентну параноїдну шизофренію в процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії.
Сазонов С. О. (Харків) Електроенцефалографічні особливості дітей, що страждають на нічній енурез.
Філатова О. А. (Харків) Особливості панічних розладів у хворих на сурдомутизм.
Діагностика та лікування хвороб залежності.
Гончарова О. Ю. (Харків) Психометричний скринінг тривожних розладів при алкогольній залежності.
Задорожний В. В. (Харків) Рівень глюкози в спинномозковій рідині при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами.
Лебедєв Д. С. (Київ) Про роль блокаторів метаболізму етанолу в терапії алкогольної залежності.
Мінко А. І., Лінський І. В., Ігнатов М. Ю. (Харків) Застосування дісульфіраму (еспералю) у наркологічній практиці: історія й нові можливості.
Шараневіч І. О. (Харків) Принципи, терапевтичні мішені, лікарські засоби аверсив ної дії при лікуванні алкогольної залежності (огляд).
Новітні підходи до лікування нервово-психічних захворювань.
Дзяк Л. А., Шульга А. М., Цуркаленко Є. С. (Дніпропетровськ) Ефективність застосування нейромідину в лікуванні діабетичної полінейропатії.
Марута Н. О., Семікіна О. Є. (Харків) Ефективність препарату Венлаксор під час лікування депресивних розладів.
Мар’єнко Л. Б. (Львів) Застосування вальпрокому в лікуванні генералізованих і вогнищевих епілепсій.
Плевачук О., Долішня Н. (Львів) Особливості впливу мікросередовища пацієнтів, хворих
на шизофренію з безперервним перебігом, на прояви агресивної поведінки. Лікування Соліоном.
Юр’єва Л. М., Малишко Т. В., Рахманов В. М., Лазаренко А. М. (Дніпропетровськ)
Порівняльна оцінка ефективності нормазидолу при депресіях органічного та невротичного ґенезу.
Проблеми судової фармації.
Шаповалова В. О., Ніконов М. М., Шаповалов В. В. (Харків) Судово-фармацевтична кваліфікація злочинів проти здоров’я населення.
Дискусійні питання психоневрології.
Чайка Ю. В., Чайка Ю. Ю. (Харків) Історія, структура та перспективи розвитку психопато-
логічного методу. Повідомлення 5.