Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 1,87 МБ
  • добавлен 07 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2007 Том 15 випуск 3 (52)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 112 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та терапія неврологічних захворювань.
Булеца Б. А., Турак А. Ю., Мігалка В. В. (Ужгород) Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту.
Горанський Ю. І., Сон А. С., Мосенко С. В. (Одеса) Проблеми порушень венозного кровообігу в неврології.
Грицай Н. М., Міхньов І. О., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й., Силенко Г. Я., Ковтун І. І. (Полтава) Вплив препарату «Кораргін» на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії.
Кушнір Г. М., Мікляєв О. О. (Сімферополь) Комбінація ноотропів у лікуванні ранньої цереброваскулярної патології.
Перцева Т. Г. (Харків) Структурно-функціональні зміни речовини головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та цукровий діабет II типу.
Сорокін Ю. М. (Луганськ) Антиоксидантний статус і ефективність лікування при
розсіяному склерозі.
Товажнянська О. Л. (Харків) Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі.
Шевченко Л. А., Козлова О. Н. (Запоріжжя) Результати кореляційного аналізу в оцінці рухових розладів у структурі перинатальної патології у дітей раннього віку.
Етіологія, патогенез, клініка та лікування психічних розладів.
Андрейко Д. М. (Дніпропетровськ) Тривожно-фобічні розлади у хворих на скроневу епілепсію.
Бачериков А. М., Мудренко І. Г. (Харків) Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом (діагностика, клініка, лікування).
Білостоцька Ж. І. (Харків) Принципи діагностики та диференціальної діагностики
депресивних розладів у жителів сільської місцевості.
Вербенко В. А. (Сімферополь) Динамічна оцінка нейрокогнітивних функцій у структурі
психометричного і нейропсихологічного статусу хворих на різні форми шизофренії.
Гавенко В. Л., Гавенко Н. В., Галічева А. С. (Харків) Порівняльна характеристика профілю особистості хворих непсихотичними депресивними розладами органічного і
невротичного ґенезу.
Денеко М. А. (Полтава) Статевий розвиток і сексуальність жінок з шизоїдним та
параноїдним розладом особистості.
Кожекару Л. В. (Харків) Сексуальна дисфункція та подружня дезадаптація при
невротичних депресіях у жінок.
Напрєєнко О. К., Марута Н. О. (Київ, Харків) Терапевтична ефективність та переносимість нового небензодіазепінового анксіолітика Афобазол при лікуванні
непсихотичних та психосоматичних розладів, які супроводжуються тривогою.
Носов С. Г. (Дніпропетровськ) Альтернативні епілептичні психози з різним типом перебігу: закономірності взаємозв’язку з епілептичними нападами.
Пріб Г. А. (Київ) Психологічна реабілітація як складова комплексної медико-соціальної реабілітації психічнохворих.
Розанов В. А., Захаров С. Є., Жужуленко П. Г., Кривда Г. Ф. (Одеса) Моніторинг суїцидальних спроб у м. Одесі за період 2001-2005 рр.
Світлична О. В. (Харків) Патопсихологічні порушення у хворих на епілепсію підлітків
та їхня психокорекція.
Скринник О. В. (Харків) Клініко-психопатологічні особливості у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію органів травлення.
Спіріна І. Д., Дячук А. М. (Дніпропетровськ) Соціально-демографічна характеристика осіб з розладами особистості, які реалізували насильницькі дії.
Нові можливості терапії психічних розладів.
Астапов Ю. Н., Чайковський А. Р. (Київ) Використання препарату Афобазол при терапії невротичних розладів у військовослужбовців строкової служби.
Бурчинський С. Г. (Київ) Рисперидон — від фармакології до фармакотерапії.
Малахова С. Н., Доценко Н. Я., Боїв С. С., Шехунова І. А. (Запоріжжя) Можливості сучасних інгібіторів МАО у корекції психосоматичних і вегетативних розладів у хворих на стенокардію напруження і що перенесли хірургічні втручання з приводу ішемічної хвороби серця.
Марута Н. О., Семікіна О. Є. (Харків) Нові можливості терапії депресивних розладів.
Петрюк О. П. (Харків) Застосування Риссета при лікуванні параноїдної шизофренії.
В допомогу практичному лікарю.
Чайка Ю. Ю., Луцик В. Л. (Харків) Сифіліс мозку та проблема патоморфозу.
Огляд літератури
Соколік В. В. (Харків) Хвороба Альцгеймера: генетична схильність, біохімічні механізми і психічні прояви.
Теоретичні та організаційні питання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги.
Дьяченко Л. І., Бобрицька З. М., Сергієнко О. В. (Харків) Становлення організаційно-методичного напряму в наданні неврологічної і психіатричної допомоги (історія і сучасність).
Петрюк П. Т., Петрюк О. П. (Харків)
Питання класифікації психічних розладів в наукових працях
професора Й. А. Поліщука (До 100-річчя з дня народження).