Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 1,98 МБ
  • добавлен 07 февраля 2012 г.
Український вісник психоневрології 2007 Том 15 випуск 4 (53)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 112 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та терапія неврологічних захворювань.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Федосєєв С. В. (Харків) Дорсалгії при розсіяному склерозі.
Бондар О. Б. (Харків) Порівняльна характеристика клінічної картини кардіоемболічного та атеротромботичного інсультів.
Грицай Н. М., Литвиненко Н. В., Силенко Г. Я., Кривчун А. М., Пілюгіна Т. В. (Полтава)
Застосування препарату «Сторвас» у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію.
Дубенко А. Є., Мерцалов В. С., Слюсаренко І. Т., Реміняк І. В. (Харків) Принципи оптимізації протисудомної терапії хворих на постінсультну епілепсію.
Іванов А. Ю., Панунцев В. С., Іванова Н. Є., Петров А.Є., Вершинина Є. А., Устаєва І. Г., Попова Є. В. (Москва, Росія) Можливості використання Флебодіа 600 у хворих на
хронічну ішемію мозку. Результати ультразвукового дослідження.
Козьолкін О. А., Козьолкіна С. О., Кузнєцов А. А., Ромалійська О. В. (Запоріжжя)
Досвід застосування препарату Ентроп у комплексній терапії хворих у відновному періоді мозкового ішемічного інсульту.
Пашковська Н. В. (Чернівці) Особливості фібринолітичного потенціалу та протеолітичної
активності плазми крові хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від її стадії.
Сорокін Ю. М. (Луганськ) Динаміка антиоксидантного статусу й ефективність
лікування при активному розсіяному склерозі.
Етіологія, патогенез, клініка та лікування психічних розладів.
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Токарева С. В., Лакинський Р. В., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Хімчан А. І., Гурджій Т. Ф., Попова М. Ю., Кись А. В. (Харків)
Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих.
Вербенко В. А. (Крим, Сімферополь) Багатомірний математико-статистичний аналіз психофізіологічних порушень при шизофренії.
Гриневич Є. Г. (Київ) Маркери і діагностика реакцій дезадаптації у рятувальників
аварійно-рятувальних служб.
Денеко М. А. (Полтава) Особливості психосексуального розвитку жінок з демон-
стративним розладом особистості та їхня роль в ґенезі сексуальної дезадаптації.
Завалко Ю. М. (Дніпропетровськ) Клініко-психопатологічні особливості дистимії.
Кришталь Т. В. (Харків) Сексуальна дезадаптація за неврастенії у жінок.
Носов С. Г. (Дніпропетровськ) Клінічна структура специфічних змін особистості, деменції
та альтернативних епілептичних психозів.
Пришляк В. І., Фільц О. О. (Львів) Алексифілія і псевдосуїцидальність — спроба опису нових клінічних феноменів при хроніфікованих депресіях.
Сновида Л. Т., Венгер О. П. (Тернопіль) Характеристика хворих на шизофренію та питання інвалідизації.
Старинець Н. Г. (Вінниця) До питання про депресії у неврологічній практиці.
Ушенін С. Г. (Донецьк) Фактори, які предетермінують некомплайєнтній поведінці
у хворих на перший психотичний епізод.
В допомогу практичному лікарю.
Артемчук О. А. (Харків) Формування терапевтичної ремісії в осіб, залежних від алкоголю, в амбулаторних умовах.
Григорова I. A., Барановська А. В., Березнякова О. Ю. (Харків) Раритетна неврологія: випадок хвороби мойя-мойя.
Проблемы детской психоневрології.
Андрейко Д. М. (Дніпропетровськ) Гіпоксія новонароджених як етіологічний чинник розвитку епілепсії.
Даценко І. Б. (Харків) Диференціальна діагностика мінімальної мозкової дисфункції у дітей і підлітків.
Євтушенко С. К., Москаленко М. А., Євтушенко О. С. (Донецьк) Копаксон в терапії дітей з розсіяним склерозом.
Неділько В. П., Мєшков В. М., Руденко С. А. (Київ) Епідеміологічна оцінка стану психічного здоров’я дітей іпідлітків в умовах проживання у великому місті.
Проблеми судової фармації.
Шаповалова В. О. , Петренко В. О. , Сосін І. К. , Шаповалов В. В. (Харків) Соціальна і судова фармація щодо організаційно-правового дослідження клініко-діагностичних критеріїв гострої інтоксикації внаслідок вживання тютюну.
Історія психоневрології.
Задорожний П. В., Задорожна Т. К., Шамрай В. Г. (Харків) Історія Харківського обласного наркологічного диспансеру (до 30-річчя з часу створення).
Кузнецов В. М., Петрюк П. Т., Петрюк О. П. (Київ, Харків) Професор Йосип Адамович Поліщук — видатний вітчизняний учений, психіатр, педагог, філософ і колишній сабурянин (до 100-річчя з дня народження).