Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,72 МБ
  • добавлен 25 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2008 Том 16 випуск 1 (54)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 96 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів.
Вовк В. І. (Харків) Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію.
Гуменюк Л. М. (Крим, Сімферополь) Клініко-соціальна характеристика осіб, що страждають на психічні розлади з обмеженими здібностями до інтеграції в суспільство (безпритульні).
Денеко М. А. (Полтава) Сексуальна дезадаптація подружньої пари за емоційно нестійкого розладу особистості у жінки.
Корошніченко Д. М. (Харків) Порівняльна характеристика патологічного потягу до
опіоїдів у хворих, залежних від героїну, і хворих, залежних від метадону.
Лебедєв Д. С., Ігнатов М. Ю. (Київ) До питання про ефективність та переносимість препарату Колме, краплі для перорального вживання виробництва «Іпсен Фарма С.А., Іспанія».
Марута Н. О., Завалко Ю. М. (Харків) Клініко-психопатологічні і патопсихологічні закономірності формування дистимії.
Писана Н. Р. (Харків) Формування та функціонування сім’ї при соматизованому
розладі у жінок.
Чудакова Л. Б. (Дніпропетровськ) Досвід застосування препарату Риссет (рисперидон) для лікування розладів психіки та поведінки у дітей та підлітків.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Т. М. Ткачова (Харків) Досвід застосування вітчизняних інтерферонів у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу.
Капустін Р. В. (Харків) Ефективність застосування препарату Ламотрін у хворих
з невралгіями трійчастого нерву.
Кричун І. І. (Чернівці) Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих
на вегето-судинну дистонію.
Лапшина І. О. (Харків) Клініко-доплерографічні зіставлення у хворих на цереброваскулярні захворювання, що обумовлені атеротромбозом.
Левченко І. Л. (Харків) Імунологічні особливості у хворих на хронічні нейроінфекції.
В допомогу практичному лікарю.
Божко Г. Х., Соколік В. В,. Чурсіна В. С., Перцева Т. Г. (Харків) Зміни вмісту і складу ліпопротеїнів при введенні гепарину здоровим особам і хворим на цукровий діабет другого типу.
Зелений В. Н., Каурова Г. И., Лавський В. І., Федорченко А. С., Саніна М. Є., Янголь В. І. (Чернігів) Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів похилого віку.
Марута Н. О., Явдак І. О. (Харків) Застосування Соліана при лікуванні пацієнтів з гострим
початком або загостренням шизофренії.
Петрюк П. Т., Петрюк О. П. (Харків) До уточнення клініки рідкісної форми змішаного (параноїдно-епілептоїдного) розладу особистості.
Тези конференції «Профілактика аутоагресивної поведінки при психічних розладах» (Харків, 13—14 березня 2008 р.).
Артемчук А. П., Артемчук А. А. (Харків) Загальнобіологічна антиципація при основних формах аддиктивної поведінки.
Бабюк І. О., Ушенін С. Г., Осокина О. І. (Донецьк) Суїцидальна поведінка у хворих з першим епізодом психозу.
Бачериков А. М., Матузок Є. Г., Харіна К. В., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В. (Харків) Завершені суїцидальні спробі, здійснені в стані алкогольного сп’яніння.
Бачериков А. М., Ткаченко Т. В. (Харків) Психодіагностичні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію та гострий поліморфний психотичний розлад.
Белостоцька Ж. І. (Харків) Деякі особливості депресивних розладів у хворих з аутоагресивними діями, що проживають у сільській місцевості.
Беро М. П., Беро С. Я. (Харків) Досвід організації роботи з особами з суїцидальним ризиком і схильних до самоушкодження.
Бурлаєнко І. А. (Запоріжжя) До питання профілактики аутоагресії у підлітків з розладами
поведінки.
Вовк В. І. (Харків) Проблема суїциду серед ВІЛ-інфікованих осіб з урахуванням гендерних відмінностей і стадії інфекційного процесу.
Вовк І. Л. (Харків) Профілактика суїцидів при афективних розладах в умовах реорганізації психіатричної допомоги.
Волошин П. В., Марута Н. О., Явдак І. О., Череднякова О. С. (Харків) Психопатологічні і психологічні детермінанти суїцидального ризику при невротичній хворобі.
Галічева А. С. (Харків) Психотерапевтична корекція в системі профілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах тих, що розвиваються на фоні ураження або дисфункції головного мозку.
Гріневіч Є. Г., Дубінська Ю. В., Олексєенко І. І. (Київ) Маркери аутоагресивної поведінки у рятувальників аварійно-рятувальних служб.
Губа Г. Б., Закревський А. П., Циба І. В., Клюєва І. Б. (Донецьк) Замісна терапія препаратом «Еднок» у наркозалежних осіб як спосіб профілактики їх аутоагресивної поведінки.
Губа Г. Б., Циба І. В., Клюєва І. Б., Колодежний А. В., Тітієвський С. В. (Донецьк) Особливості аутоагресивної поведінки у хворих, що знаходяться на замісній терапії препаратом Addnok.
Гузенко Є. В. (Київ) Чинники ризику аутоагресивної поведінки у пацієнтів, що перенесли перший психотичний епізод.
Денисенко М. М., Малихіна Н. А. (Харків) Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію.
Кожина А. М. (Харків) Аутоагресивна поведінка при непсихотичних депресивних розладах (механізми формування і підходи до корекції).
Лещина І. В. (Харків) Аутоагресивна поведінка як один із варіантів дезадаптивних
розладів у студентів.
Лінський І. В., Мінко О. І. (Харків) Наркопатологія, як варіант аутоагресивної, само руйнівної поведінки особи і суспільства.
Мазур О. В. (Вінниця) Деякі особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах органічного походження.
Малєєв А. Л. (Сімферополь) Окислювальна модифікація білків плазми крові як біологічний маркер агресивної і аутоагресивної поведінки.
Маркова М. В. (Київ) Психопрофілактика порушення формування сексуальності — важлива ланка в загальній системі профілактики аутоагресивної поведінки у молоді.
Маркова М. В., Бабіч В. В., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лісенко І. О. (Київ) Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія.
Маркозова Л. М. (Харків) Формування агресивної поведінки в осіб молодого віку
з залежністю від алкоголю.
Марута Н. О., Юр’єва Л. М. (Харків, Дніпропетровськ) Про необхідність створення клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з психічними і поведінковими розладами з суїцидальною поведінкою.
Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Цилюрік С. Н. (Харків) Особливості агресивної і аутоагресивної поведінки у безпритульних підлітків.
Панько Т. В., Малюта Л. В., Череднякова О. С. (Харків) Клініко-психопатологічні особливості аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з депресіями.
Пілягіна Г. Я., Семенцул В. Е., Чумак С. А. (Київ) Екзистенціальна криза як патопсихологічна основа суїцидогенеза.
Пілягіна Г. Я., Чумак С. А., Харченко Є. М., Семенцул В. Е., Дубровська Є. В. (Київ)
Визначення специфічних факторів рецидивування ауто-агресивної поведінки.
Підкоритов В. С., Самохвалов А. В. (Харків) Ауто-агресивна поведінка у хворих на шизофренію.
Пріб Г. А. (Київ) Аспекти визначення аутоагресивної поведінки психічно хворих на етапі медико-соціальної експертизи та реабілітації.
Проскуріна Т. Ю., Михайлова Е. А., Мітельов Д. А. (Харків) Агресія та аутоагресія у підлітків з невротичними розладами.
Рудь В. О. (Полтава) Порівняльний аналіз епідеміологічних показників суїцидальних спроб та завершених суїцидів по Полтавській області за період 1994—2004 рр.
Семікіна О. Є., Канцедал Т. В. (Харків) Аналіз особливостей психотравмуючих обставин та їх вплив на ефективність терапії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію.
Спіріна І. Д., Леонов С. Ф. (Дніпропетровськ) Діагностичні критерії аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофрені.
І. Д. Спіріна, С. Ф. Леонов (Дніпропетровськ) Феноменологія мотиваційної сфери жінок, хворих на параноїдну шизофренію з проявами фізичної ауто-агресії.
Стрельнікова І. Н. (Харків) Оцінка ризику аутоагресивних дій у хворих епілепсією
з коморбідними депресивними розладами.
Табачніков С. І., Васил’єва Г. Ю., Бугайцов С. Г., Мартинова Ю. Ю. (Київ) Аутоагресивна поведінка хворих із злоякісними ново-утвореннями.
Тарасенко А. І., Кухарев В. С. (Кіровоград) Рідкісний випадок несуїцидальної аутоагресивної поведінки у хворого з атеросклеротичною деменцією.
Харченко А. В., Лакинський Р. В. (Харків) Клініко-психопатологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії.
Химчан А. І., Суслов М. Л. (Харків) Про профілактику суїцидонебезпечних станів в амбулаторних умовах.
Чупріков А. П., Келюшок С. В., Василєвська Н. Ю., Марканов Н. М., Купрікова М. А. (Одеса) Психотропний ефект дельфінотерапії.
Чупріков А. П., Педак А. А. (Київ, Миколаїв) Аутоагресивна поведінка, обумовлена вживанням психоактивних речовин.
Шах М. А. (Харків) Показники і форми агресії у чоловіків, що страждають на гашишну залежність.
Шестопалова Л. Ф., Болотов Д. М., Кожевнікова В. А. (Харків) Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади з аутоагресивною поведінкою.
Щеглова Я. В. (Київ) Соціальні та особистісні предиктори аутоагресивної поведінки у хворих на епілепсію.
Юр’єва Л. Н. (Дніпропетровськ) Про необхідність створення спеціалізованої суїцидологічної служби в Україні.