Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,83 МБ
  • добавлен 05 февраля 2012 г.
Український вісник психоневрології 2008 Том 16 випуск 3 (56)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 72 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування нервових хвороб.
Єгоркіна О. В., Гапонов І. К. (Харків) Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз.
Міщенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Міщенко В. М. (Харків) Нейромідин в терапії когнітивних порушень у постінсультних хворих.
Корж С. В., Дзіковський С. В. (Хмельницький) Комп’ютерно-томографічна візуалізація перенесених інсультів і судинна деменція.
Статінова О. А., Селезньова С. В. (Донецьк) Комбінована ноотропна терапія в лікуванні помірних когнітивних розладів.
Товажнянська О. Л. (Харків) Роль вазоактивних речовин у формуванні гемодинамічних
порушень у хворих з неврологічними ускладненнями первинного гіпотиреозу.
Харченко О. А., Кириченко А. Г., Шантир Л.І., Рожкова І. В., Степанова Л. Г., Макарова С. В. (Дніпропетровськ) Досвід використовування фінлепсину у хворих з неврогенними больовими синдромами.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Влох І. Й., Кулик Б. В., Цьона А. Р. (Львів) Ефективність застосування антидепресанту подвійної дії венлафаксину для лікування депресивних розладів невротичного ґенезу.
Голубков О. З., Саржевський С. Н. (Запоріжжя) Терапевтичні можливості амісульприду у хворих з психотичними епізодами.
Гуменюк Л. М. (Крим, Сімферополь) Принципи та алгоритми оцінки обмеженої здатності до інтеграції в суспільство у психічнохворих.
Денеко М. О. (Полтава) Система психотерапевтичної корекції подружньої дезадаптації при специфічних розладах особистості у жінок.
Димшиц С. М., Юр’єв М. М., Вербенко В. А. (Крим, Сімферополь) Соціально-трудова реадаптація хворих на шизофренію.
Соломко С. Б. (Харків) Особливості клініко-психопатологічної характеристики,
діагностики і принципів психотерапії і психокорекції соматоформних розладів у поліклінічній практиці.
На допомогу практичному лікарю.
Бурчинський С. Г. (Київ) Критерії вибору препарату-антиконвульсанту: клініко-фармакологічні аспекти.
Воробйов В. В. (Харків) Психічний стан як предиктор розвитку мастопатії у жінок.
Реміняк І. В. (Харків) Депресивні розлади в клініці нервових хвороб.
Теоретичні та практичні питання наркології.
Бабюк І. А. (Донецьк) Застосування препарату Афобазол в наркологічній практиці.
Корошніченко Д. М. (Харків) Структура психопатологічної симптоматики у осіб, залежних від героїну та метадону, і фактори, що впливають на неї.
Шараневич І. О. (Харків) Динаміка рівня реактивної та особистісної тривожності
і депресії у осіб з алкогольною залежністю в період формування терапевтичної ремісії.
Інформація.
Гельсінкська декларація всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи для медичних досліджень із залученням людини».