Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,42 МБ
  • добавлен 26 декабря 2011 г.
Український вісник психоневрології 2008 Том 16 випуск 4 (57)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 88 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та терапія нервових хвороб.
Віничук С. М., Мохнач В. О., Прокопів М. М., Пустова О. А. (Київ, Луганськ) Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту.
Горанський Ю. І., Герцев В. М. (Одеса) Терапія когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях.
Дубенко А. Є., Коваленко Д. П. (Харків) Особливості динаміки клінічних проявів епілепсії у пацієнтів молодого та середнього віку.
Сорокін Ю. М. (Луганськ) Динаміка антиоксидантного статусу й ефективність лікування
при стабільному розсіяному склерозі.
Діагностика та терапія психічних розладів.
Гавенко Н. В. (Харків) Аналіз сексуальних автобіографій жінок з невротичними
розладами: можливості реконструкції ідеалтипових сексуальних сценаріїв.
Гуменюк Л. М. (Харків) Проблеми формування феномену обмеженої здатності до
інтеграції в суспільство у психічнохворих.
Гурович І. Я., Любов Є. Б. (Москва, Росія) Сероквель серед інших антипсихотиків в лікуванні хворих на шизофренію.
Денеко М. О. (Полтава) Спрямованість особистості та її роль в розвитку подружньої дезадаптації при специфічних розладах особистості у жінок.
Котлік В. В. (Харків) Психологічні особливості подружжя з порушенням подружньої адаптації при посткастраційному синдромі у дружини.
Кулик Б. В., Влох І. Й., Цьона А. Р. (Львів) Роль і місце немедикаментозних методів терапії в комплексному лікуванні хворих з астено-невротичними розладами із затяжним перебігом.
Марута Н. О., Явдак І. О. (Харків) Застосування Риспаксолу при лікуванні пацієнтів з шизофренією.
Михайлов Б. В., Андрух П. Г. (Харків) Застосування препарату Афобазол® для лікування тривожнодепресивних розладів.
Мухоморов А. Є. (Київ) Оцінка інтеграційного показника якості життя хворих з афективними розладами.
Напрєєнко О. К., Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Лазук Т. І., Пендерецька О. М.(Київ, Чернівці) Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці.
Рудь В. О., Телюков О. С. (Полтава) Порівняльний аналіз застосування препарату Тізалуд в якості коректора ускладнень нейролептичної терапії.
Чеботарьов Є. В., Рачкаускас Г. С. (Луганськ) Динаміка змісту циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із депресивними розладами при лікуванні депривітом та альфа-токоферолом.
Черкасова А. О. (Харків) Патопсихологічні порушення при ВІЛ-інфекції у дітей з урахуванням вікового фактору.
Проблеми наркології.
Корошніченко Д. М. (Харків) Динаміка психічних та поведінкових розладів у залежних
від героїну і у залежних від метадону протягом курсу детоксикації.
На допомогу практичному лікарю.
Асанова А. А. (Крим) Нейрофізіологічні показники змін емоційних станів у хворих на депресивні розлади.
Бурчинський С. Г. (Київ) Тривожні розлади в ангіоневрології: можливості анксіолітиків нової генерації.
Літературний огляд.
Мінко О. О. (Харків) Сучасні підходи до діагностики залежності від психоактивних
речовин (огляд).