Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,18 МБ
  • добавлен 07 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2009 Том 17, випуск 1 (58)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 136 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Волошин П. В., Пашковська Н. В. (Харків, Чернівці) Динаміка показників ендотеліальної дисфункції у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі застосування цитиколіну.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко І. Л. (Харків) Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій (фактори ризику, етіологія, типи та варіанти перебігу) Повідомлення I.
Гриб В. А. (Івано-Франківськ) Роль інсуліноподібного фактора росту в ґенезі дистальної
симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу.
Клімова О. М., Літовченко Т. А., Зінченко О. К. (Харків) Зміна значущих параметрів гомеостазу у хворих на артеріальну гіпотонію різної етіології, та їх корекція за допомогою препарату Цераксон.
Міщенко Т. С., Шульга О. Д. (Харків) Прогнозування наслідків ішемічного інсульту.
Пітик М. І., Дельва Д. Ю. (Івано-Франківськ) Рівень ендотеліну та його динаміка в процесі лікування дітей, хворих на епілепсію.
Терещенко Л. П. (Харків) Діагностика та лікування вегетативних порушень при хронічному вертеброгенному больовому синдромі.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В. (Харків) Фактори ризику здійснення завершених суїцидальних спроб у психічнохворих (Літературний огляд).
Бурчинський С. Г. (Київ) Депресії та когнітивні порушення: проблема вибору антидепресанта.
Демченко В. А., Царенюк Н. В., Зозуля В. В., Маляров С. О. (Київ) Відділення первинного психотичного епізоду — практичний досвід організації.
Кулеш Р. В., Кулеш Ю. В. (Дніпропетровськ) Лікування осіб похилого віку з психотичними розладами.
Проскуріна Т. Ю. (Харків) Особливості лікування депресивних невротичних розладів,
коморбідних з тривогою, у підлітків.
Рудь В. О., Телюков О. С. (Полтава) Порівняльний аналіз використання Ламотрину у лікуванні біполярного афективного розладу II типу.
Свіридова В. В. (Київ) Психічний стан жінок, що перенесли операції на внутрішніх
статевих органах.
Сиропятов О. Г., Дзеружинська Н. О., Мухоморов А. Є., Стовбург Я. В. (Київ)
Аутохтонні декомпенсації при розладах особистості та їх лікування.
Оригінальні дослідження.
Баришевська В. В. (Харків) Деякі особливості гормонального стану у хворих на мігрень.
Грінвальд С. Г. (Харків) Принципи й результати побудови [моделі] класифікації
клінічних психотерапевтичних ефект-синдромів.
Єжова В. О., Царьов О. Ю., Куніцина Л. О., Чукрєєва Л. M., Мирзоян С. А., Дроздова І. B.,
Словеснов С. В., Колеснікова О. Ю. (Ялта, АР Крим) Розроблення проблем психофізичної реабілітації хворих на церебральний атеросклероз.
Корошніченко Д. М., Лінський І. В. (Харків) Порівняльний аналіз фармакотерапії при детоксикації залежних від героїну і залежних від метадону.
Коршняк В. О. (Харків) Динаміка вегетативних показників у хворих з наслідками
нейроінфекцій до та після мікрохвильової резонансної терапії.
Майкова Т. М., Баркова Т. В., Дзевицька К. О. (Київ, Дніпропетровськ) Застосування препарату епірамат для монотерапії первинного головного болю. Диференційний підхід до призначення препарату.
Маркова М. В., Ветрила Т. Г. (Харків) Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї.
Пономарьов В. І. (Харків) Взаємозв’язки між станами залежності різного походження у
старшокласників загальноосвітніх шкіл та студентів середніх спеціальних учбових закладів.
Філіпець О. О. (Чернівці) (Cheivtsi) Результати дворічного епідеміологічного дослідження мозкового інсульту у Чернівцях.
Яворська О. Л. (Тернопіль) Ультразвукова доплерографія в діагностиці патологічної
звивистості у дітей з епілепсією.
Психосоматичні розлади.
Гавенко Н. В. (Харків) Сценарна (скриптальна) форма первинної сексуальної дезадаптації у жінок, хворих на невроз при наявності внутрішньо-сімейного конфлікту.
Денеко М. О. (Полтава) Взаємозв’язок між формою сексуальної дезадаптації та типом
специфічного розладу особистості у жінок.
Кирилова Л. Г., Шевченко О. А. (Харків, Київ) Особові характеристики та синдром вигоряння в діяльності медичних працівників.
Петренко В. Ю. (Суми) Характеристика тривоги і депресії у чоловіків з порушеннями
сексуальної функції, хворих на ішемічну хворобу серця, за даними патопсихологічних досліджень.
Плевачук О. Ю. (Львів) Особливості використання механізмів психотичного захисту
у родичів пацієнтів — хворих на параноїдну шизофренію та осіб із найближчого оточення.
Федак Б. С. (Харків) Проблема професійного вигоряння у співробітників бригад
швидкої допомоги.
Фесенко В. С. (Харків) Передопераційна та післяопераційна тривожність при блокаді плечового сплетення в ортопедичних пацієнтів: кореляція з пролактином сироватки.
Літературний огляд.
Білостоцька Ж. І., Вовк І. Л. (Харків) Сучасні особливості депресивних розладів у мешканців сільській місцевості (Огляд літератури).