Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,42 МБ
  • добавлен 20 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2009 Том 17, випуск 2 (59)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 144 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Жданова М. П., Коллякова О. М., Зінченко О. М., Марута Н. О. (Київ, Харків)
Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко І. Л. (Харків) Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — енцефаломієлітів і енцефаломієлополірадикулоневритів
Повідомлення II.
Лінський І. В., Мінко О. І., Кузьмінов В. Н., Самойлова О. С., Голощапов В. В., Мінко О. І. (Харків) Від налоксону до вівітролу блокатори опіатних рецепторів у клінічній практиці.
Бабанін В. А. (Сімферополь) Клінічні особливості проявів одиничних і повторних алкогольних деліріїв у хворих на шизофренію.
Бараненко О. В. (Харків) Параметри якості життя в осіб, залежних від алкоголю, як
прогностичний критерій результату терапії.
Гавенко Н. В. (Харків) Терапія ерогенної форми первинної сексуальної дезадаптації
у заміжніх жінок з невротичними розладами.
Максименко Н. А. (Київ) Непсихотичні психічні розлади при церебротравматичній хворобі.
Мінко О. О. (Харків) Інформативність та діагностична значущість результатів
психодіагностичного обстеження як маркерів залежності від опіоїдів.
Михайлов В. Б. (Харків) Емоційні порушення у осіб, що перенесли інфаркт міокарда
та мозковий інсульт.
Мудренко І. Г. (Суми) Аналіз суїцидів серед населення Сумської області у 2004-
2008 роках.
Орлова Н. М. (Київ) Ангедонія у пацієнтів з шизофренією.
Підкоритов В. С., Сєрікова О. І., Дьяченко Л. І., Сазонов С. О., Скринник О. В. (Харків)
Фактори, що в найбільшому ступені впливають на показники врахованої захворюваності та поширеності психічних розладів серед населення України (Перше повідомлення).
Пономарьов В. І. (Харків) Аналіз психологічних факторів, які обумовлюють схильність
до розвитку та погіршують перебіг інгаляційної токсикоманії у дітей та підлітків.
Рачкаускас Г. С., Височин Є. В., Фролов В. М. (Луганськ) Оцінка ефективності сучасних вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу в лікуванні підлітків з соматизованими
депресивними розладами.
Шестакова М. В. (Харків) Система профілактики суїцидальної поведінки у хворих на
депресії літнього віку.
Шляхов І. М., Маркова М. В. (Керч, Київ, Харків) Особливості порушення сімейного функціонування у жінок з тривожно-депресивними розладами, коморбідними з залежністю від алкоголю та стратегія його психотерапевтичної корекції.
Юр’єв Є. (Дніпропетровськ) МіртазапінГЕКСАЛ та ЦитаГЕКСАЛ у клінічній практиці.
Джанелідзе Т. Т. (Харків) Стан мікроциркуляції у хворих на діабетичну полінейропатію при комплексному лікуванні з використанням озонотерапії.
Дубенко А. Е., Череватенко Г. Ф., Васильева О. А., Лінська А. В., Бабкіна Ю. А. (Харків)
Особливості мозкової гемодинаміки у хворих на епілепсію з супутньою патологією судинного ґенезу за даними ультразвукової доплерографії.
Климович Л. В., Федотова І. Ф. (Харків) Тізалуд в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз.
Погорєлов О. В. (Дніпропетровськ) Типи реакцій центральної нервової системи на зовнішні стимули у пацієнтів з церебральним атеросклерозом.
Бабюк І. О., Побережна Н. В., Найденко С. І., Гашкова Л. А. (Донецьк) До питання комплексної корекції непсихотичних психічних розладів у хворих хронічним лейкозом.
Демченко В. А., Зозуля В. В., Пономарьов С. В. (Київ) Клінічні аспекти психосоціальної реабілітації при первинному психотичному епізоді.
Журавель Н. В., Синягіна А. С. (Дніпропетровськ) Клінічне обґрунтування та досвід застосування препарату Риссет (рисперидон) в терапії психоорганічного синдрому
у пацієнтів похилого віку.
Кулик Б. В., Влох І. Й. (Львів) Сучасні методи терапії невротичних розладів за наявності
іпохондричного синдрому.
Морозова О. Г., Ярошевський О. А. (Харків) Диференційований підхід до лікування цервікогенного головного болю напруження.
Приходько В. Ю. (Київ) Новий ноотропний препарат Ноопепт в клінічній практиці.
Цай П. А., Алексеева О. А. (Харків) Недирективна психотерапія шизофренії галюцінаторно-параноідної форми методом символ-драми.
Мироненко Т. В., Кузьміна Л. М. (Луганськ) Стан імунної системи у хворих на міастенію.
Соколік В. В. (Харків) Структурні передумови агрегації β-амілоїдного пептиду.
Усменцева О. І., Чурсіна В. С. (Харків) Роль триптофану та індоламінів у патогенезі біполярних та рекурентних афективних розладів.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стандарти діагностики, лікування та медичного догляду при деяких рідких нервово-м’язових захворюваннях».
Євтушенко С. К., Шаймурзін М. Р., Євтушенко І. С. (Донецьк) Нові сучасні технології в терапії нервово-м'язових захворювань, спрямовані на сповільнення їх прогресування.
Петров В. Г., Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Ковальова С. В., Баєв П. О. (Харків)
Нові можливості ортезування дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями.
Танцура Л. М., Шатілло А. В. (Харків) Рідкісні захворювання: чи є проблема, та чи існує рішення?
Коленко О. І., Коленко Ф. Г. (Суми) Пароксизмальна міоплегія. Випадок нормокаліємічної форми.
Сьорсен Томас (Стокгольм, Швеція) Стандарти діагностики та надання допомоги хворим, які страждають на м’язову дистрофію Дюшена та спінальну м’язову атрофію.
Карлье Роберт (Париж, Франція) ЯМР-візуалізація всього тіла при нейром'язових захворюваннях.
Штрауб Волкер (Ньюкастл, Великобританія) Кінцівково-поясні м'язові дістрофії (огляд).
Штрауб Волкер (Ньюкастл, Великобританія) Прискорення впровадження в практику результатів експериментальних досліджень в галузі нейром’язових захворювань — модель TREAT-NMD.
Ігл Мішель (Ньюкастл, Великобританія) Фізіотерапія та нейром'язові захворювання.
Чудакова Л. Б. (Дніпропетровськ) Тактика лікування тиків і синдрому Туретта у дітей.