Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,45 МБ
  • добавлен 08 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2010 Том 18 випуск 1 (62)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 84 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробйова Т. Г., Вельковська Л. І. (Харків) Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів
при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу.
Гапонов І. К., Бородавко О. О. (Харків) Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз.
Лобойко О. І. (Харків) Особливості діагностики паранеопластичних уражень нервової системи на прикладі синдрому Ламберта — Ітона.
Міщенко Т. С., Пісоцька О. В. (Харків) Досвід застосування препарату Венлаксор у хворих на постінсультну депресію.
Монастирський В. О. (Харків, Суми) Динаміка вмісту інтерлейкіну-1β та кортизолу в плазмі крові хворих на ішемічний інсульт.
Полякова Л. А., Капустник В. А. (Харків) Активність антиоксидантної системи у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі.
Пулик О. Р. (Ужгород) Епідеміологія та фактори ризику мозкових інсультів в Закарпатській області.
Черненко М. Є. (Харків) Особливості формування дебютів у пацієнтів з ремітуючим
типом перебігу розсіяного склерозу Східного та Західного регіонів України.
Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів.
Андрух П. Г., Андрух Г. П., Добростомат У. Н., Лисенко В. Н., Чумаченко Е. С., Соломко С. Б. (Харків, Дніпропетровськ) Застосування препарату Міртастадин в комплексній терапії хворих із залежністю від алкоголю і залежністю від психостимуляторів.
Бездетко Н. В., Мендрик О. А. (Харків, Львів) Фармакоекономичне дослідження атипових антіпсихотіков у хворих на шизофренію: модель витрати — ефективність.
Вєтрила Т. Г. (Харків) Характеристика сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин в сім’ях, що виховують дитину з порушенням психічного розвитку.
Діхтяр В. О. (Бердянськ) Наукове обґрунтування застосування психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію в залежності від рівня їх особистого та родинного соціального функціонування.
Лобас Ю. М. (Львів) Досвід клінічного застосування препарату Риссет в психіатричній практиці.
Малев А. Л., Захарова А. Н. (Сімферополь) Окислювальна модифікація білків плазми крові як біологічний маркер ймовірності розвитку синдрому відміни з делірієм при алкогольній залежності.
Олексеєв О. О. (Одеса) Досвід застосування Оланзапіну: ефективність при резистентній шизофренії, корекція побічних ефектів.
Смашна О. Є. (Тернопіль) Синдромогенез параноїдної форми шизофренії, коморбідної
з соматичною патологією (Літературний огляд).
Чабан О. С., Хаустова О. О. (Київ) Терапія хронічного алгічного синдрому у пацієнтів з непсихотичними депресивними розладами і коморбідною соматичною патологією.
Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Курижева О. О. (Харків) Аспекти доказової фармації у дослідженні режиму контролю ентеросорбентів для використання у комплексній фармакотерапії адиктивних розладів здоров’я серед неповнолітніх.
На допомогу практичному лікарю.
Гібнер С. М. (Київ) Лікування сексуальних і психосоматичних порушень при хронічному простатиті.
Мендрик О. А. (Львів) Аналіз доказової бази інноваційних лікарських препаратів лікування епілепсії (Огляд).