Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 3,16 МБ
  • добавлен 15 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2010 Том 18 випуск 3 (64)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 176 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Проблемні статті.
Хобзей М. К.1, ВолошинП. В.2, Марута Н. О.1, 2 (Київ, Харків) Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення.
Моісеєнко Р. О., Терещенко О. В., Марценковський І. А. (Київ) Від спеціалізованої дитячої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я дітей.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Волошина Н. П., Гапонов І. К. (Харків) Можливості магнітно-резонансній томографії в діагностиці і прогнозі перебігу розсіяного склерозу залежно від статі і віку хворих.
Діагностика та лікування психічних розладів
Васильєва Г. Ю. (Київ) Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного
реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення.
Вєтрила Т. Г. (Євпаторія, Харків) Наукове обґрунтування концепції медико-психологічного супроводу сім’ї, яка виховує дитину з порушенням психічного розвитку.
Демченко В. А. (Київ) Клініко-психопатологічні особливості психічних розладів у пацієнтів загальносоматичного профілю в аспекті необхідності інтеграції психіатричної допомоги в первинну медико-санітарну мережу.
Денисенко М. М. (Харків) Клініко-психопатологічна характеристика ендогенних та
екзогенних депресій, які супроводжуються суїцидальною поведінкою.
Марценковська І. І. (Київ) Гіперкінетичний розлад як проблема соціальної психіатрії.
Петриченко О. О. (Київ) Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної
активності населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період Чорнобильської катастрофи.
Проскуріна Т. Ю. (Харків) Тривожно-фобічний розлад у підлітків.
Сонник Г. Т., Скрипніков А. М., Рудь В. О. (Полтава) Досвід та перспективи розвитку хронобіологічних досліджень у вивченні афективної психічної патології.
Діагностика та лікування наркологічних розладів.
Слободянюк П. М. (Вінниця) Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності.
Шаповалов В. В. (мол.) (Харків) Судова фармація: використання цільової нанотерапії у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я.
На допомогу практичному лікарю.
Єгоркіна О. В. (Харків) Наталізумаб (Тізабрі): новий препарат на ринку України для
лікування розсіяного склерозу.
Тези наукового симпозіуму та пленуму науково-практичного товариства з міжнародною участю «Індикатори якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги» (м. Чернівці, 23—25 вересня 2010).
Неврологія.
Барыбин В. Ф. (Харьков) Механизмы регуляторной функции ЦНС.
Білоус І. І., Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б. (Чернівці) Лікування діабетичної поліневропатії з додатковим призначенням мілдронату.
Булеца Б. А., Адамчо Н. Н., Пулик О. Р. (Ужгород) Поетапне лікування мозкових інсультів.
Бучакчийская Н. М., Харченко И. И., Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Левадная А. В. (Запорожье) Вертеброневрология на Украине — концепция развития.
Вакарчук Г. В., Бесединська О. В. (Чернівці) Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічний інсульт.
Вакарчук Г. В., Пашковський В. М., Сидорчук Л. П., Плегуца О. М., Сидорчук Р. І. (Чернівці) Динаміка показників системного гемостазу при ішемічному інсульті.
Васильєва Н. В., Прасол Ю. Г., Яремчук О. Б., Білоус І. І. (Чернівці) Досвід використання еспа-ліпону у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (Харьков) Гендерные различия в структуре дебютов у больных с ре-
цидивирующим течением рассеянного склероза.
Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (Харьков) Особенности рецидивирующего течения рассеянного склероза у мужчин и женин.
Волошина Н. П., Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (Харьков) Гендерные различия преморбидного анамнеза при реци
дивирующем течении рассеянного склероза.
Волошина Н. П., Егоркина О. В., Михайлов А. И. (Харьков) Общие механизмы развития нейродегенеративных заболеваний.
Горб А. Л. (Херсон) До питання забезпечення якості діагностики та лікування гострих в’ялих паралічів у дітей.
Григорова И. А., Куфтерина Н. С. (Харьков) Динамика клинико-когнитивных нарушений при последствиях закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести на фоне проводимой терапии.
Деревецкая В. Г., Реминяк И. В. (Харьков) Патогенетические механизмы развития ДЭ у больных с фибрилляцией предсердий.
Дзяк Л. А., Сирко А. Г., Сук В. М. (Днепропетровск) Индикаторы качества оказания медицинской помощи больным с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Дзяк Л. А., Сірко А. Г., Сук В. М. (Дніпропетровськ) Сучасні принципи профілактики вторинних ішемічних ушкоджень головного мозку в гострому періоді тяжкої черепно мозкової травми.
Дмитрієва О. В., Здесенко І. В. (Харків) Особливості порушень нервової системи у хворих з асимптомними інфарктами на тлі артеріальної гіпертензії.
Дубенко О. Е., Дубенко Е. Г., Сотников Д. Д. (Харьков) Распространенность мигрени в Сумской области Украины.
Дубівська С. С. (Харьков) Зміни когнітивної функції у пацієнтів при проведенні операції
в умовах загальної анестезії.
Евтушенко С. К., Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Грищенко А. Б. (Донецк) Современные аспекты аддитивной терапии рассеянного склероза.
Евтушенко С. К., Иванова М. Ф., Симонян В. А., Мурадян И. Э. (Донецк) Нарушения мозгового кровообращения у молодых женщин, принимавших гормональные контрацептивные средства.
Євтушенко С. К., Грищенко А. Б., Вінокуров Д. Л., Ревякіна О. Г., Гончарова Я. А., Марусиченко В. В. (Донецьк) Особливості стану пре- та інтрацеребральних судин і церебральної гемодинаміки у хворих на розсіяний склероз та спосіб їх корекції.
Ежова В. А., Царёв А. Ю., Куницина Л. А., Мирзоян С. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Желдаков A. M.(Ялта) Результаты психофизической реабилитации больных цере-
бральным атеросклерозом в условиях курорта.
Завгородний А. А. (Харьков) Восстановительная терапия речевых нарушений.
Завгородній О. О. (Харків) Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія.
Засуха В. О., Балицький О. П. (Київ) Застосування високочастотної ритмічної транс краніальної магнітної стимуляції у діагностиці та реабілітації хворих на інфаркт мозку в гострому та ранньому відновлювальному періодах.
Засуха В. О., Балицький О. П., Фещенко Г. В., Саєнко І. В., Козловська І. Б. (Київ, Москва)
Застосування гравітаційного костюму «Регент» у лікуванні і реабілітації хворих на ішемічний інсульт.
Засуха В. О., Мокринський Р. А., Балицький О. П., Мазур О. В., Дубініна Л. В., Лук’янчук І. В. (Київ) Патогенетичні особливості больових вертеброгенних синдромів попереково-крижового відділу хребта.
Зозуля І. С., Мардзвік В. М. (Київ) Летальні випадки інсульту в молодому віці.
Кобись Т. О., Мяловицька О. А., Сепехрі С. (Київ) Особливості активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи його корекції.
Коленко О. І., Коленко Ф. Г. (Суми) Вторинна контрактура мімічних м’язів: діагностика, лікування.
Колосинська О. О., Піщиков В. А., Логановський К. М. (Київ) Основні напрямки удосконалення лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Кривецька І. І., Пашковський В. М., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (Чернівці) Ефективність застосування валацикловіру у хворих з синдромом Рамзея — Ханта.
Кричун І. І., Пашковський В. М., Прасол Ю. Г. (Чернівці) Плазмовий вміст молекул адгезії у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії.
Куцак А. В., Бахарева Л. В., Бучакчийська Н. М. (Запоріжжя) Немоторні прояви хвороби Паркінсона.
Левченко И. Л., Негреба Т. В. (Харьков) Иммунный статус у лиц разного пола при рецидивирующем течении рассеянного склероза.
Левченко І. Л. (Харьков) Гендерні відмінності надсегментарної вегетативної регуляції у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу.
Левченко І. Л. (Харків) Сучасні принципи діагностики та лікування хронічних нейроінфекцій.
Линская А. В. (Харьков) Ультрасонографические предикторы ишемического мозгового инсульта.
Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В., Мороз О. П. (Полтава) Залежність перебігу та наслідків ішемічних інсультів від строків госпіталізації.
Луцкий И. С., Евтушенко С. К., Луцкий Е. И., Морозова А. В. (Донецк) Влияние длительного производственного напряжения на состояние стрессорных систем и когнитивные функции у машинистов магистральных локомотивов.
Малахов В. О., Завгородня Г. М., Волох Ф. О. (Харків) Сучасний стан та перспективи нейрореабілітації у Харківському регіоні.
Малахов В. О., Монастирський В. О., Володарська Н. М. (Харків) Гострофазова відповідь імунонейроендокринної системи при гострій церебральній ішемії.
Марамуха В. И. (Запорожье) Эффективное лечение неврологических проявлений грыж
межпозвонковых дисков поясничной локализации.
Марковская Е. В., Шапкин А. С. (Харьков) Ферментативный дисбаланс у больных рассеянным склерозом.
Мельник Т. М. (Донецк) Нейровизуализационные феномены у пациентов с диабетической энцефалопатией.
Мельник Т. М., Михайличенко Т. Е., Никитенко Д. В., Сирота Н. В. (Донецк) Влияние ожирения на качество жизни больных сахарным диабетом 2 типа.
Мироненко Т. В., Федорковская Б. О. (Луганск) Лечение легких когнитивных расстройств у детей с дисциркуляторной энцефалопатией, рожденных в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Мироненко Т. В., Мироненко М. О. (Луганск) Опыт применения препарата мемоплант-форте в системе реабилитации пациентов, перенесших ишемический інсульт на фоне сахарного диабета II.
Михалойко О. Я., Герасимчук Р. Д., Чмир Г. С., Геник С. І. (Івано-Франківськ) Ефективність тромболітичної терапії при гострому ішемічному інсульті.
Мищенко Т. С., Дмитриева Е. В. (Харьков) Клинико-патогенетические аспекты развития асимптомных инфарктов головного мозга у больных с артериальной гипертензией.
Міщенко Т. С. (Харьков) Критерії якості надання допомоги хворим на мозковий інсульт.
Міщенко Т. С., Міщенко В. М. (Харків) Критерії виходів ішемічного інсульту.
Мищенко Т. С., Песоцкая Е. В., Харина Е. В., Линская А. В. (Харьков) Полиморфизм клинико-неврологических проявлений пролапса митрального клапана.
Мошенська О. П., Зозуля І. С. (Київ) Основні причини виникнення фатального ішемічного інсульту.
Мяловицька О. А., Лобанова І. С. (Київ) Прогнозування ризику розвитку трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз.
Наврузов М. Б. (Харьков) Особенности формирования паранеопластических полинев-
ропатий при злокачественных новообразованиях молочной железы.
Назарчук І. А. (Харків) Оцінка серцево-судинної реактивності у хворих з хронічною цереброваскулярною патологією і її клінічне значення.
Олексюк-Нехамес А. Г., Сон А. С., Стоянов О. М., Левіщенко В. С.(Львів, Одеса) Діагностика вегетативних проявів поліневропатій методом викликаного шкірного потенціалу.
Пантелеєнко Л. В., Соколова Л. І. (Київ) Детермінанти якості життя хворих через рік після перенесеного ішемічного інсульту.
Пашковська Н. В., Пашковський В. М. (Чернівці) Досвід застосування цитиколіну у комплексному лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію.
Пашковський В. М., Кричун І. І., Мудрик З. А. (Чернівці) Показники стану ренін-ангіотензинової системи у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії.
Перцев Г. Д. (Харьков) Особенности определения психической активности у больных с отдаленными последствиями закрытой черепномозговой травмы.
Перцев Г. Д. (Харьков) Функционально-диагностическое значение сенсорноболевой адаптации при сегментарном поражении вегетативной нервной системы.
Пітик М. І., Пітик О. М. (Івано-Франківськ) Фактори фармакорезистентності і їх вплив на якість лікування епілепсії у дітей.
Полякова Л. А. (Харків) Клініко-електрофізіологічні кореляції у хворих з вегетативно-
сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі.
Померанцева Т. И., Винницкая О. А., Можаева Н. Г., Фоменко Н. Н., Шуйская И. Г., Скоробогатова О. В., Назаренко Е. Н. (Луганск) Церебрастенический синдром детского и подросткового возраста.
Померанцева Т. И., Перфилов А. П. , Задорожная Т. Д. (Луганск) Морфологические изменения головного мозга у новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию, обусловленную плацентарной недостаточностью вследствие экстрагенитальной и акушерской патологии матери.
Прасол Ю. Г., Васильєва Н. В.(Чернівці) Лікування вторинної попереково-крижової радикулопатії за допомогою комплексних блокад.
Пулик О. Р., Гирявець М. В. (Ужгород) До питання якості життя хворих після перенесеного інсульту.
Пшук Н. Г., Стукан Л. В. (Вінниця) Вивчення якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією.
Сергиенко О. В., Шалашова И. В., Дьяченко Л. И., Офицерова Ю. В. (Харьков) Пути развития и задачи медицинской науки в Украине.
Самосюк И. З., Самосюк Н. И., Чухраева Е. Н., Федоров С. Н. (Київ) Медицинская реабилитация больных инсультом на различных этапах его развития.
Сон А. С., Солодовнікова Ю. А. (Одеса) Оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом.
Статинова Е. А., Кочкарева Е. С. (Донецк) Хронический панкреатит и его неврологические осложнения.
Статинова Е. А., Фоминова Н. В. (Донецк) Способ прогнозирования течения ишемического инсульта в остром периоде с помощью динамической магнитно-
резонансной ангиографии.
Статинова Е. А., Омельченко Р. Я., Селезнева С. В. (Донецк) Органически-аффективные расстройства при рассеянном склерозе.
Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В. (Харьков) Якість надання неврологічної допомоги дітям, хворим на епілепсію, в Харківській області.
Танцура Л. М., Гроховський В. В., Привалова Н. М., Пилипець О. Ю. (Харків) Можливості покращання когнітивного та соціального функціонування дітей з епілепсіями.
Терещенко Л. П. (Харьков) Использование препарата цереброкурин в комплексном лечении больных с периферической полиневропатией.
Терещенко Л. П. (Харьков) Применение препарата Пропес в лечении больных с хроническими нейроинфекциями.
Товажнянская Е. Л., Дубинская О. И. (Харьков) Состояние церебральной сосудистой реактивности у больных с диабетической энцефалопатией.
Третьяков Д. В. (Харьков) Генетичні аспекти комплексного вивчення епілепсії у
дітей.
Федосеев С. В. (Харьков) Структура больового синдрому та фактори формування хронічного болю у хворих на розсіяний склероз.
Федосеев С. В. (Харьков) Диагностика и методы оценки боли в спине (дорсалгии).
Фернандес де Ривес Сергей Франсискович (Киев) Дифференцированная терапия функциональных тикозних гиперкинезов.
Філіпець О. О., Пашковський В. М., Жуковський О. О., Колесник В. В. (Чернівці)
Співвідношення показника соматичної коморбідності з тяжкістю неврологічних проявів і летальністю в гострому періоді ішемічного інсульту.
Чернецький В. К., Хоменко О. Д., Мудрик З. А., Дикусаров І. К., Кардащук Н. І., Шваб Н. А. (Чернівці) Ефективність гірудотерапії у комплексному лікуванні рецидивуючих дискогенних попереково-крижових радикулопатій з порушенням спинального кровообігу у осіб літнього віку.
Чернецкий В. К., Пашковский В. М., Кривецкая И. И., Паляница В. Н., Филипец Е. А. (Черновцы) Решенные и нерешенные вопросы вторичной профилактики транзиторных ишемических атак и ишемических инсультов.
Чупровська Н. Ю. (Київ) Застосування протоколу діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у медичних закладах України.
Шевага В. М., Паєнок А. В., Кухленко О. Я. (Львів) Стан когнітивних функцій в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості.
Яремчук О. Б., Васильєва Н. В., Кривецька І. І., Білоус І. І. (Чернівці) Нейропсихологічний статус хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в динаміці комплексного лікування.
Психіатрія.
Акименко Е. А. (Стрелечье) Доказательства наследственной составляющей в суици-
догенезе больных шизофренией с помощью генетических методов исследования и метода голографической интерференционной микроскопии.
Алиева Т. А. (Харьков) Критерии эффективности медико-психологической коррекции дезадаптации детей подросткового возраста.
Байбарак Н. А. (Харків) Варіант періодизації етапів перебігу рекурентного депресивного розладу.
Бачериков А. Н. (Харків) Клинико-психопатологические особенности депрессивных
расстройств у матерей несовершеннолетних детей.
Бачериков А. М., Лакінський Р. В., Матузок Е. Г. (Харків) Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих у місті Харкові (2008—2009 роки).
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакінський Р. В. Порівняльний аналіз жінок із депресією та їх дітей із практично здоровими жінками та їхніми дітьми.
Бачериков А. М., Ткаченко Т. В. (Харків) Вплив депресивного розладу матері на сімейне функціонування.
Беро М. П., Сорока В. В. (Донецк) Оценка эффективности семейной психотерапии в комплексном лечении жертв насилия в семье.
Боднар Л. А. (Полтава) Особливості тривожності у пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа.
Брагин Р. Б., Брагина А. И. Тахташова Д. Р. (Харьков, Донецк) Попытка систематики позитивных эффектов религиозной веры относительно психического здоровья.
Букреев В. И., Серикова О. И. (Харьков) Некоторые аспекты особенностей лечебной тактики у больных с двойным диагнозом .
Витенко И. С. (Харків) Структура дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины.
Гавенко В. Л., Бойко В. В. (Харків) Качество жизни и дезадаптивные, психосоматические расстройства у врачей хирургов.
Гавенко В. Л., Гавенко Н. В., Бойко В. В. (Харьков) Качество жизни как один из основных факторов развития расстройств адаптации и другой психической патологи у студентов.
Герасименко Л. О. (Полтава) Ціннісні орієнтації у пацієнтів косметичної хірургії.
Гринь К. В. (Полтава) Динаміка депресивної та тривожної симптоматики у пацієнтів з депресивними розладами при лікуванні препаратом мелітоз.
Гринько Н. В. (Чернівці) Акцентуації характеру у пацієнтів з поєднаною патологією серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.
Гуменюк Л. Н., Редзанова Т. Э. (АР Крым) Тревожные и депрессивные расстройства непсихотического уровня у студентов экономического факультета в условиях реформирования высшего образования.
Гуменюк Л. Н., Рослякова В. А. (АР Крым) Особенности психоэмоционального состояния пациентов с опухолями челюстно-лицевой области.
Гуменюк Л. Н., Строевский В. А. (АР Крым) Макро- и микросоциальные факторы формирования ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных.
Демченко В. А. (Київ) Клініко-соціальна характеристика хворих на психічні розлади в загальномедичній практиці — «узагальнення портрета» пацієнта з психічними розладами в первинній медичній мережі.
Демченко О. А. (Харьков) Организация психотерапевтической помощи в условиях
санаторной школы-интерната для детей, больных сахарным диабетом 1 типа.
Демченко О. А. (Харьков) Психологический скрининг в изучении психического и соматического состояния у детей, больных сахарным диабетом 1 типа.
Деркач В. Г., Азов Ю. Ф., Левицька А. П. (Чернівці) Поєднання мемантину і цитофлавіну у лікуванні хвороби Альцгеймера.
Деркач В. Г., Деркач А. В., Калуцький В. В., Курик В. І. (Чернівці) Терапія судинної деменції.
Дищук І. П., Калуцький В. В., Ніколенко П. Т. (Чернівці) До питання організації медичної допомоги хворим на соматоформні та психосоматичні розлади у Чернівецькій області.
Дубенко О. Е., Михайлова Э. А., Степанченко К. А. (Харьков) Инновационный метод коррекции клинико-психологических нарушений у подростков с головной болью напря-
жения.
Егоров А. А. (Харьков) Лечение психопатологических расстройств у больных раком
шейки матки.
Ежов А. В. (Симферополь) Специфика клинической трансформации нейросифилиса —
особенности ранней диагностики.
Иванова Н. Н. (Черновцы) Психодинамические подходы к пониманию депрессии.
Ігрунова Є. Л. (Київ) До обґрунтування актуальності створення системи медико-
психологічної підтримки вагітних жінок із загрозою переривання вагітності.
Ісаков Р. І. (Полтава) Якість життя пацієнтів, хворих на шизофренію.
Казакова С. Е. (Луганск) Патоморфоз дебюта прогрессивного паралича.
Казакова С. Е. (Луганск) Дебют нервной анорексии в рамках эндогенного процесса.
Карвацька Н. С. (Чернівці) Рівень особистісної і реактивної тривожності у хворих на
соматоформні розлади.
Карвацька Н. С. (Чернівці) Терапевтична резистентність хворих із невротичними, пов'язаними зі стресом та соматоформними розладами.
Карвацька Н. С. (Чернівці) Особливості клініки, діагностики, лікування хворих зі змішаним тривожним і депресивним розладом.
Коваленко І. В., Мазур О. В., Коваленко М. В. (Вінниця) Патоморфоз невротичних та психосоматичних розладів.
Кожина А. М., Гайдук Л. М. (Харьков) Современные подходы к терапии депрессивных расстройств.
Кожина А. М., Гайчук Л. М., Самардакова Г. А. (Харьков) Роль психообразовательных программ в оказании психиатрической помощи.
Колядко С. П. (Харків) Психотерапевтична корекція у хворих на невротичні розлади і пароксизмальні стани в клінічній картині.
Коростий В. И. (Харків) Клинико-патогенетические особенности психических нарушений при различных психосоматических заболеваниях у молодых лиц.
Коростий В. И., Соколова И. М., Тимченко А. В., Бровко Т. П. (Харків) Модель реализации мультидисциплинарного похода к лечению психосоматических заболеваний в научно-практическом медицинском центре харьковского национального медицинского университета.
Кудинова Е. И. (Харьков) Эффективность системы психотерапевтической коррекции
эмоциональных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и паническим расстройством.
Лещина И. В. (Харків) Оценка качества жизни студенческой молодежи.
Логановський К. М., Чупровська Н. Ю., Бомко М. О., Чумак С. А., Антипчук К. Ю. (Київ)
Удосконалення діагностики та лікування психічних розладів у постраждалих внаслідок радіаційних аварій.
Малыхина Н. А., Малыхин А. В., Шахмаев А. Е. (Харьков) Патогенетические механизмы формирования депрессивных расстройств эндогенного регистра на базе скрининговой
оценки кровообращения и метаболизма, основанной на термометрии активных точек.
Малюта Л. В. (Харків) Психотерапевтична корекція депресивних порушень у хворих на невротичні розлади.
Маркова М. В., Ветрила Т. Г. (Харьков) Варианты семейного взаимодействия, формирующиеся в семьях с «особым» ребенком.
Маркова М. В., Діхтяр В. О. (Харків, Бердянськ) Особливості сімейної взаємодії та адаптації в родині у пацієнтів, хворих на шизофренію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім'ї.
Маркова М. В., Книш Н. В. (Харків, Суми) Щодо зв'язку актуального психоемоційного статусу жінок, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, та стану їх сімейної взаємодії.
Маркова М. В., Коломієць В. П. (Харків, Київ) Тип темпераменту як визначальний критерій виду порушення комунікації у чоловіків з сексуальними розладами різного ґенезу.
Маркова М. В., Кужель І. Р. (Харків, Київ) Ситуативно-соматичний та психолого-особистісний фактори у плануванні медико-психологічної допомоги інкурабельним
онкологічним хворим.
Марута Н. А., Явдак И. А. (Харьков) Особенности формирования аутоагрессии у больных
депрессивным эпизодом пожилого возраста.
Марута Н. О., Панько Т. В., Федченко В. Ю. (Харків) Аспекти психотерапевтичної корекції тривожно-фобічних розладів з урахуванням особливостей факторів психічної
травматизації.
Мельник В. И., Мельник А. В. (Киев) К вопросу социальной реабилитации психически больных, совершивших общественно опасные действия.
Михайлов Б. В. (Харьков) Проблема оценки эффективности и качества оказания
психотерапевтической помощи.
Михайлов В. Б. (Харьков) Современные принципы психотерапевтичной реабилитации
непсихотических психических расстройств у больных, перенесших инфаркт миокарда и мозговой инсульт.
Михайлов Б. В., Григорович А. А. (Харьков) Повышение качества психокоррекционных программ больных с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Федкевич О. В. (Харьков) К проблеме депрессии у детей 7—11 лет.
Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Кудь В. С., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Шаповалова Н. О. (Харків) Роль нових психосоціальних технологій в реабілітації підлітків з девіантною поведінкою.
Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Кудь В. С., Шаповалова Н. О. (Харків) Мультидисциплінарний підхід до проблеми суїцидальної поведінки у сучасних підлітків.
Михайлова Э. А., Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Степанченко К. А. (Харьков) Критерии оценки терапевтического вмешательства у подростков с невротической депрессией.
Міхановська Н. Г. (Харків) Шляхи удосконалення психіатричної допомоги дітям раннього віку.
Мозговая Т. П. Роль вегетативной дисфункции в формировании когнитивного дефицита у подростков с расстройствами поведения.
Москаленко К. І., Хаустова О. О. (Київ) Життєстійкість особистості як чинник у системі реабілітаційної роботи з пацієнтами з фізичною травмою.
Педак А. А., Пинчук Е. В., Педак А. А. (Николаев) Критерий качества жизни пациента — как индикатор эффективности терапевтической стратегии.
Пітик О. М. (Івано-Франківськ) Якість життя і стан психічного здоров'я хворих на гіпоатиреоз.
Пішель В. Я., Полив'яна М. Ю., Гузенко К. В. (Київ) Оцінка якості психіатричної допомоги очима лікарів-психіатрів.
Полшкова С. Г. (Київ) Аутоагресія з позицій психосоматики (на прикладі небезпечних видів професій).
Пріб Г. А. (Київ) Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади.
Проскурина Т. Ю., Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В (Харьков) Современное представление о патогенезе депрессии у детей и подходы к антидепрессивной терапии.
Проскурина Т. Ю., Михайлова Е. А., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В. (Харьков) Некоторые аспекты тревожно-фобического расстройства у подростков.
Пшук Н. Г. (Вінниця) Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих.
Пшук Н. Г., Мазур О. В. (Вінниця) Клінічні особливості та психотерапевтична корекція депресивних розладів судинного ґенезу.
Рудницкий Р. И., Калуцкий В. В., Хмелькова С. М. (Черновцы) Некоторые аспекты лечения рексетином.
Русіна С. М., Деревенко С. О. (Чернівці) Аспекти надання психіатричної допомоги особам допризовного і призовного віку.
Русіна С. М., Деревенко С. О., Русіна Р. А (Чернівці) До питання оптимізації якості життя хворих на шизофренію.
Ряполова Т. Л. (Донецк) Ранняя психосоциальная реабилитация больных шизофренией.
Савин А. А., Гуменюк Л. Н. (АР Крым) Особенности адаптационно-компенсаторных механизмов у больных параноидной шизофренией с первыми психотическими эпизодами.
Савка С. Д. (Чернівці) Особливості діагностики депресії при шизофренії та аспекти
надання психіатричної допомоги.
Сазонов С. О. (Харків) Засоби оцінки ефективності лікування та допомоги хворим
у виборі терапевтичних підходів при депресивних розладах.
Сєрікова О. І. (Харків) Клінічні предиктори несприятливого перебігу біполярного
афективного розладу I типу.
Серікова О. С. (Харків) Погляди на соціальне становище душевнохворих у студентів-
медиків.
Сінайко В. М., Земляніцина О. В. (Харків) Корекція проявів метаболічного синдрому у хворих на параноїдну шизофренію.
Скоробреха В. З., Стоянов А. Н. (Одесса) Диссоциация, конверсия, истерия — проблемы терминологии?
Сотніченко В. В. (Київ) Ресурс сімейної підтримки пацієнта з шизофренією як критерій якості надання психіатричної допомоги.
Стрельникова И. Н. (Харьков) Улучшение качества жизни больных эпилепсией.
Субаева К. Р. (Харьков) Клинико-психопатологические варианты аффективных рас-
стройств адаптации среди правонарушителей молодого возраста, находящихся в исправительных колониях разного типа.
Субаева К. Р. (Харьков) Пенитенциарные нарушения адаптации как индикатор ка-
чества жизни осуждённых в исправительных учреждениях различного типа.
Сухоруков В. І., Привалова Н. М., Лавинськая Л. І. (Харків) Деякі нейропсихологічні критерії вибору методів допомоги хворим на енцефалопатії з емоційними розладами.
Сухоруков В. І., Назарчук І. А., Бовт Ю. В., Біневська О. М. (Харків) Клінічні особливості синдромогенезу емоційних розладів у хворих з енцефалопатіями.
Харченко А. В., Денисенко М. М. (Харків) Психодіагностичні критерії хворих на рекурентний депресивний розлад з суїцидальною поведінкою.
Харченко А. В., Малихіна Н. А. (Харків) Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки хворих на рекурентні депресивні розлади.
Хаустова О. О., Безшейко В. Г. (Київ) Напрямки психотерапевтичної інтеграції.
Хаустова О. О., Лазебник І. В. (Київ) Феномен гіпервентиляції як облігатний симптом тривожних розладів у пацієнтів з МСХ.
Хаустова О. О., Орлова Н. М (Київ) Соціальне функціонування та якість життя хворих на шизофренію з ангедонією.
Хоменко М. А. (Харьков) Проблематика вопросов лечения депрессии и профилактики суицидального поведения.
Чабан О. С., Хаустова О. О., Степанова Н. М., Жабенко О. Ю. (Київ) Поетапна система медико-психологічних заходів в терапії тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.
Чижова С. А., Илиади И. В., Ежов А. В. (Сімферополь) Арт-терапевтические методы психосоциальной реабилитации больных шизофренией.
Шалашова І. В., Дьяченко Л. І., Сергієнко О. В. (Харків) Основні тенденції розвитку охорони психічного здоров'я.
Шестопалова Л. Ф., Кожевнівкова В. А., Бородавко О. О. (Харків) Дослідження терапевтичного альянсу у лікарів, що працюють у медичному закладі психоневрологічного профілю.
Шестопалова Л. Ф., Кожевнівкова В. А., Бородавко О. О. (Харків) Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади.
Шиндер В. В. (Полтава) Сексуальна дисфункція та сімейна дезадаптація у чоловіків з епілептичною хворобою.
Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М. (Чернівці) Взаємозв'язок типів реагування на хворобу та суб'єктивних скарг хворих на ішемічну хворобу серця.
Юрценюк О. С., Ротар С. С., Блажіна І. Ю. (Чернівці) Взаємозв'язок самопочуття, активності, настрою та особистісної тривожності у хворих з ішемічною хворобою серця.
Наркологія.
Авраменко А. С., Линский И. В. (Харьков) Блокаторы опиатных рецепторов длительного действия и стандартные программы реабилитации лиц, зависимых от опиоидов.
Артемчук А. А. (Харьков) Динамика показателей обмена липопротеинов у больных
с алкогольной зависимостью как маркеры становлення терапевтической ремиссии .
Артемчук А. Ф (Харьков) Проблема аддиктивных расстройств.
Артемчук К. А., Линский И. В. (Харьков) Сравнительный анализ эффективности различных видов завершающего противоалкогольного лечения.
Бараненко О. В. (Харків) Ефективність протирецидивної терапії станів алкогольної
залежності.
Воробьева Т. М., Павлович С. А., Пайкова Л. Н., Безруков В. Ф., Филимонова Н. Б., Плотников А. Г. (Харьков, Киев) Ассоциация гена hTAS2R38 с аддиктивным поведением
и эмоциональными нарушениями.
Выглазова О. В., Линский И. В. (Харьков) Анализ результатов применения теста AUDIT при проведении предварительных и периодических наркологических осмотров.
Гайдабрус А. В., Линский И. В. (Харьков) Сравнительный анализ данных антропометрии у военнослужащих, уволенных в запас, и гражданских лиц, зависимых от алкоголя.
Гегешко В. В., Минко А. И. (Харьков) Вероятность развития синдрома отмены алкоголя с впервые возникшим делирием.
Животовська Л. В. (Полтава) Оцінка клінічних та біохімічних параметрів у хворих із залежністю від алкоголю.
Задорожный В. В. (Харьков) Острая алкогольная энцефалопатия — новые аргументы к определению понятия.
Задорожный В. В., Юрченко Н. П. (Харьков) Клинико-неврологические особенности белой горячки у больных с различными формами злоупотребления алкоголем.
Закревский А. П., Цыба И. В., Кобен А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Закревская Е. Г. (Донецк) Лечение первитиновых психозов тиапридом.
Закревский А. П., Цыба И. В., Кобен А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Матеева Н. Е. (Донецк) Актовегин в становлении ремиссии у больных пожилого
возраста, страдающих зависимостью от алкоголя.
Кузьмінов В. Н., Шульга О. О. (Харків) Методологічні аспекти оцінки статусу хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані.
Кузьмінов В. Н. (Харків) Особливості стану відміни алкоголю з делірієм в залежності від тривалості зловживання алкоголем перед госпіталізацією.
Лесная Н. Н. (Харьков) Уровни комплайенса лиц с синдромом алкогольной зависимости.
Маркова М. В., Пшук Є. Я. (Вінниця) Особливості процесу сприйняття соціальної підтримки хворими, які є залежними від алкоголю.
Маркозова Л. М. (Харьков) Проблема тютюнопаління на сучасному етапі.
Маркозова Л. М. (Харків) Особливості соціальної мотивації у осіб з алкогольною залежністю.
Маркозова Л. М. (Харків) Показники якості надання наркологічної допомоги особам з залежністю від психоактивних речовин.
Мельник А. В. (Київ) Підстави призначення примусових заходів медичного характеру хворим з гострими алкогольним психозами.
Мельник В. І., Мельник А. В., Кушнір А. М., Ільїна І. К. (Київ) Щодо необхідності та достатності застосування примусових заходів медичного характеру хворим з алкогольними психозами у психіатричній лікарні з суворим наглядом.
Минко А. И., Чугай С. Д. (Харьков) Купирование патологического влечения к алкоголю топилепсином.
Мінко О. О. (Харків) Психодіагностичні маркери залежності від опіоїдів.
Мусієнко Г. О. (Харків) Заходи протидії епідемії алкоголізму, наркоманій та відношення до сексу як об'єкта зловживання та проблемного вживання їжі на основі моніторингу процесів їхнього поширення.
Овчаренко М. О. (Луганськ) Прогнозування розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області.
Овчаренко М. О. (Луганськ) Аналіз розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області та методи її прогнозування.
Овчаренко М. О., Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л., Овчаренко Т. М. (Луганськ, Харків) Взаємозв'язок між вмістом прозапальних цитокінів та показниками перекисіндукованої хемілюмінесценції в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність.
Пшук Н. Г., Слободянюк П. М. (Вінниця) Структурно-динамічний та функціональний взаємозв'язок психологічних предикторів алкогольної залежності.
Самойлова О. С. (Харків) Когортне популяційно-генетичне дослідження процесу
формування станів залежності різного походження.
Скринник О. В. Серікова С. О. (Харків) Особливості перебігу біполярного афективного розладу у пацієнтів, що зловживають алкоголем
Сквира И. М. (Беларусь) Рецидивоопасные клинические состояния ремиссионного
периода как индикатор качества лечения пациентов с алкогольной зависимостью.
Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. (Харьков) О наркологической ситуации в Украине.
Чуев Ю. Ф. (Харьков) Инновационный вариант противоболевой терапии синдрома отмены опиоидов: результаты предварительного исследования.
Чуева Е. Ю. (Харьков) Оценка эффективности препарата клопиксол при купиро-
вании синдрома отмены опиоидов.
Шалашов В. В., Литвиненко В. В., Бараненко А. В. (Харків) Перспективы использования данных о конкуренции/кооперации между различными видами зависимого поведения
в молодежной среде .
Шараневич І. О. (Харьков) Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб, залежних від алкоголю, в світлі критеріїв доказової медицини.