Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 2,92 МБ
  • добавлен 29 декабря 2011 г.
Український вісник психоневрології 2010 Том 18 випуск 4 (65)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 120 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Богданова І. В., Волошина Н. П., Левченко І. Л. (Харків) Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона.
Бондар О. Б., Першина Ю. В., Ібрагімова О. Л., Бондар Б. Є. (Харків) Роль клінічних шкал в оцінці гострого та відновного періодів інсульту.
Гончарук О. М. (Київ) Диференціальна діагностика крововиливів та інфарктів мозочку і стовбуру мозку.
Дубенко А. Є., Череватенко Г. Ф., Васильєва О. А., Бабкіна Ю. А. (Харків) ЕЕГ-характеристики у хворих на епілепсію з комор бідною судинною патологією.
Завгородня Н. І. (Харків) Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених.
Погорєлов О. В. (Дніпропетровськ) Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. ВАЗОНАТ®.
П’ятикоп-Черняєва О. В., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (Харків) Патогенетичні механізми формування неврологічної перинатальної патології при переношуванні вагітності.
Супрун Е. В.(Харків) Ефективність цитокінової церебропротекції при експери-
ментальному геморагічному інсульті.
Оглядові статті.
Михайлов Б. В. (Харків) Сучасний стан проблеми шизофренії (Обзор литературы).
Табачніков С. І., Гатицька А. Е., Зінченко О. М. (Київ, Донецьк) Сучасні підходи до лікування й профілактиці алкогольної залежності (Огляд).
Діагностика та лікування психічних розладів.
Бачериков А. М., Денисенко М. М. (Харків) Клініко-психопатологічні, патопсихологічні особливості та принципи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на ендогенні та екзогенні депресії.
Герзанич С. О. (Ужгород) Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від
матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності.
Гончаров В. Є. (Харків) Порівняльний аналіз клінічної картини органічного шизофреноподібного розладу і шизофренічного психозу.
Демченко В. А. (Київ) Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі «інтегрованої медицини».
Дукельський О. О. (Дніпропетровськ) Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій.
Кожина А. М., Гайчук Л. М. (Харків) Оптимізація надання допомоги хворим з біполярною депресією.
Орлова Н. М. (Київ) Принципи лікування пацієнтів з ангедонією при шизофренії.
Діагностика та лікування наркологічних розладів.
Аймедов К. В. (Одеса, Kyiv) Вікові особливості патологічної схильності до азартної гри.
Бачеріков А. Н., Кузьмінов В. Н., Свідерський М. Ю. (Харків) Ефективність препарату «Енерлів» в комплексному лікуванні хворих із залежністю від алкоголю, які перенесли гострий психоз.
Мінко О. І., Лінський І. В. (Харків) Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстеження організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну.
Петренко В. О., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (Харків) Судова фармація: Вивчення особливостей зловживання психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових
груп серед жінок.
Пшук Є. Я. (Вінниця) Програма психотерапевтичної корекції комунікативних копінг-ресурсів хворих на алкогольну залежність.
Федотова І. Ф., Тарасова О. І., Чернишов О. Г. (Харків) Магнітно-резонансноэлектроміографічні кореляції у хворих на стеноз поперекового відділу хребтового каналу.
Шаповалов В. В. (мол.), Сосін І. К. (Харків) Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів.
На допомогу практичному лікарю.
Бахарева Л. В., Левадна А. В., Чередниченко Н. В., Столбинська О. В., Тарасенко Ю. С. (Запоріжжя) Досвід використання препарату Габантін у пацієнтів з хронічним нейропатичним болем.
Волошина Н. П., Федосєєв С. В., Василовська Л. Ф. (Харків) Застосування препаратів серії «Карипаїн» у хворих з дорсопатіями та больовим синдромом у спині.
Кожина А. М., Гайчук Л. М. (Харків) Досвід застосування препарату Солерон в терапії шизофренії.
Македонська І. В. (Дніпропетровськ) Порівняльна характеристика використання карбамазепіну та топамаксу у лікуванні фокальних епілепсій у дітей раннього віку.