Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 1,88 МБ
  • добавлен 26 января 2012 г.
Український вісник психоневрології 2011 Том 19 випуск 1 (66)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 120 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Бурчинський С. Г. (Київ) Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології.
Волошина Н. П., Маньковський Д. С., Курик О. Г. (Харків, Київ) Неврологічне обстеження хворих у вегетативному стані .
Волох Ф. О. (Харків) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих з хронічними
церебральними ішеміями і дисциркуляторними енцефалопатіями.
Дубенко О. Є., Сотников В. В. (Харків) Порівняльна ефективність різних підходів до профілактичного лікування мігрені.
Литвиненко Н. В., Дельва І. І., Дельва М. Ю. (Полтава) Вплив препарату «Вазонат» на помірні когнітивні розлади при хронічних порушеннях мозкового кровообігу.
Супрун Е. В. (Харків) Корекція ронколейкіном неврологічних та когнітивних порушень в умовах білатеральної оклюзії загальних сонних артерій у щурів.
На допомогу практичному лікарю.
Зільберблат Г. М., Зінченко О. М., Войтюк Г. І., Лісовенко В. Л. (Київ) Сучасні форми надання наркологічної та психіатричної допомоги сільському населенню України.
Марута Н. О. (Харків) Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги в Україні.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Абрамов В. А., Ряполова Т. Л.(Донецьк) Оптимізація пристосувальної поведінки хворих із вперше діагностованою шизофренією.
Влох І. Й., Цьона А. Р., Даниленко Ю. М. (Львів) Особливості транспорту моновалентних іонів крізь мембрану еритроцитів при параноїдній шизофренії в стадії ремісії
із астено-депресивною симптоматикою.
Гончаров В. Є. (Харків) Особливості соціальної реабілітації хворих на шизофренію.
Данилова М. В. (Харків) Клініко-психопатологічні закономірності формування де-
пресивних розладів при розсіяному склерозі.
Казакова С. Є., Бондар Р. Б. (Луганськ) Клініко-психопатологічні особливості судинних психозів.
Криворотько Я. В. (Харків) Динаміка формування непсихотичних психічних розладів
у вагітних по триместрам вагітності.
Кудінова О. І. (Харків) Клініка, діагностика та принципи психотерапевтичної
корекції соматоформної дисфункції серцево-судинної системи.
Мажбіц В. Б. (Харків) Психосоціальні аспекти проблеми шизофренії.
Марута Н. О., Панько Т. В. (Харків) Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку.
Михайлов В. Б. (Харків) Непсихотичні психічні розлади у осіб, що перенесли ішемічний мозковий інсульт.
Овчаренко М. О., Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (Луганськ, Харків) Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку.
Огоренко В. В. (Дніпропетровськ) Проблеми діагностики новоутворень головного мозку з психопатологічним типом клінічної маніфестації пухлинного процесу.
Панченко М. С. (Харків) Електрошкірна чутливість при вегетативних соматоформних
розладах: значення для медико-психологічного моніторингу.
Явдак І. О. (Харків) Сучасні підходи до терапії соматизованих депресивних розладів.
Діагностика та лікування наркологічних розладів.
Андрух П. Г. (Харків) Особливості емоціогенезу та характеристики емоційних порушень в осіб із залежністю від різних видів психоактивних речовин.
Влох І. Й., Кулик Б. В., Гуль А. Л., Шпильовий Я. В., Кулик С. Б., Влох С. Р. (Львів)
Психотерапевтична та фармакотерапевтична корекція тривожно-депресивних розладів при алкогольному параноїді.
Друзь О. В. (Київ) Психоневрологічні розлади у батьків і ризик формування залежності від опіоїдів у їхніх дітей.
Животовська Л. В. (Полтава) Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистимічними характерологічними особливостями при алкогольній залежності.
Лінський І. В., Мінко О. О. (Харків) Порівняльна характеристика фоноскопічних особливостей мови, що звучить, у залежних від опіоїдів та практично здорових осіб.
Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Малініна Н. Г.,
Сухая М. Ю. (Харків) Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність.
Шаповалов В. В. (мол.) (Харків) Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації
і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин.