Периодика по медицине
  • формат djvu
  • размер 2,34 МБ
  • добавлен 02 февраля 2012 г.
Український вісник психоневрології 2011 Том 19 випуск 3 (68)
Х.: Орган неврологів, психіатрів та наркологів України. — 136 с.
Головний редактор – П.В. Волошин, доктор медичних наук
Анотація.
У журналі друкуються нові дані про результати досліджень а галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров’я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.
Зміст.
Діагностика та лікування неврологічних розладів.
Богданова І. В. (Харків) Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона.
Бурчинський С. Г. (Київ) Нові можливості ноотропної та вазотропної фармакотерапії
у стратегії лікування цереброваскулярної патології.
Дзяк Л. А., Сірко А. Г., Сук В. М., Скріпнік О. Ф. (Дніпропетровськ) Вплив початкового рівня внутрішньочерепного тиску на найближчий прогноз перебігу тяжкої черепно-мозкової травми.
Коршняк В. О. (Харків) Комплексна терапія невропатії лицевого нерва в ранній та пізній відновний періоди.
Лекомцева Є. В. (Харків) Стан церебральної гемодинаміки та реологічні властивості крові у хворих на фармакорезистентну епілепсію.
Міщенко В. М. (Харків) Клініко-неврологічна характеристика хворих з «німими» інфарктами мозку.
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А. (Харків) Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона.
Шуніна Н. В., Романенко Г. І. (Харків) Допплерографічні особливості кровотоку у каротидних артеріях у хворих з порушеннями сну після перенесеної черепно-мозкової травми.
Діагностика та лікування психічних розладів.
Беро М. П. (Донецьк) Психодинамічні підходи до вивчення формування тривожних розладів у підлітків в сучасних умовах.
Данилова М. В. (Харків) Клінічні особливості та закономірності формування аутоагресії у хворих на депресії при розсіяному склерозі.
Казаков В. Є. (Луганськ) Психопатологічні особливості іддаленого посттравматичного періоду.
Коростій В. І., Кожина Г. М. (Харків) Можливості досягнення стійкої ремісії при лікуванні тривожно-депресивних розладів, коморбідних психосоматичним захворюванням.
Кужель І. Р. (Київ) Система сімейних відносин та психодинаміка родини з інкурабельним онкологічним хворим.
Марута Н. О., Явдак І. О., Череднякова О. С. (Харків) Особливості потребово-емоційної сфери у хворих похилого віку на тривожно-депресивні розлади з суїцидальним ризиком.
Нікіфорова О. Г. (Донецьк) Використання сучасних технічних засобів для реабілітації
шахтарів з органічними психічними розладами, які пережили техногенні аварії.
Огоренко В. В. (Дніпропетровськ) Комп’ютерна психометрична оцінка тесту «Якість життя» що до хворих на пухлини головного мозку.
Парамош О. В. (Львів) Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів
для лікування хворих з психічними розладами.
Пирков С. Г., Виговська О. М. (Донецьк) Якість життя хворих з хронічною нирковою недостатністю, які одержують лікування гемодіалізом, основне захворювання яких ускладнене хронічним гепатитом.
Семікіна О. Є., Малюта Л. В., Каленська Г. Ю. (Харків) Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади.
Смашна О. Є. (Тернопіль) Вплив супутньої соматичної патології на оцінку якості життя
пацієнтами, що страждають на параноїдну форму шизофренії.
Сухоруков В. І., Привалова Н. М., Сербіненко І. А. (Харків) Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу.
Шаповалов В. В. (мол.), Ніконов М. М., Пересипкін О. В. (Харків) Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними
властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень.
Діагностика та лікування наркологічних розладів.
Афанасьєва А. В. (Харків) Особливості вживання психоактивних речовин хворими на
шизофренію та їх вплив на перебіг шизофренічного процесу (Огляд літератури).
Друзь О. В. (Київ) Преморбідні афективні розлади в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів.
Мінко О. І., Лінський І. В. (Харків) Антикревінгове протирецидивне лікування осіб, які залежать від алкоголю.
Слободянюк П. М. (Вінниця) Оцінка ефективності застосування системи інтегративної
психотерапії алкогольної залежності.
Шпильовий Я. В., Влох І. Й., Кулик Б. В., Цьона А. Р. (Львів) Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами.
Сучасні принципи діагностики та лік ування епілепсій.
Вишневська Н. Г., Бобовникова О. М., Чепа В. Г., Ашина Н. А., Чепа А. В. (Дніпропетровськ) Досвід застосування Вальпрокому в лікуванні епілепсії та
епілептичних синдромів у дітей та підлітків.
Дубенко А. Е., Череватенко Г. Ф., Васильєва О. А., Бабкіна Ю. А. (Харків) До питання взаємовпливу епілепсії та судинної комор бідної патології.
Свистільник В. О., Коноплянко Т. В. (Київ) Оптимізація терапії епілепсій у дітей.
Троценко О. Б., Літовченко Т. А. (Харків) Особливості змін біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих на епілепсію жінок.
На допомогу практичному лікарю.
Бурчинський С. Г. (Київ) Можливості амантадинів у лікуванні когнітивного дефіциту
при екстрапірамідній патології.
Книш Н. В. (Суми) Особистісні властивості жінок у відновному періоді ішемічного інсульту як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації.
Шаповалова В. О., Петренко В. О., Мовсісян А. Г., Шаповалов В. В. (Харків) Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я жінок і дітей.