Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 12,56 МБ
  • добавлен 26 февраля 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2008 №01
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 116 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, запалююче научнопрактические розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії.
Роль и место холецистостомии в хирургическом лечении острого холецистита.
Патоморфологічні зміни антрального відділу шлунка при гострокровоточивих пілородуоденальних виразках.
Актуальные вопросы в решении проблемы внутригоспитальной инфекции.
Эффективность консервативных мероприятий в предупреждении рецидивов гастродуоденальных кровотечений.
Динаміка загального гемокоагуляційного потенціалу крові у хворих на гострий деструктивний панкреатит.
Фибробронхоскопия как эффективный метод коррекции проявлений дыхательной недостаточности при разлитом гнойном перитоните.
Прогнозування, лікування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення.
Ятрогенные осложнения инфузионной терапии у больных, находящихся в критических состояниях.
Малоинвазивная хирургия в лечении перфоративной язвы.
Способы пластики пищеводного отверстия диафрагмы при лапароскопических антирефлюксных операциях в зависимости от размеров грыжевого дефекта.
Иммунологический статус и ультразвуковой мониторинг течения раневого процесса в гнойной ране под влиянием переменного электромагнитного поля с ферропластами.
Анализ причин нарушения системной гемодинамики в периоперационном периоде при резекциях легких.
Возможности прогнозирования рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения.
Лечение неспецифического язвенного колита.
Фактори розвитку рецидиву кровотечі та ендоскопічний гемостаз у хворих на пухлини шлунка, що гостро кровоточать.
Экспертное ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Аскаридоз жовчного міхура.
Первинна лейоміосаркома діафрагми.
Primari leiomyosarcomaof diaphragm.
К вопросу о возможности выполнения органосохраняющих вмешательств при гигантских кистах селезенки.
Сучасні погляди на пошкодження підшлункової залози (хірургічні аспекти).
Mode outlooks as to the injuries of pancreas (surgical aspects).
Етіологія та патогенез інфікованих виразок у хворих на синдром діабетичної стопи.
Абдомінальний сепсис.
Оптимизация лечения врожденных расщелин передней брюшной стенки у детей.
Інформація.
Ii українська науково-практична конференція актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.