Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 986,85 КБ
  • добавлен 22 февраля 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2012 №02
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 124 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Оригінальні дослідження.
Результаты лечения поверхностного рака мочевого пузыря после открытых резекций (ретроспективный анализ).
Методика мобілізації «En Bloc» – одним блоком підшлункової залози та селезінки для полегшення резекції великих пухлин у лівому верхньому квадранті черевної порожнини.
Профілактика гнійно-септичних парастомних ускладнень при формуванні одноканальної колостоми в умовах дифузного перитоніту.
Возможности допплерографии в выявлении нарушений функции печени у больных панкреонекрозом.
Современное состояние эндоскопической хирургии у детей и перспективы ее развития.
Методологические подходы к освоению лапароскопической уретеролитотомии.
Сравнительная оценка применения синтетических протезов при эндопротезировании передней брюшной стенки у больных с послеоперационными вентральными грыжами.
Особенности диагностики острого аппендицита и его осложнений с использованием сонографии.
Гострі ускладнення раку шлунку.
Ферментно-иммунологические аспекты при лечении острых изъязвлений желудка и двенадцатиперстной кишки у больных острым деструктивнымм панкреатитом.
Можливі предиктори колоректального раку.
Бронхогенные кисты у детей.
Интенсивное небное расширение верхней челюсти в трансверзальной плоскости у больных с врожденной расщелиной губы и неба.
Оцінка стадії розвитку гнійно-запального процесу за показником індексу лейкоцитарної активності.
Комплексная профилактика ранних постгастрорезекционных осложнений и краткая характеристика их результатов.
Профилактика острого панкреатита при операциях на органах верхнего этажа брюшной полости.
Стриктури анального каналу: причини, клінічні прояви.
Импедансометрия как способ определения «готовности» пролежня к пластической операции у больных со стойкой утратой моторных функций.
З досвіду роботи.
Ущемлённая посттравматическая диафрагмальная грыжа редкой локализации.
Лейомиома желудка, симулирующая псевдокисту поджелудочной железы.
Сочетание ущемлённой грыжи Трейтца и острого аппендицита.
Огляди.
Современные подходы к химиотерапии больных колоректальным раком с метастазами в печень.
Лечение гнойных ран в первой фазе раневого процесса.
Синдром Мириззи: диагностика и хирургическая тактика.
Питання педагогіки.
Поглиблене вивчення актуальності теми заняття як спосіб підвищення мотивації студентів у навчанні.
Ювілеї.
Профессор И.Е. Верхулецкий (к 70-летию со дня рождения).