Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 5,02 МБ
  • добавлен 05 марта 2013 г.
Український Журнал Хірургії 2012 №04
Донецьк: ДНМУ ім. М.Горького. — 147 с. — ISSN 1997-2938.
Головний редактор: П.Г. Кондратенко. Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. Професійне спеціалізоване видання для лікарів-хірургів, анестезіологів, реаніматологів, лікарів швидкої допомоги, лікарів функціональної діагностики, що містить науково-практичні розробки в області хірургії. Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Зміст:
Ювілеї.
Сергій Олексійович Мунтян.
Оригінальні дослідження.
Эффективность комбинированного лечения резектабельного рака мочевого пузыря при выполнении цистэктомий.
Оцінка показників гемостазу у хворих на гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок до і після флебосклерозуючої терапії.
Ретроспективный анализ лечения первичного и метастатического рака толстой кишки: пятилетний опыт.
Временная окклюзия свищенесущего бронха в лечении острой гнойной деструкции легких.
Чрескожные навигационные вмешательства у детей с абсцессами брюшной полости.
Лапароскопическая пластика грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ отдаленных результатов в свете новой классификации и обзор литературы.
Інтенсивна терапія третинного перитоніту.
Хірургічна тактика у постраждалих із тяжкою закритою поєднаною травмою і абдомінальною кровотечею.
Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика.
Застосування транексамової кислоти при шлунково-кишкових кровотечах.
Сравнительная оценка функциональной активности почки у пациентов с нефролитиазом при испольовании экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии и контактной нефролитотрипсии.
Лапароскопическая холецистэктомия: возможные осложнения и их профилактика.
Intraoral Distraction Devices in Correction of Maxillary Deformity in Cleft Patients.
Пухлиноподібні утворення придатків матки як супутня гінекологічна патологія при гострій хірургічній патології у дівчат пубертатного віку.
Features of Antisecretory Therapy in Patients with Bleeding Peptic Ulcers of The Upper Digestive.
Tract.
Клинико-лабораторная диагностика и выбор метода лечения у детей с острой гнойно-деструктивной пневмонией.
Оцінка параметрів ендотоксемії у хворих на гострий панкреатит.
Профилактика осложнений хирургического лечения обтурационной желтухи.
Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на особливості бактеріальної транслокації після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності.
Оценка результатов лечения полипов толстой кишки, ассоциированных с язвенным колитом и болезнью Крона.
Реконструктивно-відновні операції у хворих із тимчасовими двостовбуровими ентеро- та колостомами.
Епідеміологія раку молочної залози в Закарпатській області.
Роль хирургии в лечении метастатического рака почки.
Видеоассистированные торакальные операции в диагностике и лечении внутригрудной патологии.
Дизайн рандомизированных исследований по лапароскопической пластике больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в поєднанні з захворюваннями жовчовивідних шляхів.
Огляди та дискусії.
Современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения болезни Крона (научный обзор).
Пам'яті Вченого.
Дмитро Арсенович Макар.