Периодика по медицине
Медицинские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 23,07 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Український журнал з проблем медицини праці 2015 №03
К.: Авіцена. – 95 с.
Чернюк В. И., Бобко Н. А., Кудисвский Я. В. Особенности формирования утомления в дневные и ночные 12-часовые смены у инженеров автоматизированных систем управления воздушным движением.
Соколова М. П. Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні.
Варивончик Д. В., Шевченко В. І., Еджибія О. М. Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров'ям працівників галузі охорони здоров'я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів.
Dmytrukha N. М., Lugovskoy S. P.. Lahutina О. S. Assessment of Fe903 nanoparticles impact ort functional activity of rats' peritoneal macrophages in experiments in vitro and in vivo.
Мартиросова В. Г., Сорокин В. М., Назаренко В. И., Дмитруха И. Н. Особенности влияния светодиодов холодно-белого света на уровень 6-сульфатоксимелатонина в организме человека.
Гвоздецький В. А. Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної се пеоне вральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України.
Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини.
Загороднюк К. Ю., Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Пельо І. М., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Борисенко А. А. Гігієнічна оцінка умов праці на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора «Oxydol» (на прикладі каналізаційних очисних споруд смт Гурзуфа, АР Крим, Україна).
Косяченко Г. Е., Иванович Е. А., Яковлев С. Е., Тишкевич Г. И. Обоснование современных гигиенических требований к организациям, осуществляющим строительную деятельность.
Андрущенко Т. А., Басанець А. В. Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив па розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1.
Оцінювання гострої та підгострої токсичності наночасток срібла в нормальних та опромінених тварин.
Наночастки оксиду заліза викликають оксидативні пошкодження клітин периферичної крові в щурів.
Нефротичний синдром, спричинений ртуттю: повідомлення про випадок та огляд літератури.
Пракгика професійного здоров'я та вплив наночасток: розгляд наукових доказів, етичних аспектів та юридичних вимог.
Гепсидин — новий біомаркер із змінними тенденціями.
Зростання стандартизованих показників захворюваності злоякісною плевральном) мезотеліомою в тайванських працівників на азбестових фабриках; ретроспективне когортне дослідження впродовж 29 років.
Вплив та наслідки для здоров'я викидів біоаерозолів з місць компостування: результати систематичного огляду професійних та комунальних досліджень.
90 лет Государственному предприятию «Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украины.
Рецензія на монографію Ю. І. Кундіева, М. А. Андрейчина, А. М. Нагорної та Д. В. Варивончика «Професійні інфекційні хвороби», Київ, ВД «Авіцена», 2014 p., 528 с.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Ветеринария
 4. Периодика по ветеринарии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Стоматология
 4. Периодика по стоматологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Периодика по фармацевтике
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Асимметрия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вестник психотерапии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психиатрия и психофармакотерапия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психические расстройства в общей медицине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
 1. Периодические издания