Периодика по медицине
Медицинские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 22,29 МБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Український журнал з проблем медицини праці 2015 №04
К.: Авіцена. — 91 с.
Нагорна А. М., П'ятниця- Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. Реестр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення.
Кальниш В. В. Пути совершенствования профессионального психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств специалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью.
Александрова Л. Г., Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф. Оцінка якості виробничого середовиша при застосуванні нових пестицидних препаратів.
Чередніченко I. М. Гігієнічна оцінка випромінювання компактних люмінесцентних ламп.
Пельо І. М. Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі.
Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму.
Севальнєв А. І., Шаравара Л. П. Оцінка професійного ризику порушення здоров'я працівників провідного металургійного підприємства.
Андрущенко Т. А., Басанець А. В. Порушення системи репарації ДНК у шахтарів, що індуковані дією професійних факторів. Повідомлення 2.
Законодавчі засади збереження здоров'я на робочому місці у трьох європейських країнах: порівняльний аналіз.
Використання моделі зі збереження здоров'я та безпеки на малих підприємствах. Дослідження США.
Нейротоксичність металів.
Використання відеодисплеїв банківськими касирами в Ірані: вплив на стрес на роботі та безсоння.
Шкідливі психосоціальні виробничі фактори, тиск крові та випадки гіпертензії: повторна експозиція через 5 років у проспективному когортному дослідженні.
Реакція на вібраційний стрес у працівників Японії: досвід 35 років досліджень. Звіт про проведений огляд отриманих результатів.
Захист альфа-ліпоєвою кислотою оксидативного стресу та цитотоксичності, викликаної кадмієм, у клітинах HepG2 шляхом регенерації глутатіону, що регульований глутамат-цистеїн ліпазою.
Повідомлення щодо створення громадської організації «Асоціація мікроелементологів України».
Рецензия на монографию И. П. Лубяновой «Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий». Под общей редакцией академика Ю. И. Кундиева.
До відома авторів.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Ветеринария
 4. Периодика по ветеринарии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Стоматология
 4. Периодика по стоматологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Периодика по фармацевтике
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Асимметрия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вестник психотерапии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психиатрия и психофармакотерапия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психические расстройства в общей медицине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
 1. Периодические издания