Статья
  • формат pdf
  • размер 8,81 МБ
  • добавлен 28 мая 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Астрономія 2005 №01(41-42)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 108 c.
ISSN 1728-273х
Атестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 08.09.1999 р.
Наведено результати оригінальних досліджень з питань релятивістської астрофізики, фізики Сонця, астрометрії, метеорної астрономії, дослідження полярних сяйв.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі астрономії.
Зміст
Випуск 41
Криводубський В.Н. Роль механізмів магнітної антиплавучості у формуванні "королівської зони" сонячних плям
Лозицький В.Г., Лозицький В.В. Спектрально-поляризаційні вимірювання магнітних полів
у сонячних спалахах методом відношення ліній
Пішкало М.І. Кореляція між числами Вольфа й нахилом геліосферного струмового шару у 21–23 циклах активності
Елиїв А.А., Гнатик Б.І. Пошук рекурентних джерел коротких гамма-спалахів
Марченко В.В., Гнатик Б.І. Гідродинамічна колімація релятивістських струменів при спалахах гіпернових зір
Масняк І.С., Гнатик Б.І., Жданов В.І. Гравітаційне лінзування петлями космічних струн
Ізотова І.Ю. Супутник IRAS: спостереження галактик різних морфологічних типів у далекому інфрачервоному діапазоні
Кудря Ю.М. Колективний рух плоских галактик за даними 2MASS-фотометрії
з використанням оберненої залежності Таллі – Фішера
Федорова О.В., Александров О.М., Жданов В.І. Події мікролінзування із значним підсиленням
та структура джерела випромінювання у ГЛС Q2237+030
Буромський М.І., Осипов О.К., Мазур В.Й., Скорітченко Б.М. Результати спостережень
дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000–2002 роках
Андрієнко Д.П., Міщишина І.Г. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра
Тарануха Ю.Г., Рожило О.О., Козак П.М. Дослідження спектральної характеристики телевізійної системи
для спостережень метеорів
Грицай А.В., Євтушевський О.М., Міліневський Г.П. Планетарні хвилі в озоновому шарі
над Антарктичним півостровом у 1999 і 2002 роках
Випуск 42
Слюс Д., Сюрдеж Ж., Ж.Ф. Клескенс, Утсемекер Д., Жан К., Курбен Ф., Накос Т., Біллер М., Хміль С.В.
Нова квадрупольна гравітаційна лінза 1RXS J113155.4123155 з оптичним кільцем Ейнштейна
Александров О.М., Вавилова І.Б., Жданов В.І. Неметричні узагальнення релятивістської теорії гравітації.
Вихідні положення та проблема інтерпретації спостережних даних
Кришталь О.Н., Герасименко С.В. Генерація магнітно-акустичних хвиль у передспалаховій плазмі активних областей
Пішкало М.І., Бабій В.П., Іванчук В.Г. Північно-південна асиметрія сонячної активності
та переполюсовки глобального магнітного поля Сонця у 21–23 циклах активності
Мусатенко C.І., Чолій В.Я., Курочка Є.В., Сліпченко О.С. Сонячні затемнення 04.12.2002 і 31.05.2003
у мікросплесках радіошумів іоносфери
Чурюмов K.I., Лук'яник I.В., Клещонок В.В., Бережной A.A., Чавушян В.Г., Сандовал Л., Пальма A., Чубко Л.С.
Фізичні параметри атмосфери комети C/2002 C1 (Ikeya-Zhang
Клещонок В.В., Буромський М.І. Перші результати спостережень з астрономічним телевізійним комплексом "Спалах"
для реєстрації швидкоплинних процесів
Погорельцев М.Т. Склотека астронегативів Астрономічної обсерваторії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Світлій пам'яті Олександра Кузьмича Осипова (22.08.1920–4.10.2004) (Єфіменко В.М.)
Дзюбенко Микола Іванович (29.10.1933–9.11.2004) (Івченко В.М., Булава Ю.І., Єфіменко В.М.)
Тельнюк-Адамчук Володимир Володимирович (28.10.1936–17.12.2003) (Осипов О.К., Буромський М.І.)
Похожие разделы