Статья
  • формат pdf
  • размер 7,53 МБ
  • добавлен 03 июля 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Астрономія 2007 №01(44)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 64 c.
ISSN 1728-273х
Атестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 08.09.1999 р.
Викладено результати оригінальних досліджень із питань релятивістської астрофізики. фізики Сонця, астрометрії, небесної механіки,метеорної астрономії.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі астрономії.
Єфіменко В. Токій В., Токій Н.
Про поляризаційні припливи в атмосфері Сонця
Венглінський Є, Лозицький В., Сліпченко О.
Висотні зміни вертикального градієнта магнітного поля у сонячній плямі
Лозицький В., Курочка С.
Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями.
Лозицький В., Цап Т., Осика О.
Порівняльна діагностика тонкоструктурних магнітних noлів у сонячному спалаху та спокійних областях на Сонці
Александров О.
Аналітична теорія гравітаційного лінзування асимптотичні формули в околі каустики і квадратичне наближення
Кудря Ю.
Алгоритм калібрування уэагальненоі залежності Таллі-Фішера
методом максимальноі правдоподібності для двовимірної гаусової функції селекції
Кудря Ю., Войткова Ю.
Властивості залежностей колір-світлість для галактик з каталогу 2MFGC
Мельник О.
Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості
Хміль С.
Апроксимація функції розсіювання точки та теорема вибірки
Похожие разделы